Przejdź do treści

PRL-owski bigos hultajski

PRL-owski bigos hultajski

Sztuka wg tekstów II obiegu

Spektakl opowiada o polskiej rzeczywistości lat 1978 - 1989, czyli lat formowania się, powstania i działania "Solidarności" najpierw oficjalnie, a po stanie wojennym w podziemiu, w 40. rocznicę powstania tego zasłużonego dla obalenia komunizmu związku zawodowego. Sztuka oparta jest na artykułach publikowanych w II obiegu, w prasie podziemnej i wydawanych poza cenzurą książkach. Włączone do fabuły zostały mało znane piosenki podziemne z tamtego okresu i najczęściej anonimowa twórczość poetycka, nierzadko przemycana z więzień lub ośrodków internowania.

Zapraszamy na stronę o spektaklu: https://dziufy.wixsite.com/website