Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


20 lutego 2017 roku Prezes SWS Wojciech Borowik zwrci si do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prob o interwencj w sprawie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i/lub osobach represjonowanych z powodw politycznych.

Dzisiaj otrzymalimy odpowied z Kancelarii Prezydenta RP.
Zachcamy do lektury.

Dokumenty na NWZC

Szanowni Pastwo,

zgodnie z uchwa Zarzdu o zwoaniu NWZC na dzie 22 kwietnia, poniej publikujemy propozycje zmian w statucie

POBIERZ DOKUMENT

Zawiadomienie o NWZC

Uchwaa Zarzdu SWS z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie
zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw


Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 2 pkt c Statutu zwouje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 22 kwietnia 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Zoli)

Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Zatwierdzenie porzdku obrad uchwalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwa i Wnioskw, oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zebrania Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Informacja o proponowanych zmianach w treci Statutu SWS;
6. Gosowanie nad poszczeglnymi poprawkami do Statutu;
7. Gosowanie nad przyjciem jednolitego brzmienia Statutu;
8. Dyskusja i wolne wnioski;
9. Zamknicie Walnego Zebrania.

Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczone bd do 7 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednoczenie o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451


Z wielkim smutkiem informujemy, e zmar Tomasz Boczyski.

Wsppracownik NOWej, zaoyciel "Solidarnoci" w Krajowej Agencji Wydawniczej, czonek zaoyciel Stowarzyszenia Archiwum ?S?, 2005 czonek Stowarzyszenia Wolnego Sowa. Odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza pogrzebowa odbdzie si w Kociele p.w. w Karola Boromeusza w dniu 23 marca o godz. 10.00
Po mszy nastpi odprowadzenie Tomasza do miejsca spoczynku.

Rodzinie i najbliszym skadamy wyrazu gbokiego wspczucia.

Strona 16 z 91

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski