Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Szanowni Pastwo,

publikujemy list Prezesa Zarzdu Wojciecha Borowika w imieniu Stowarzyszenia Wolnego Sowa skierowany do Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji Mariusza Baszczak w sprawie wydarze w Radomiu wysany w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Nasze zadowoleniu budzi szybkie podjcie dziaa przez MSWiA w celu wyjanienia zdarzenia i wycignicia konsekwencji wobec winnych zaistniaej sytuacji.


Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

poniej publikujemy uchway podjte w dniu 24 czerwca 2017 roku przez Walne Zgromadzenie Czonkw Stowarzyszenia Wolnego Sowa.


Co przynosi nowelizacja ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej??

31 sierpnia 2017 roku wejdzie w ycie znowelizowana ustawa o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodw politycznych. Przedstawiamy Wam materiay dotyczce ustawy i spraw zwizanych ze statusem dziaacza:

1. Map ulg komunikacyjnych w niektrych miastach.
2. Prezentacj dotyczc zmian w ustawie
3. Opracowanie zmian przygotowane przez Urzd do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych.

Jednoczenie, zwracamy si z prob do posiadaczy statusu dziaacza opozycji a ktrzy nie otrzymuj obecnie wiadczenia pieninego z UdSKiOR. Na stronach UdSKiOR udostpniony zostanie formularz wniosku o przyznanie bezterminowego i nieograniczonego progami dochodowymi wiadczenia pieninego w wysokoci 402,76 z.

Nie skadajcie wniosku przed terminem wejcia ustawy w ycie. Zoenie wniosku przed 31 sierpnia spowoduje wydanie decyzji negatywnej i opni moliwo ponownego zoenia wniosku w 2017 roku.

W razie pyta czy wtpliwoci jestemy do Waszej dyspozycji pod adresem:
sws(at)sws.org.pl, telefonem 224056630 lub osobicie w siedzibie Stowarzyszenia.

Więcej…


Walne Zgromadzenie Czonkw SWS w sobot 22 czerwca 2017 roku wybrao nowe wadze Stowarzyszenia.

Prezes Zarzdu:
Wojciech Borowik

Czonkowie Zarzdu:
Krystyna Antoszkiewicz
Jacek Juzwa
Barbara Kozowska
Marek Mazur
Artur Adel Michalski
Leszek Stall
Tomasz Truskawa
Aleksander Zajc

Komisja Rewizyjna:
Robert Kocielny
Grzegorz Sieczkowski
Aleksandra Wyszomirska

Gratulujemy.


Zapraszamy na spotkanie przy ksice pod redakcj Roberta Spaka "Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego si nie udao?"

W dwugosie wiadkw historii udzia wezm Wojciech Borowik i Tomasz Truskawa. Spotkanie poprowadzi Cezary Miejewski,

Czwartek 22 czerwca 2017 roku, godz. 17.30 w siedzibie SWS.

Dokuemnty na WZC 2017

Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy,

zgodnie z uchwaa Zarzdu w sprawie zwoania WZC publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne z dziaalnoci Stowarzyszenia Wolnego Sowa za rok 2016.

Przypominamy, e Walne Zgromadzenie Czonkw odbdzie si w dniu 24 czerwca 2017 roku w pierwszym terminie o godz. 9.45.

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe za 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2016

Sprawozdanie merytoryczne za kadencj 2014-2017Strona 12 z 91

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski