Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

yczymy Wam zdrowych, pogodnych wit Wielkanocnych
penych wiary, mioci, nadziei i solidarnoci.
Spotkajmy si w gronie rodzinnym w radosnym, wiosennym nastroju.

Zarzd i Biuro SWS.


Senat przygotowa projekt o pomocy dla ludzi, ktrzy w PRL walczyli o woln Polsk. Rzd chce go powanie okroi.

? Jestem zszokowany ? mwi Wojciech Borowik, byy dziaacz opozycji w PRL, a obecnie prezes Stowarzyszenia Wolnego Sowa. W ten sposb komentuje stanowisko, ktre rzd przygotowa do nowelizacji ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej. Autorem projektu s senatorowie. Mia poprawi ustaw z 2015 r., ktra praktycznie nie dziaa.

Jej uchwaleniu w 2015 r. towarzyszyy due emocje. Miaa pomc osobom, ktre walczyy o woln Polsk, a obecnie czsto yj w ndzy. Projekt przygotowa Senat. Zakada, e opozycjonici, speniajcy kryteria dochodowe, dostawaliby wiadczenie w wysokoci najniszej emerytury, czyli okoo 830 z.

wicej w Rzeczpospolitej


W nocy z niedzieli na poniedziaek ( 02.04..2017.r) odesza do Pana nasza koleanka Hanna Jakbwska /Godapianka/.
Od siedmiu lat bardzo zaangaowana w prace nad ustaw o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych.
Duo pracy powicia przy organizowaniu odznacze dla Kobiet internowanych i represjonowanych, uroczysto odbya si 13.12.2016 r.
Bya czonkiem wojewdzkiej rady konsultacyjnej.

Ceremonia pogrzebowa odbdzie si 11.04.2017 r. o godz. 10.00 w kociele drewnianym na cmentarzu Brdnowskim.
Prosimy o modlitw za w. pamici Hann Jakbowskiej.


W wieku 72 lat Zmara Olga Johann

Absolwentka Wydziau Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiw podyplomowych, Bya on Wiesawa Jerzego Johanna.

W latach 1965?1968 bya pracownikiem naukowym Zakadu Socjologii Politechniki Warszawskiej oraz wsptwrc pierwszego podrcznika dla studentw "Socjologia pracy".

W latach 1968?1989 pracowaa jako psycholog i dyrektor w Poradni Wychowawczo ? Zawodowej w Warszawie oraz jako biega w Sdzie dla Nieletnich. Bya czonkiem komisji w Ministerstwie Owiaty zajmujc si problematyk modziey niepenosprawnej. Pracowaa take w Modzieowym Telefonie Zaufania, zajmowaa si nadzorem merytorycznym nad pracami poradni na terenie wojewdztwa warszawskiego. Bya czonkiem zarzdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Bya autork licznych publikacji prasowych dotyczcych problemw dzieci i modziey. Przez okres dwch lat wsppracowaa z telewizyjnym programem ?Decyzje 15-latkw,
W latach 1989?1990 pracowaa w Biurze Interwencji Senatu, w 1990 roku nadzorowaa przebieg wyborw prezydenckich w wojewdztwie bydgoskim jako przedstawiciel Senatu w Pastwowej Komisji Wyborczej,

W latach 1990?1991 pracowaa jako gwny specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie nadzorowaa prac kuratorw owiaty oraz przygotowywaa projekty aktw normatywnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od roku 1992 do 2006 penia funkcj wicedyrektora oraz dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej "TOP" w Warszawie oraz bya czonkiem komisji dyscyplinarnej w MEN,

W latach 2002?2006 penia funkcj wiceprzewodniczcego Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego,

Wiesawowi oraz najbliszym skadamy wyrazy gbokiego wspczucia.


20 lutego 2017 roku Prezes SWS Wojciech Borowik zwrci si do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prob o interwencj w sprawie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i/lub osobach represjonowanych z powodw politycznych.

Dzisiaj otrzymalimy odpowied z Kancelarii Prezydenta RP.
Zachcamy do lektury.

Dokumenty na NWZC

Szanowni Pastwo,

zgodnie z uchwa Zarzdu o zwoaniu NWZC na dzie 22 kwietnia, poniej publikujemy propozycje zmian w statucie

POBIERZ DOKUMENTStrona 16 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski