Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

W rod 10 maja o godz 13.30 w sali 101 im. Ignacego Daszyskiego (bud. C-D), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbdzie si posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych
oraz niektrych innych ustaw (druk nr 936).

Zgoszenie uczestnictwa w posiedzeniu podkomisji mona przesya na adres kpsr(at)sejm.gov.pl


Szanowni Pastwo,

uprzejmie informuj, e w dniu 13 maja br. o godz 16.00 w Kociele Sistr Franciszkanek Suebnic Krzya pw. w. Marcina (ul. Piwna 9/11 w Warszawie) odbdzie si Msza wita w intencji p. Janusza Krupskiego, Kierownika Urzdu do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych w latach 2006-2010, tragicznie zmarego 10 kwietnia 2010 r. w Smolesku.

Z powaaniem,
Marta Milo

Departament Uroczystoci
Urzd do Spraw Kombatantw i Osb RepresjonowanychZe smutkiem zawiadamiam, e 23 kwietnia po dugiej i cikiej chorobie

zmar dr Andrzej Tomaszewicz,

przebywajcy od 1979r. w Norwegii czoowy dziaacz Solidaritet Norge-Polen (Solidarno Norwesko-Polska), dugoletni wiceprzewodniczcy najwikszego po Oslo oddziau SNP w Trondheim, twrca i szef dziaajcego w tym miecie w latach 1984-87 Radia Solidaritet, w ostatnich latach dziaacz polskich organizacji w Norwegii. Wspaniay czowiek, ktremu Polska wiele zawdzicza, w 2011 r. odznaczony Krzyem Oficerskim Polonia Restituta.

Jego Rodzinie - onie Reginie, synom Michaowi i Tomaszowi, ktrzy niestrudzenie towarzyszyli Mu w tych zajciach skadam serdeczne wyrazy wspczucia.
Janek Strkowski
Zarzd i Biuro SWS


Apel Prezesa Wojciecha Borowika do Przewodniczcego NSZZ "Solidarno" Piotra Dudy w sprawie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych.

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

Pan Piotr Duda
Przewodniczcy
NSZZ ?Solidarno?

Szanowny Panie Przewodniczcy,

W 2016 roku Senat RP jednomylnie przyj projekt nowelizacji ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych, ktry zmienia jej charakter z pomocowej na godnociowy.

Projekt senatorw z nadziej przyjty zosta przez organizacje i rodowiska opozycji niepodlegociowej, w szczeglnoci przez byych i obecnych czonkw Solidarnoci. Niestety, co przyjlimy ze zdumieniem, opinia rzdu w sprawie senackiego projektu jest negatywna. Pomimo jednoznacznych deklaracji skadanych w poprzedniej kadencji przez parlamentarzystw PiS! Konsekwencje negatywnego stanowiska rzdu mog dotkn wielu dawnych dziaaczy opozycji bdcych obecnie w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.

Dlatego apeluj do Pana przewodniczcego o zajcie przez Zwizek jednoznacznego stanowiska w tej sprawie!

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarzdu
Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Wiesaw Maciejewski, Adam Hohendorff i Janusz Mikosik
- dziaacze NZS w latach 80.
zapraszaj do lokalu Stowarzyszenia Wolnego Sowa
na promocj ksiki
W trybach systemu
przedstawiajc histori dzkiej opozycji studenckiej
w latach 1968-1989

Spotykamy si 22. kwietnia o godz. 12.30
(zaraz po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Czonkw)
Warszawa, Marszakowska 7Strona 15 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski