Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Z wielkim alem zawiadamiamy, e dzisiaj w nocy po cikiej chorobie zmar

Tadeusz Jedynak

Dziaacz opozycji antykomunistycznej, lider lskiej ?Solidarnoci?, w stanie wojennym internowany, w podziemnej ?Solidarnoci? przewodniczcy regionu lsko-dbrowskiego a take czonek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej zwizku.

Pose na sejm I i II Kadencji, czonek Konwentu Seniorw Solidarnoci, czonek Stowarzyszenia Wolnego Sowa, wspaniay czowiek, kolega i przyjaciel.

W 1988 zosta odznaczony przez prezydenta RP na uchodstwie Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 otrzyma Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Rodzinie i najbliszym skadamy wyrazy gbokiego wspczucia.

Informacje o szczegach ceremonii pogrzebowej przekaemy wkrtce.

Stowarzyszenie Wolnego Sowa

http://www.encysol.pl/wiki/Tadeusz_Jedynak

Zaproszenie

4 czerwca 1989 roku jak wszyscy dobrze wiemy by dniem pierwszych czciowo wolnych wyborw do Parlamentu, a symbolicznie oznacza dla wszystkich Polakw dzie, w ktrym dobieg koca okres totalitarnych, komunistycznych rzdw w naszym kraju. Z tej okazji chcemy zaprosi wszystkich chtnych na wsplne uczczenie 28 rocznicy tych wydarze. Zapraszamy w pitek 2 czerwca o godzinie 19.30 do baru ?Kpa Potocka? ( potocznie zwanego U araba), pooonego nad piknym oliborskim kanakiem. Spotkanie ma charakter towarzyski. To wietna okazja dla wszystkich, aby w towarzystwie dawnych dziaaczy opozycyjnych PRL przy kuflu zimnego piwa powspomina te niespokojne czasy. Szczeglne zaproszenie organizatorzy kieruj do ludzi modych, urodzonych ju w wolnej Polsce. Bd mieli moliwo dowiedzie si jak wygldaa tamta rzeczywisto i porozmawia z bezporednimi wiadkami tamtych mrocznych czasw. Impreza ma swoj histori. Pierwsza odbya si trzy lata temu i bya bardzo udana. Zapraszamy zarwno tych, dla ktrych data 4 czerwca jest dowiadczeniem yciowym jak i tych, dla ktrych jest dat z podrcznika historii.

Impreza pod patronatem: Mazowieckiej Wsplnoty Samorzdowej i Stowarzyszenia Wolnego Sowa

Patronat medialny nad imprez obj portal izoliborz.pl

rdo:http://izoliborz.pl/artykul/zoliborz-dla-niepodleglej/240253


Warszawa, 23 maja 2017 r.

Owiadczenie Zarzdu SWS

w sprawie zwolnie w Polskim Radio.

Media publiczne powinny by wzorem rzetelnoci, obiektywizmu i pluralizmu.

Dlatego nie do przyjcia jest zwolnienie dziennikarzy i redaktorw za wyraane przez nich opinie czy z powodu zapraszanych do studia goci.

Mona nie zgadza si z pogldami goszonymi przez prof. Jana Hartmana, ale to nie oznacza, e mona go eliminowa z debaty publicznej, a tym bardziej zwalnia jednego z redaktorw (Krzysztof Gottesman) i dziennikarza (Filip Memches) za zaproszenie go do takiej debaty w radiu - nomen omen "publicznym".

Tak jak nie do przyjcia jest zdjcie z anteny PR24 programu Zuzanny Dbrowskiej za krytyczne pogldy wyraone przez Ni w artykule na amach dziennika Rzeczpospolita.

le si dzieje w Radiu publicznym PR24. Mona i naley to naprawi. Liczymy na nowego dyrektora, Pawa Badzio, naszego koleg z podziemia solidarnociowego, dla ktrego wolno sowa nie powinna pozosta pustym hasem.

Zarzd

Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 1 i 3 Statutu zwouje Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 24 czerwca 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 9.45, w drugim terminie na godz. 10.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Zoli)


Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Walnego Zgromadzenia Czonkw:

1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Przyjcie porzdku obrad ustalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwa i Wnioskw, Komisji Mandatowej oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zebrania Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzdu z merytorycznej dziaalnoci Stowarzyszenia za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2017 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci oraz przyjcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016;
7. Podjcie uchway w sprawie udzielenia absolutorium Zarzdowi z wykonania przez niego obowizkw za lata 2014-2017;
8. Podjcie uchway w sprawie liczby czonkw Zarzdu w nastpnej kadencji;
9. Podjcie uchway w sprawie liczby czonkw Komisji Rewizyjnej w nastpnej kadencji;
10 Wybr Prezesa Zarzdu na kadencj 2017-2020;
11. Wybr czonkw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej na kadencj 2017-2020;
12. Dyskusja o programie dziaania na nastpny rok;
13. Przyjcie programu dziaania SWS na najbliszy rok;
14. Przyjcie uchwa
15. Wolne wnioski; dyskusja;
16. Zamknicie Walnego Zebrania;


Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczane bd do 10 czerwca 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

Jednoczenie przypominamy o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Zaproszenie

25 maja (czwartek), godz. 17.30 - Przystanek Historia IPN

Spotkanie Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego ?Grota? powicone Marii Dmochowskiej ? zmarej w 2017 r. inicjatorce powstania Klubu, w latach 2006?2012 wiceprezes IPN. W programie wykad dr. Jana Olaszka oraz panel dyskusyjny z udziaem wsppracownikw Marii Dmochowskiej. Gociem specjalnym bdzie Piotr Dmochowski-Lipski. Prowadzenie: dr Przemysaw Gasztold-Se.


Z alem zawiadamiamy o mierci
Marty Piszczatowskiej


- dziaaczki opozycji antykomunistycznej
- wsppracowniczki podziemnych rozgoni radiowych
- udostpniaa swoje mieszkanie na potrzeby podziemnych teatrw
- w Studio wyborczym "Solidarno" odpowiadaa za reportae z okrgw wyborczych 1989 roku.


Msza wita odbdzie si 15 maja o godz. 11.00 w kociele pw w. Marcina przy ulicy Piwnej w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbdzie si 15 maja o godz. 13.00 na Cmentarzu w Antoninowie (cmentarz poudniowy).

Rodzinie i najbliszym skadamy wyrazy gbokiego wspczucia.
Zarzd i Biuro SWSStrona 14 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski