Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Uchwaa Walnego Zgromadzenia Czonkw Stowarzyszenia Wolnego Sowa ws. Zygmunta Miernika.

Pismo w sprawie Zygmunta Miernika

Prezes Zarzdu Wojciech Borowik wystpi z jednobrzmicym pismem w sprawie Zygmunta Miernika do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Sprawiedliwoci Zbigniewa Ziobry, Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Zaproszenie

Stowarzyszenie Wolnego Sowa
Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych

serdecznie zapraszaj na konferencj naukow/historyczn:

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA I RODOWISKA SOCJALISTYCZNE W LATACH 1955 - 1990

Konferencja odbdzie si w dniu 15 wrzenia 2016 roku
w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa w Warszawie, przy ulicy Marszakowskiej 7.
Rozpoczcie konferencji godzina 17.30.

PROGRAM KONFERENCJI:
1. Otwarcie konferencji - prezes Stowarzyszenia Wolnego Sowa
Wojciech Borowik (b. red. nacz. pisma PPS ?Robotnik?),
Referaty:
1. Socjalici w opozycji demokratycznej w latach 1955-1989
Cezary Miejewski (b. przewodniczcy CKW PPS, b. pose na Sejm RP),
2. Dziaalno wydawnicza PPS w latach 1987-1990
Tomasz Truskawa (b. czonek TKK i CKW PPS),
3. Programy PPS na tle pomysw programowych opozycji antykomunistycznej.
Grzegorz Ilka (b. przewodniczcy TKK PPS, b. sekretarz CKW PPS)
4. Dyskusja
5. Spotkanie towarzyskie.

Więcej…


Powzki Wojskowe z kwater dla zasuonych na rzecz niezalenego pastwa?

Stowarzyszenie Wolnego Sowa postuluje, by na Powzkach Wojskowych powstaa kwatera "Solidarnoci".

Miaaby sta si miejscem pochwku osb zwizanych z "Solidarnoci" i zasuonych na rzecz niezalenego pastwa polskiego. - Na tym cmentarzu s kwatery wojskowe. Mam wtpliwoci, czy w podobny sposb mona traktowa groby cywilne - mwi Andrzej Kunert, do niedawna szef zlikwidowanej przez PiS Rady Ochrony Pamici Walk i Mczestwa.

czytaj wicej: warszawa.wyborcza.pl

WZC 2016

Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 1 i 3 Statutu zwouje Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 10 wrzenia 2016 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Zoli)

Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Przyjcie porzdku obrad ustalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwa i Wnioskw, Komisji Mandatowej oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zebrania Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Stowarzyszenia za okres od czerwca 2015 r. do wrzenia 2016 r.;
6. Informacja o sytuacji finansowej SWS w 2016 r.;
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci oraz przyjcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
8. Przyjcie programu dziaania SWS na nastpny rok;
9. Wolne wnioski; dyskusja;
10. Zamknicie Walnego Zebrania;

Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczane bd w dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl


Przypominamy jednoczenie o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Do pobrania:

Sprawozdanie Merytoryczne

Sprawozdanie Finansowe


Odpowied Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy na wystpienie Prezesa Instytutu Pamici Narodowej w sprawie Kwatery Solidarnoci na Warszawskich Powzkach.Strona 17 z 84

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski