Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

AktualnościZe smutkiem zawiadamiam, e 23 kwietnia po dugiej i cikiej chorobie

zmar dr Andrzej Tomaszewicz,

przebywajcy od 1979r. w Norwegii czoowy dziaacz Solidaritet Norge-Polen (Solidarno Norwesko-Polska), dugoletni wiceprzewodniczcy najwikszego po Oslo oddziau SNP w Trondheim, twrca i szef dziaajcego w tym miecie w latach 1984-87 Radia Solidaritet, w ostatnich latach dziaacz polskich organizacji w Norwegii. Wspaniay czowiek, ktremu Polska wiele zawdzicza, w 2011 r. odznaczony Krzyem Oficerskim Polonia Restituta.

Jego Rodzinie - onie Reginie, synom Michaowi i Tomaszowi, ktrzy niestrudzenie towarzyszyli Mu w tych zajciach skadam serdeczne wyrazy wspczucia.
Janek Strkowski
Zarzd i Biuro SWS


Apel Prezesa Wojciecha Borowika do Przewodniczcego NSZZ "Solidarno" Piotra Dudy w sprawie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych.

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

Pan Piotr Duda
Przewodniczcy
NSZZ ?Solidarno?

Szanowny Panie Przewodniczcy,

W 2016 roku Senat RP jednomylnie przyj projekt nowelizacji ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych, ktry zmienia jej charakter z pomocowej na godnociowy.

Projekt senatorw z nadziej przyjty zosta przez organizacje i rodowiska opozycji niepodlegociowej, w szczeglnoci przez byych i obecnych czonkw Solidarnoci. Niestety, co przyjlimy ze zdumieniem, opinia rzdu w sprawie senackiego projektu jest negatywna. Pomimo jednoznacznych deklaracji skadanych w poprzedniej kadencji przez parlamentarzystw PiS! Konsekwencje negatywnego stanowiska rzdu mog dotkn wielu dawnych dziaaczy opozycji bdcych obecnie w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.

Dlatego apeluj do Pana przewodniczcego o zajcie przez Zwizek jednoznacznego stanowiska w tej sprawie!

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarzdu
Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Wiesaw Maciejewski, Adam Hohendorff i Janusz Mikosik
- dziaacze NZS w latach 80.
zapraszaj do lokalu Stowarzyszenia Wolnego Sowa
na promocj ksiki
W trybach systemu
przedstawiajc histori dzkiej opozycji studenckiej
w latach 1968-1989

Spotykamy si 22. kwietnia o godz. 12.30
(zaraz po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Czonkw)
Warszawa, Marszakowska 7


Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

yczymy Wam zdrowych, pogodnych wit Wielkanocnych
penych wiary, mioci, nadziei i solidarnoci.
Spotkajmy si w gronie rodzinnym w radosnym, wiosennym nastroju.

Zarzd i Biuro SWS.


Senat przygotowa projekt o pomocy dla ludzi, ktrzy w PRL walczyli o woln Polsk. Rzd chce go powanie okroi.

? Jestem zszokowany ? mwi Wojciech Borowik, byy dziaacz opozycji w PRL, a obecnie prezes Stowarzyszenia Wolnego Sowa. W ten sposb komentuje stanowisko, ktre rzd przygotowa do nowelizacji ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej. Autorem projektu s senatorowie. Mia poprawi ustaw z 2015 r., ktra praktycznie nie dziaa.

Jej uchwaleniu w 2015 r. towarzyszyy due emocje. Miaa pomc osobom, ktre walczyy o woln Polsk, a obecnie czsto yj w ndzy. Projekt przygotowa Senat. Zakada, e opozycjonici, speniajcy kryteria dochodowe, dostawaliby wiadczenie w wysokoci najniszej emerytury, czyli okoo 830 z.

wicej w RzeczpospolitejStrona 10 z 86

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski