Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zaproszenie do Muzuem Polin

2 marca w Muzeum Polin, Historii Żydów Polskich o godz. 18:00 odbędzie się pokaz dwóch filmów. Jednym z nich jest wyprodukowany przez nas film Jacka Chojeckiego „Niedokończona historia. Marzec 68”
W Marcu 1968 roku przez całą Polskę przelała się fala protestów młodzieży studenckiej, żądającej zniesienia cenzury i ograniczenia komunistycznych represji. Protesty te, sterowane były, zdaniem władzy, przez wrogich krajowi „syjonistów”. W rezultacie aresztowano ponad 2,5 tysiąca osób. Tysiące studentów zostało relegowanych z uczelni. Najsilniej uderzono w osoby pochodzenia żydowskiego, z których wiele z własnej woli lub pod przymusem opuściło kraj. Oba filmy przybliżają wydarzenia sprzed lat, opowiadają jak wpłynęło to na życie uczestników i świadków Marca '68 oraz ich dzieci.

„Kredens”
, Dania-Polska, 2007, autobiograficzny film dokumentalny, 26 min. reż. Jakub Dammas.
Tragikomiczna historia młodego reżysera podążającego śladami starego rodzinnego kredensu, który zniknął pod koniec lat 60. kiedy tysiące obywateli Polski pochodzenia żydowskiego musiało opuścić kraj.

„Niedokończona historia. Marzec 68”
, Polska, 2008, 39 min. reż. Zaq Chojecki.
Dzieci liderów i uczestników wydarzeń marcowych opowiadają o wpływie jednego z największych powojennych kryzysów na życie swoich rówieśników wychowanych w większości poza granicami Polski
Po projekcji odbędzie się spotkanie z udziałem  reżyserów i bohaterów prezentowanych filmów – Jakob Dammas, Paulina Dammas, Zaq Chojecki oraz Seweryn Blumsztajn.

Spotkanie poprowadzi Tadeusz Sobolewski.

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszam
Mirek Chojecki

Podziękowanie

Warszawa, 5 lutego 2015 r

 

Podziękowanie

4 lutego 2015 roku sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, który będzie czytany na najbliższym posiedzeniu plenarnym Sejmu RP.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, serdecznie dziękuję Senatowi RP za przygotowanie projektu i prace nad ustawą. Szczególne podziękowania składamy Panu Marszałkowi Janowi Wyrowińskiemu za jego osobiste zaangażowanie w prace i pilotowanie ustawy na ścieżce legislacyjnej.

Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Panu Sławomirowi Piechocie, wszystkim członkom komisji, Paniom i Panom Posłom.

Liczymy na jak najszybsze uchwalenie ustawy, tak aby mogła wejść w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

 

Pismo do Pani Minister Teresy Piotrowskiej

Warszawa, 2 lutego 2015 r.

 

Pani Teresa Piotrowska
Minister Spraw Wewnętrznych

Szanowna Pani Minister,

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście, jest już pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie Gzell i Pawlicki, dziennikarzy zatrzymanych 20.11.2014 r. w siedzibie PKW. Niestety, jest ono niedostępne, ponieważ akta ich sprawy X K 772/14 zostały zabrane w celu sporządzenia odwołania.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 12 grudnia 2014 r., Komendant Główny Policji gen. Marek Działoszyński zaznaczył, że „po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia sądu, który uniewinnił dziennikarzy, uznając, że zatrzymanie było pomyłką, podejmie działania w tej sprawie”. Chodziło o to, że „mimo błędnej decyzji nie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację”, na co zwracali uwagę posłowie.

Więcej…

Zaproszenie

Oświadczenie SWS

Warszawa, 14 stycznia 2015 r.

 

Oświadczenie Stowarzyszenia Wolnego Słowa
w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Stowarzyszenie Wolnego Słowa – organizacja założona przez działaczy opozycji demokratycznej z lat 70. i 80. – z satysfakcją przyjmuje wznowienie przez parlament po półrocznej przerwie prac nad projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk sejmowy nr 2137).

Dziękujemy pani Premier Ewie Kopacz za jej osobistą interwencję w tej sprawie.

To nasze środowisko było inicjatorem prac nad ustawą. Dlatego oczekujemy od klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, dotrzymania przyjętych podczas rozmów z nami zobowiązań, czyli jak najszybszego uchwalenia ustawy oraz spełnienia oczekiwań środowisk opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa gotowe jest udzielić jak najszerszego merytorycznego wsparcia podczas procedowania projektu ustawy w trakcie prac parlamentarnych.

 

Wojciech Borowik

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

Z żałobnej karty

8 stycznia zmarł Edmund Bałuka (ur. w 1933 r.)  działacz opozycji demokratycznej okresu PRL. Ukończył 9 klas szkoły W latach 1958-1972 pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W grudniu 1970 był uczestnikiem strajku okupacyjnego w stoczni i członkiem Komitetu Strajkowego. W styczniu 1971 był organizatorem i przywódcą drugiego strajku w Stoczni. W 1972 był przewodniczącym Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Metalowców w Szczecinie, na VII Kongresie Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie jako jedyny głosował przeciwko statutowi, który deklarował podporządkowanie związków zawodowych partii konumistycznej. W latach 1973-1981 był na emigracji we Francji. W kwietniu 1981 powrócił nielegalnie do Polski na fałszywym paszporcie. W stanie wojennym był internowany a następnie więziony. Zwolniony został w 1984 na mocy amnestii. W latach 1985-1989 ponownie był na emigracji we Francji. Od 1989 był działaczem NSZZ "Solidarność '80".Strona 1 z 52

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski