Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


OWIADCZENIE

Czonkowie Stowarzyszenia Wolnego Sowa przyjli z gbokim oburzeniem informacj o pomocy, jakiej udzielia prokuratura RP reimowi Aleksandra ukaszenki, przekazujc mu informacje, ktre posuyy jako pretekst do aresztowania i oskarenia Alesia Bialackiego, szefa Centrum Obrony Praw Czowieka ?Wiasna?.

Więcej…


Trzydzieci lat temu 13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadzia na terenie caego kraju stan wojenny. W orodkach odosobnienia internowano tysice dziaaczy NSZZ ?Solidarno?, NSZZ ?Solidarno? RI, NZS i innych struktur opozycji.

Więcej…

SWS w obronie Jerzego Jachowicza

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

Pan Bronisaw Komorowski

Prezydent RP

Stowarzyszenie Wolnego Sowa zwraca si do Pana Prezydenta z prob o skorzystanie z przysugujcych Panu uprawnie ustawowych i o darowanie Jerzemu Jachowiczowi kary grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych przy ustaleniu wysokoci jednej stawki na 100 z orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sdu Okrgowego w Warszawie z dnia 21 padziernika 2009 roku za czyn okrelony w art. 212 2 k.k. (sygn. akt X Ka 760/10).

Więcej…

Apel SWS do Prezydenta RP

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

Apel Stowarzyszenia Wolnego Sowa
do Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego

Trybuna Konstytucyjny uzna, e art.135 p.2 kodeksu karnego: ?Kto publicznie zniewaa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolnoci do lat trzech? jest zgodny z polsk Konstytucj oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Czowieka. Oznacza to, e dobrego imienia Prezydenta Rzeczpospolitej nadal broni policjanci, prokuratorzy i sdy, a nie szacunek dla pastwa, jaki powinni odczuwa jego wolni obywatele.

Więcej…

Pogrzeb Arkadiusza Melaka

W dniu 5 lipca w godzinach rannych zmar Arkadiusz Melak. Dziaacz opozycji demokratycznej, internowany w Biaoce. Msza odbdzie si 8 lipca (pitek) w kociele w. Wacawa przy ulicy Korkowej 27 o godzinie 11.00. Po mszy nastpi zoenie ciaa na cmentarzu parafialnym w Zbkach.

Pogrzeb Macieja Zembatego

W pitek 8 lipca 2011 r. o godzinie 14.00 na Powzkach Wojskowych odbdzie si pogrzeb Macieja Zembatego.
Pogrzeb bdzie mia charakter wiecki, poegnanie odbdzie si w domu pogrzebowym na Powzkach.Strona 92 z 93

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski