Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zawiadomienie o NWZC

Uchwaa Zarzdu SWS z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie
zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw


Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 2 pkt c Statutu zwouje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 22 kwietnia 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Zoli)

Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Zatwierdzenie porzdku obrad uchwalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwa i Wnioskw, oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zebrania Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Informacja o proponowanych zmianach w treci Statutu SWS;
6. Gosowanie nad poszczeglnymi poprawkami do Statutu;
7. Gosowanie nad przyjciem jednolitego brzmienia Statutu;
8. Dyskusja i wolne wnioski;
9. Zamknicie Walnego Zebrania.

Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczone bd do 7 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednoczenie o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451


Z wielkim smutkiem informujemy, e zmar Tomasz Boczyski.

Wsppracownik NOWej, zaoyciel "Solidarnoci" w Krajowej Agencji Wydawniczej, czonek zaoyciel Stowarzyszenia Archiwum ?S?, 2005 czonek Stowarzyszenia Wolnego Sowa. Odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza pogrzebowa odbdzie si w Kociele p.w. w Karola Boromeusza w dniu 23 marca o godz. 10.00
Po mszy nastpi odprowadzenie Tomasza do miejsca spoczynku.

Rodzinie i najbliszym skadamy wyrazu gbokiego wspczucia.Konferencja RKW

To bdzie pierwsze z serii FORUM RKW - Ruchu Kontroli Wyborw - Ruchu Kontroli Wadzy

Zapraszamy

W dniu 11.03 o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa w Warszawie (ul. Marszakowska 7, wejcie od ul. Emila Zoli)

odbdzie si spotkanie "GRNICTWO POLSKIE CZY NIEMIECKIE - zamknicie kopalni Krupiski - przyszo polskich kopal"

Rzdy PO i PSL doprowadziy polskie grnictwo do stanu kompletnej ruiny. Wytworzy si w ten sposb wze gordyjski idealnie nadajcy si do wykorzystania by - tak jak to byo zawsze po okrgym stole - majtek polski przeszed "legalnie" w obce rce.
Aby w kopalni "Krupiski" dotrze do z o wartoci szacowanej na 40 miliardw potrzebna jest inwestycja ponad 300 milionw zotych (same odprawy dla grnikw pochon 400 milionw). Kopalnia jest zamykana w ramach programu ratowania wielu innych kopal i dogadania si z bankami tymczasem do eksploatacji z kopalni "Krupiski" szykuje si firma niemiecka.

W Forum RKW dotyczcym sytuacji na lsku, roli wiceministra energetyki Tobiszowskiego, a take o Ruchu Autonomii lska, wezm udzia midzy innymi
dyr. Krzysztof Tytko i in. Marek Adamczyk z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobw Naturalnych
Jadwiga Chmielowska Stowarzyszenie RKW ze lska
Jerzy Targalski Prezes Stowarzyszenia RKW

Serdecznie zapraszamy - wstp wolny


Dzisiaj (7 marca 2017) w siedzibie SWS odbyo si spotkanie nowej Rady Spoecznej Funduszu Zasuonych.

W skad Rady weszli: Joanna Onyszkiewicz, Mirosaw Chojecki, Gabriel Janowski, Przemysaw Mikiewicz oraz Jan Wyrowiski.

Nowym czonom Rady Spoecznej yczymy trafnych i sprawiedliwych decyzji w trakcie pracy na rzecz Funduszu Zasuonych.
Fundusz Zasuonych powsta w 2012 roku.
Do dzisiaj wsparcie ze rodkw Fundusz Zasuonych o cznej wartoci 152 000 zotych otrzymay 83 osoby.Strona 17 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski