Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Konferencja RKW

To bdzie pierwsze z serii FORUM RKW - Ruchu Kontroli Wyborw - Ruchu Kontroli Wadzy

Zapraszamy

W dniu 11.03 o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa w Warszawie (ul. Marszakowska 7, wejcie od ul. Emila Zoli)

odbdzie si spotkanie "GRNICTWO POLSKIE CZY NIEMIECKIE - zamknicie kopalni Krupiski - przyszo polskich kopal"

Rzdy PO i PSL doprowadziy polskie grnictwo do stanu kompletnej ruiny. Wytworzy si w ten sposb wze gordyjski idealnie nadajcy si do wykorzystania by - tak jak to byo zawsze po okrgym stole - majtek polski przeszed "legalnie" w obce rce.
Aby w kopalni "Krupiski" dotrze do z o wartoci szacowanej na 40 miliardw potrzebna jest inwestycja ponad 300 milionw zotych (same odprawy dla grnikw pochon 400 milionw). Kopalnia jest zamykana w ramach programu ratowania wielu innych kopal i dogadania si z bankami tymczasem do eksploatacji z kopalni "Krupiski" szykuje si firma niemiecka.

W Forum RKW dotyczcym sytuacji na lsku, roli wiceministra energetyki Tobiszowskiego, a take o Ruchu Autonomii lska, wezm udzia midzy innymi
dyr. Krzysztof Tytko i in. Marek Adamczyk z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobw Naturalnych
Jadwiga Chmielowska Stowarzyszenie RKW ze lska
Jerzy Targalski Prezes Stowarzyszenia RKW

Serdecznie zapraszamy - wstp wolny


Dzisiaj (7 marca 2017) w siedzibie SWS odbyo si spotkanie nowej Rady Spoecznej Funduszu Zasuonych.

W skad Rady weszli: Joanna Onyszkiewicz, Mirosaw Chojecki, Gabriel Janowski, Przemysaw Mikiewicz oraz Jan Wyrowiski.

Nowym czonom Rady Spoecznej yczymy trafnych i sprawiedliwych decyzji w trakcie pracy na rzecz Funduszu Zasuonych.
Fundusz Zasuonych powsta w 2012 roku.
Do dzisiaj wsparcie ze rodkw Fundusz Zasuonych o cznej wartoci 152 000 zotych otrzymay 83 osoby.

Zaproszenie na spotkanie

Zbyszek Rykowski

Micha Moskal
Przewodniczcy Zarzdu Krajowego NZS

Jakub Jurewicz

zapraszaj na spotkanie z dr. Kamilem Dworaczkiem
autorem ksiki ?Niezalene Zrzeszenie Studentw 1980?1981?.

spotkanie odbdzie si 9 marca br. o godz. 18:00
w Sali Balowej na 1 pitrze Paacu Tyszkiewiczw-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.


Ksika Kamila Dworaczka opisuje dziaalno Niezalenego Zrzeszenia Studentw w caej Polsce w okresie solidarnociowej rewolucji lat 1980-1981. Ta nowatorska pod wieloma wzgldami i solidnie udokumentowana publikacja wypenia istotn luk w historiografii. Odtwarza nie tylko dzieje jednego z najwaniejszych aktorw ruchu spoecznego, jakim niewtpliwie by NZS, ale te odsania przed czytelnikiem procesy zachodzce wwczas w rodowisku akademickim. Historia organizacji opisana jest wieloaspektowo, autor nie ogranicza si jedynie do akcji protestacyjnych, prbuje opisa take dziaalno kulturaln czy walk o reform studiw. Nie unika te kwestii trudnych, zwizanych m.in. z konfliktami wewntrznymi czy agentur dziaajc w NZS.

Zaproszenie

Galeria Piknych Ksiek zaprasza na projekcj filmu dokumentalnego Jana Strkowskiego "Bibua" (2009).

"Bibua" to panorama podziemnego ruchu wydawniczego w PRL, w latach 1976-1989. Opowie o ludziach, ktrzy amali monopol wadz na informacje i udostpniali Polakom zakazane dziea wielkich pisarzy, filozofw i naukowcw.
4 czci po ok. 25 min.

Po projekcji spotkanie z reyserem Janem Strkowskim.
Kiedy: Niedziela, 26. luty, godz 17.
Gdzie: Galeria Piknych Ksiek
--
Galeria Piknych Ksiek Gwido Zlatkes
ul. Paska 96 # 203
00-837 Warszawa, Polska

List Prezesa Wojciecha Borowika do Prezydenta Dudy

Warszawa, 20 lutego 2017 r.


Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Wolnego Sowa, organizacja zaoona przez dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego z najwyszym niepokojem obserwuje postp prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych oraz niektrych innych ustaw (druk sejmowy nr 936).

Pomimo jednoznacznych deklaracji Prawa i Sprawiedliwoci wyraanych podczas uchwalania ustawy w poprzedniej kadencji parlamentu w 2015 roku o natychmiastowym uchwaleniu do niej dobrych zmian, po przejciu przez PiS wadzy mamy do czynienia z zablokowaniem prac nad ustaw w sejmie przez wikszo rzdzc.

Budzi to oburzenie rodowiska dawnej opozycji. Wielu z nasz odchodzi w biedzie i chorobie, nie doczekujc objcia ich dobrodziejstwem ustawy.

Pomimo, przypadajcej w tym roku 28 rocznicy wyborw czerwcowych z 1989 roku, bohaterowie tych przemian nie mog liczy na wsparcie wywalczonego przez siebie pastwa.

Natomiast osoby, ktre swoj karier zawdziczaj czsto yjcym w ndzy i schorowanym bohaterom, nie wahaj si czerpa garciami z finansowanych przez pastwo posad i przywilejw. Pomimo uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej, oprawcy czsto otrzymuj wiadczenia na duo wyszym poziomie ni ich ofiary. Dlatego w dalszym cigu nie moemy mwi o sprawiedliwoci dziejowej i sprawiedliwym pastwie.

W imieniu rodowisk dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego zwracam si do Pana Prezydenta o interwencj w tej sprawie i podjcie dziaa zmierzajcych do jak najszybszego uchwalenia zmian w ustawie o dziaaczach opozycji antykomunistycznej.

Kady dzie zwoki, to dzie naszej haby wobec tych, ktrzy tych zmian nie doczekali.

Z wyrazami najwyszego szacunku,

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarzdu
Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Warszawa, 16 lutego 2017 r.

A P E L D O C Z O N K W I S Y M P A T Y K W

Drogie Koleanki, Koledzy, Przyjaciele,

Dla kadej organizacji pozarzdowej pocztek roku jest zawsze trudny. Jest to czas skadania wnioskw grantowych i starania si o uzyskanie dotacji na planowane dziaania. Dlatego pierwszy kwarta roku dla wikszoci organizacji to walka o przetrwanie.

Dla Stowarzyszenia Wolnego Sowa ten rok jest wyjtkowo trudny. Walczymy o utrzymanie lokalu przy Marszakowskiej 7, zarwno finansowe jak i formalnie.

Dlatego, zwracamy si do Was, naszych przyjaci, kolegw, koleanek, byych wspkonspiratorw, drukarzy, kolporterw, dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego z gorcym apelem o pomoc w utrzymaniu lokalu Stowarzyszenia i unikniciu wyrzucenia na bruk.

Bdziemy ogromnie wdziczni za nawet najdrobniejsze darowizny, opacenie skadek czonkowskich czy zwyczajne wsparcie Stowarzyszenia ktre pozwoli na spokojne doczekanie rozstrzygni konkursw dotacyjnych i grantowych.

Liczc na Wasze wsparcie,

Stowarzyszenie Wolnego SowaStrona 17 z 91

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski