Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zaproszenie

Oświadczenie SWS

Warszawa, 14 stycznia 2015 r.

 

Oświadczenie Stowarzyszenia Wolnego Słowa
w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Stowarzyszenie Wolnego Słowa – organizacja założona przez działaczy opozycji demokratycznej z lat 70. i 80. – z satysfakcją przyjmuje wznowienie przez parlament po półrocznej przerwie prac nad projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk sejmowy nr 2137).

Dziękujemy pani Premier Ewie Kopacz za jej osobistą interwencję w tej sprawie.

To nasze środowisko było inicjatorem prac nad ustawą. Dlatego oczekujemy od klubów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, dotrzymania przyjętych podczas rozmów z nami zobowiązań, czyli jak najszybszego uchwalenia ustawy oraz spełnienia oczekiwań środowisk opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa gotowe jest udzielić jak najszerszego merytorycznego wsparcia podczas procedowania projektu ustawy w trakcie prac parlamentarnych.

 

Wojciech Borowik

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

Z żałobnej karty

8 stycznia zmarł Edmund Bałuka (ur. w 1933 r.)  działacz opozycji demokratycznej okresu PRL. Ukończył 9 klas szkoły W latach 1958-1972 pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W grudniu 1970 był uczestnikiem strajku okupacyjnego w stoczni i członkiem Komitetu Strajkowego. W styczniu 1971 był organizatorem i przywódcą drugiego strajku w Stoczni. W 1972 był przewodniczącym Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Metalowców w Szczecinie, na VII Kongresie Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie jako jedyny głosował przeciwko statutowi, który deklarował podporządkowanie związków zawodowych partii konumistycznej. W latach 1973-1981 był na emigracji we Francji. W kwietniu 1981 powrócił nielegalnie do Polski na fałszywym paszporcie. W stanie wojennym był internowany a następnie więziony. Zwolniony został w 1984 na mocy amnestii. W latach 1985-1989 ponownie był na emigracji we Francji. Od 1989 był działaczem NSZZ "Solidarność '80".

Oświadczenie ws. Michała Rachonia

Warszawa, 7 stycznia 2015 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Stowarzyszenie Wolnego Słowa protestuje przeciw usunięciu 8 stycznia 2015 r. z konferencji prasowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziennikarza TV Republika. Konferencje prasowe zwołuje się po to, by przekazać informacje opinii publicznej i odpowiadać na pytania dziennikarzy. Redaktor Michał Rachoń pytał o działalność Fundacji i jej szefa, Jerzego Owsiaka. Usuwanie przemocą dziennikarza z konferencji prasowej za jego pytania narusza wolność słowa. SWS potępia takie  praktyki.

Za Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa,

Wojciech Borowik

/-/

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

Oświadczenie ws. wydarzeń w redakcji Charlie Hebdo

Warszawa, 7 stycznia 2015 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Stowarzyszenie Wolnego Słowa z oburzeniem przyjęło wiadomość o zamachu terrorystycznym na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu. Rodzinom ofiar SWS składa wyrazy współczucia i solidarności.

Nasza organizacja, zrzeszająca ludzi, którzy czynnie walczyli o wolność słowa w okresie dyktatury komunistycznej, potępia tę zbrodnię wymierzoną w podstawową wartość demokracji.
Wzywamy wszystkich, którym bliskie są ideały demokratycznego państwa, do solidarnej obrony wolności słowa i zapewnienia bezpieczeństwa pracy dziennikarzy.

Broniąc dziennikarzy, bronimy demokracji, bronimy samych siebie.

Za Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa,

 

Wojciech Borowik

/-/

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

Z żałobnej karty

Ceremonia pogrzebowa
śp. Janusza Krzyżewskiego
odbędzie się w Kościele św. Szczepana w Raszynie
2 stycznia 2015 r. o godzinie 13.30
Po mszy nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz w Raszynie.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.Strona 1 z 51

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski