Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


W nocy z niedzieli na poniedziaek ( 02.04..2017.r) odesza do Pana nasza koleanka Hanna Jakbwska /Godapianka/.
Od siedmiu lat bardzo zaangaowana w prace nad ustaw o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych.
Duo pracy powicia przy organizowaniu odznacze dla Kobiet internowanych i represjonowanych, uroczysto odbya si 13.12.2016 r.
Bya czonkiem wojewdzkiej rady konsultacyjnej.

Ceremonia pogrzebowa odbdzie si 11.04.2017 r. o godz. 10.00 w kociele drewnianym na cmentarzu Brdnowskim.
Prosimy o modlitw za w. pamici Hann Jakbowskiej.


W wieku 72 lat Zmara Olga Johann

Absolwentka Wydziau Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiw podyplomowych, Bya on Wiesawa Jerzego Johanna.

W latach 1965?1968 bya pracownikiem naukowym Zakadu Socjologii Politechniki Warszawskiej oraz wsptwrc pierwszego podrcznika dla studentw "Socjologia pracy".

W latach 1968?1989 pracowaa jako psycholog i dyrektor w Poradni Wychowawczo ? Zawodowej w Warszawie oraz jako biega w Sdzie dla Nieletnich. Bya czonkiem komisji w Ministerstwie Owiaty zajmujc si problematyk modziey niepenosprawnej. Pracowaa take w Modzieowym Telefonie Zaufania, zajmowaa si nadzorem merytorycznym nad pracami poradni na terenie wojewdztwa warszawskiego. Bya czonkiem zarzdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Bya autork licznych publikacji prasowych dotyczcych problemw dzieci i modziey. Przez okres dwch lat wsppracowaa z telewizyjnym programem ?Decyzje 15-latkw,
W latach 1989?1990 pracowaa w Biurze Interwencji Senatu, w 1990 roku nadzorowaa przebieg wyborw prezydenckich w wojewdztwie bydgoskim jako przedstawiciel Senatu w Pastwowej Komisji Wyborczej,

W latach 1990?1991 pracowaa jako gwny specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie nadzorowaa prac kuratorw owiaty oraz przygotowywaa projekty aktw normatywnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od roku 1992 do 2006 penia funkcj wicedyrektora oraz dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej "TOP" w Warszawie oraz bya czonkiem komisji dyscyplinarnej w MEN,

W latach 2002?2006 penia funkcj wiceprzewodniczcego Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego,

Wiesawowi oraz najbliszym skadamy wyrazy gbokiego wspczucia.


20 lutego 2017 roku Prezes SWS Wojciech Borowik zwrci si do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prob o interwencj w sprawie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i/lub osobach represjonowanych z powodw politycznych.

Dzisiaj otrzymalimy odpowied z Kancelarii Prezydenta RP.
Zachcamy do lektury.

Dokumenty na NWZC

Szanowni Pastwo,

zgodnie z uchwa Zarzdu o zwoaniu NWZC na dzie 22 kwietnia, poniej publikujemy propozycje zmian w statucie

POBIERZ DOKUMENT

Zawiadomienie o NWZC

Uchwaa Zarzdu SWS z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie
zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw


Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 2 pkt c Statutu zwouje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 22 kwietnia 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Zoli)

Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Zatwierdzenie porzdku obrad uchwalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwa i Wnioskw, oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zebrania Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Informacja o proponowanych zmianach w treci Statutu SWS;
6. Gosowanie nad poszczeglnymi poprawkami do Statutu;
7. Gosowanie nad przyjciem jednolitego brzmienia Statutu;
8. Dyskusja i wolne wnioski;
9. Zamknicie Walnego Zebrania.

Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczone bd do 7 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednoczenie o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451


Z wielkim smutkiem informujemy, e zmar Tomasz Boczyski.

Wsppracownik NOWej, zaoyciel "Solidarnoci" w Krajowej Agencji Wydawniczej, czonek zaoyciel Stowarzyszenia Archiwum ?S?, 2005 czonek Stowarzyszenia Wolnego Sowa. Odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza pogrzebowa odbdzie si w Kociele p.w. w Karola Boromeusza w dniu 23 marca o godz. 10.00
Po mszy nastpi odprowadzenie Tomasza do miejsca spoczynku.

Rodzinie i najbliszym skadamy wyrazu gbokiego wspczucia.Strona 11 z 86

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski