Przejdź do treści

Dotacja z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na świadczenie zadań opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Konkursem ofert objęto zadanie: Wykonywanie działań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa uzyskało dotację ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania: Wykonanie działań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej.

Członkowie struktur zakładowych Solidarności, ROPCiO, KPN, współpracownicy KOR czy Solidarności Rolników Indywidualnych. Drukarze i osoby zajmujące się kolportażem podziemnych wydawnictw. Osoby posiadające status osoby represjonowanej z powodów politycznych. To właśnie z myślą o nich ruszamy z akcją zaplanowaną na listopad i grudzień a ukierunkowaną na wykonanie działań opiekuńczych w czasie pandemii.

Dzięki dofinansowaniu zadania ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nasi wolontariusze będą mogli pomóc zarówno osobom mieszkającym w Warszawie jak i na terenie całego kraju. Poprzez realizację dokładnie przygotowanych list zakupów, zgromadzoną energię, która przyda się w pakowaniu oraz dalszej dystrybucji planujemy dotrzeć do osób, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Poza artykułami żywnościowymi i produktami codziennego użytku w paczkach znajdą się jakże potrzebne nam ze względu na epidemię COVID-19 pakiety osobistej ochrony sanitarnej, zawierające maseczki i przyłbice.

Co mamy nadzieję zyskać poza pomocą materialną i paczkami, jakże potrzebnymi w zimie i okresie przedświątecznym? Przede wszystkim zbudować lub odświeżyć niektóre relacje. Pandemia zamknęła wielu z nas w domach, odcięła od możliwości normalnego funkcjonowania życiu społecznym i kulturalnym. Ten program daje nam impuls żeby otworzyć notes, sięgnąć po telefon, zainteresować się dawnymi Przyjaciółmi i współpracownikami.