Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy.


Jak pastwo pomaga represjonowanym w PRL?


Od 1 stycznia 2016 r. byli dziaacze opozycji antykomunistycznej w PRL mog korzysta ze specjalnego dodatku do emerytury lub renty ? 400 z miesicznie. Instytut Pamici Narodowej przewidywa, e prawo do zasiku obejmie od 2 tys. do 10 tys. osb. Jak na razie wnioski o wiadczenie zoyo 576 osb.

Pastwo gwarantuje pomoc represjonowanym w latach 1944-1989 oraz rodzinom ofiar represji w latach 1956-1989 prawie do pocztku III RP, od 1991 r. Komu dokadnie? Osoby represjonowane to kombatanci (wojenni i powojenni), cywilne ofiary dziaa wojennych, deportowani do pracy przymusowej, onierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, robotnicy zwolnieni z pracy z powodw politycznych.

czytaj cao na mamprawowiedzie.pl

W sprawie grobu Andrzeja Fedorowicza

Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy,

Ot kto nierozwany "uhonorowa" Andrzeja Fedorowicza w ten sposb, e zniszczy pomnik ku rozpaczy rodziny! Dlatego zwracam si z prob, by ten, ktry na wasn rk dokona widocznego na zdjciu "dziea" zgosi si do rodziny i zreperowa pomnik.

Jan Strkowski


W dniu 14 wrzenia 2016 roku

odszed

Zygmunt Ciechaski "Rybka"

Urodzi si w roku 1933 w odzi. Wyksztacenie podstawowe. Wspzaoyciel komisji zakadowej w Centrali Rybnej w odzi jesieni 1980 r. Bdc przewodniczcym kz opowiada si za wspprac z kierownictwem zakadu. Na jego wniosek przeprowadzono przynoszce dochd zmiany organizacyjne. Dba o sprawiedliwy podzia zysku, kwestionuje przywileje partyjnej nomenklatury. Delegat na WZD Regionu Ziemia dzka.

wicej: http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl/lodz/index.php?page=wysyp_l&sel=C&klucz=13

Ulgi na WKD

Decyzj Zarzdu Warszawskich Kolei Dojazdowych, osoby legitymujce si statusem dziaacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodw politycznych bd podroway kolejk WKD z ulg 50%.

Więcej…


Dzisiaj otrzymalimy odpowied z Kancelarii Prezydenta RP na wystpienie z dnia 6 wrzenia 2016 Prezesa Wojciecha Borowika w sprawie Zygmunta Miernika.Strona 16 z 84

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski