Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zaproszenie

Walne Zgromadzenie Członków SWS

Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 20 czerwca 2015 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014;
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014;
8. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
9. Wolne wnioski; dyskusja;
10. Zamknięcie Walnego Zebrania;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą do 3 czerwca 2015 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Do pobrania:

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie Finansowe Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie Finansowe Bilans

Sprawozdanie Finansowe Wprowadzenie

12.00

Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 20 czerwca 2015 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:

  1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
  2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 9 marca 2001 r.;
  3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.;
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014;
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014;
  8. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
  9. Wolne wnioski; dyskusja;
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania;

 

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą do 3 czerwca 2015 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

 

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Sptkanie z Prezesem IPN w sprawie ustawy o działaczach...

Spotkanie informacyjne w IPN

30 maja odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli organizacji skupiających działaczy opozycji antykomunistycznej z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej  Łukaszem Kamińskim, szefem Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Ciechanowskim i wicemarszałkiem senatu Janem Wyrowińskim. Tematem spotkania były przygotowania do realizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 20 maja 2015 poz. 693.

Więcej…

List Prezesa SWS do Prezydenta Andrzeja Dudy

Więcej…

Oświdaczenie w sprawie jakości debaty w mediach publicznych

Warszawa, 20 maja 2015 r.

 

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE JAKOŚCI DEBATY W MEDIACH PUBLICZNYCH

Stowarzyszenie Wolnego Słowa z niepokojem obserwuje próby ograniczania swobody wypowiedzi w mediach publicznych. Dziś tego dowodem jest zdjęcie z anteny cyklicznej audycji Jana Pospieszalskiego „Bliżej” nadawanej w TVP INFO. Według Zarządu TVP powodem takiej decyzji jest fakt, że w ostatni czwartek podczas programu pojawił się sondaż z pytaniem, czy widzowie poprą kandydata popieranego przez WSI.

Niezależnie od naszej oceny tak sformułowanego pytania w sondażu, nie możemy akceptować sposobu działania władz TVP, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt rozpowszechniania fałszywych informacji na antenie TVP 2 w audycji Tomasza Lisa.

Stosowanie podwójnych standardów musi rodzić pytanie o obiektywizm władz telewizji publicznej. Dlatego apelujemy do Zarządu TVP o zmianę decyzji w sprawie programu Jana Pospieszalskiego „Bliżej”.

 

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

List do Dyrektora TVP1

List Prezesa Wojciecha Borowika do Dyrektora TVP1 Piotra Radziszewskiego w sprawie 114 odcinka serialu "Ranczo".

Odcinek 114, w którym mowa o zapomnianym działaczu Solidarności został nadany po raz pierwszy 10 maja, będzie powtórzony w TVP1 w sobotę o godz. 18:30.
Można go obejrzeć w internecie na stronie TVP w "Strefie Widza":
http://vod.tvp.pl/seriale/komediowe/ranczo/sezon-9-odcinki-105-/ix-seria--odc-114/19384047

 Strona 1 z 55

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski