Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Pismo w sprawie Zygmunta Miernika

Prezes Zarządu Wojciech Borowik wystąpił z jednobrzmiącym pismem w sprawie Zygmunta Miernika do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Zaproszenie

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

serdecznie zapraszają na konferencję naukową/historyczną:

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA I ŚRODOWISKA SOCJALISTYCZNE W LATACH 1955 - 1990

Konferencja odbędzie się w dniu 15 września 2016 roku
w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 7.
Rozpoczęcie konferencji godzina 17.30.

PROGRAM KONFERENCJI:
1. Otwarcie konferencji - prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Wojciech Borowik (b. red. nacz. pisma PPS „Robotnik”),
Referaty:
1. Socjaliści w opozycji demokratycznej w latach 1955-1989
Cezary Miżejewski (b. przewodniczący CKW PPS, b. poseł na Sejm RP),
2. Działalność wydawnicza PPS w latach 1987-1990
Tomasz Truskawa (b. członek TKK i CKW PPS),
3. Programy PPS na tle pomysłów programowych opozycji antykomunistycznej.
Grzegorz Ilka (b. przewodniczący TKK PPS, b. sekretarz CKW PPS)
4. Dyskusja
5. Spotkanie towarzyskie.

 

 

Więcej…

Kwatera Solidarności

Powązki Wojskowe z kwaterą dla zasłużonych na rzecz niezależnego państwa?

Stowarzyszenie Wolnego Słowa postuluje, by na Powązkach Wojskowych powstała kwatera "Solidarności".

Miałaby stać się miejscem pochówku osób związanych z "Solidarnością" i zasłużonych na rzecz niezależnego państwa polskiego. - Na tym cmentarzu są kwatery wojskowe. Mam wątpliwości, czy w podobny sposób można traktować groby cywilne - mówi Andrzej Kunert, do niedawna szef zlikwidowanej przez PiS Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

czytaj więcej: warszawa.wyborcza.pl

WZC 2016

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 10 września 2016 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2.    Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 r.;
3.    Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5.    Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2015 r. do września 2016 r.;
6.    Informacja o sytuacji finansowej SWS w 2016 r.;
7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
8.    Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
9.    Wolne wnioski; dyskusja;
10.    Zamknięcie Walnego Zebrania;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą w dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl


Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Do pobrania:

Sprawozdanie Merytoryczne

Sprawozdanie Finansowe

Kwatera Solidarności

Odpowiedź Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy na wystąpienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Kwatery Solidarności na Warszawskich Powązkach.

Ulgowa komunikacja dla działaczy opozycji

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego nie widzi możliwości wprowadzenia ulg w związku ze znikomą liczbą beneficjentów, nie wziął pod uwagę nawet aspektu honorowego takiej ulgi.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wprowadził ulgowe przejazdy Warszawską Koleją Dojazdową (WKD), ulgą handlową w Kolejach Mazowieckich w programie "Firma z KM" objął działaczy opozycji a także przesłał listę instytucji kultury w których byli działacze opozycji antykomunistycznej uzyskają ulgowy wstęp.

Brawo Panie Marszałku.

KK

 Strona 11 z 78

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski