Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Z załbonej karty

Msza pogrzebowa Tomasza Wojdakowskiego odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w sobotę 5-go września o godzinie 12:30.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu Srebrzysko. Wystawienie trumny w nowej kaplicy o 14:30, ceremonia pogrzebowa o 15.

Z załbonej karty

W nocy z 31 sierpnia na 1 września zmarł w Gdańsku w wieku 59 lat Tomasz Wojdakowski. Z zawodu poligraf. Od 1976 roku współpracownik KSS KOR z Gdańska, organizujący kolportaż na Wybrzeżu prasy KORowskiej oraz wydawnictw Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. W latach 1979-1980 działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Także współpracownik Biura Interwencyjnego KSS KOR na Wybrzeżu. Bliski współpracownik Lecha Kaczyńskiego i Bogdana Borusewicza. Internowany w Strzebielinku, zwolniony z powodu stanu zdrowia po wielu interwencjach w tym Episkopatu Polski.

Więcej…

Apek Apolityczny

Apel Apolityczny! (AA)
Andrzeja Dziurawca


Nie tylko dlatego, ze jestem zdeklarowanym feministą uważam, że stanowisko Pierwszej Damy powinno być ujęte w formy prawne i stosownie nagradzane. Bez względu na ro, kto aktualnie piastuje to stanowisko. Świadomie używam pojęcia "stanowisko". Pierwsza Dama pracuje na pełny etat, albo i na dwa. Pełni nie tylko funkcje reprezentacyjne, często również polityczne. Nie ma szans na kontynuowanie swej dotychczasowej kariery. To niesprawiedliwe, że mąż - prezydent jest odpowiednio honorowany, a żona musi bezinteresownie poświęcić pięć lat swojego życie na ciężką i odpowiedzialną pracę.

Debata Plusa Minusa

Solidarność: fałszywy mit jedności? Debata Plusa Minusa STANISZKIS-CENCKIEWICZ-KUCZYŃSKI-PACZKOWSKI

Sierpień '80, karnawał Solidarności i następnie stan wojenny - to wydarzenia, które naznaczyły nie tylko lata osiemdziesiąte, i czas transformacji ustrojowej. Echa Sierpnia pobrzmiewają do dziś, ale w zmityzowanej formie. Mit jedności, mit demokratyczności, mit anarchistycznego buntu, powrotu sarmackiego ducha.
Na czym polega istota Sierpnia '80?
Czy Sierpień zaburzył polskie myślenie o polityce?
Jakie jest rzeczywiste dziedzictwo wydarzeń sierpniowych?
Na te i inne pytania o Sierpień odpowiedzą:
Jadwiga Staniszkis
Sławomir Cenckiewicz
Waldemar Kuczyński
Andrzej Paczkowski

Przepytają ich:
Bogusław Chrabota
Mateusz Matyszkowicz

Zapraszają:
Fronda LUX, PlusMinus, Rewizor

31.VII 2015 18:30
Cafe Niespodzianka (Warszawa, Marszałkowska 7)

Terlecki przeprasza Dmochowską

W dniu 12 maja 2015 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazało się ogłoszenie następującej treści:

„Przepraszam dr Marię Dmochowską, byłą wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za podanie w dniu 10 kwietnia 2010 roku w wypowiedzi dla serwisu www.netbird.pl informacji o następującej treści «Jestem dziś w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś rano pani Maria Dmochowska, wiceprezes IPN, która ponoć jest w sztabie wyborczym Komorowskiego, zajęła gabinet prezesa Kurtyki». Oświadczam, że informacje zawarte w mojej wypowiedzi są nieprawdziwe. Ubolewam, że

Więcej…

List otwarty Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa do o. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia MaryjaStrona 1 z 56

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski