Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Konferencja prasowa w SWS

Zmasowane represje po wyborach parlamentarnych w Kazachstanie.
Jak mo�emy pom�c?


3 lutego (pi�tek) 2012 r. o godz. 12.00, w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego S�owa przy ul. Marsza�kowskiej 7 w Warszawie, odb�dzie si� konferencja prasowa

po�wi�cona aktualnym scenariuszom rozwoju sytuacji spo�eczno - politycznej w Kazachstanie po przedterminowych wyborach parlamentarnych z dn. 15.01.2012 r. Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Wolnego S�owa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Fundacje Otwarty Dialog. W trakcie konferencji zostan� przedstawione drastyczne naruszenia praw cz�owieka i obywatela w Kazachstanie w kontek�cie:
? fali nasilonych represji wymierzonych w niezale�ne media, organizacje obywatelskie i partie opozycyjne (aresztowania dziennikarzy i dzia�aczy partyjnych),
? uznanych za niedemokratyczne przedterminowymi wyborami parlamentarnymi,
? destabilizacji zachodnich region�w kraju spowodowan� przez si�ow� pacyfikacj� strajk�w pracownik�w rafinerii ropy naftowej w grudniu 2011 r. w rejonie Mangistau (miasto �anaozen, w kt�rym do dzisiaj obowi�zuje stan wyj�tkowy),
? planowanej wizyty prezydenta Republiki Kazachstanu Nursu�tana Nazarbajewa w Polsce (marzec 2012 r.)

W konferencji wezm� udzia� m. in.
Stefan Truszczy�ski ? sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Jacek Szymanderski ? Stowarzyszenie Wolnego S�owa,
Lyudmyla Kozlovska ? wiceprezes Fundacji Otwarty Dialog,
oraz przedstawiciele aktywnej spo�eczno�ci obywatelskiej Kazachstanu
Aliya Turusbekova ? �ona aresztowanego Vladimira Kozlova
Mikhail Sizov ? jego zast�pca w organizacji ?Alga!?

Serdecznie zapraszamy:
Wojciech Borowik - prezes Stowarzyszenia Wolnego S�owa,
Lyudmyla Kozlovska - wiceprezes Fundacji Otwarty Dialog,
Krzysztof Skowro�ski - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.


Szanowni Pastwo!

Poniej zamieszczamy tre Apelu do wadz UE, podpisanego przez Stowarzyszenie Wolnego Sowa, dotyczcego naruszania praw czowieka
i wolnoci sowa przez wadze Kazachstanu.

Martin Schulz - przewodniczcy Parlamentu Europejskiego,
Catherine Ashton - Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej
ds. Wsplnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczestwa


27.01.2012 r.


Apel polskiego spoeczestwa obywatelskiego, mediw oraz organizacji pozarzdowych
do wadz Kazachstanu o zaprzestanie naruszania praw czowieka i wolnoci sowa,
do wadz UE o pomoc i wsparcie polskiej inicjatywy,Z uwagi na to i dwa lata temu Kazachstan obj historyczne przewodnictwo w OBWE na rok 2010, jako pierwsza bya republiki Zwizku Radzieckiego, tym samym zobowizujc si do przestrzegania standardw prawa midzynarodowego, dajc nadzieje na bycie liderem przemian w tym regionie,

Majc na uwadze obnianie si standardw demokracji, czego przykadem byy ostatnie wybory parlamentarne 15 stycznia 2012 roku, ktre OBWE okrelia jako najdalej odbiegajce od modelowych od czasu uzyskania niepodlegoci,

Biorc pod uwag dramatycznie w skutkach grudniowe wydarzenia w Zhanaozen, gdzie doszo do krwawych star protestujcych pracownikw sektora naftowego z policj,

Więcej…

Prezentacja filmu "Obca"

Stowarzyszenie Wolnego Sowa

zaprasza na Pokaz filmu "Obca" w reyserii Feo Aladag, dyskusj o "Imigracji w Polsce i krajach wspczesnego Zachodu", omwienie bada nad problemami imigracji prowadzonych obecnie przez SWS wernisa prac Celalettina Kartala.
Spotkanie odbdzie si w siedzibie
Stowarzyszenia Wolnego Sowa
przy ulicy Marszakowskiej 7 (wejcie od ul. E. Zoli)
w Warszawie 2 lutego (czwartek) 2012 r. o godz. 17.30

Więcej…

Spotkanie z Janem Dworakiem

Zaproszenie
Czy zasady wolnoci sowa, standardy demokratyczne, dostp do informacji, zostay zagwarantowane w procesie koncesyjnym nadawania cyfrowego?
Na te i inne pytania odpowie Jan Dworak, czonek Stowarzyszenia Wolnego Sowa.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich czonkw SWS.

30 stycznia (poniedziaek) 2012 r.

godz. 15.00,

siedziba SWS ul. Marszakowska 7 (wejcie od ul. E. Zoli)


Po dugiej wyniszczajcej organizm chorobie 15 stycznia 2012 r. zmar Jacek Nowaczek.

Pogrzeb odbdzie si w pitek

20 stycznia 2012 r. o godzinie 14.20

Rozpocznie si msz wit w nowej Kaplicy

na Cmentarzu Batowickim w Krakowie, tam te nastpi pochwek.

Jacek by z grupy "archaicznej" SKS-u , by jednym z zaoycieli SKS-u . Przyjani si ze Staszkiem Pyjasem, angaowa si w akcje petycyjne, w ma poligrafi, by zwyczajnie uczciwy i odwany, miy i pogodny.


Z blem zawiadamiamy, e 9 stycznia rano zmar Piotr Szubert, historyk sztuki i nasz redakcyjny kolega z "Tygodnika Wojennego" (zwany "May"). Piotr by wspzaoycielem "Tygodnika" i szefem kolportau pisma. Aresztowany jako jedyny czonek redakcji, 20 stycznia 1983 r., mimo i mia przy sobie prawie 150 egzemplarzy nowego, jeszcze nie kolportowanego numeru "Tygodnika", nie da sobie udowodni adnych zwizkw z pismem. Po trzech miesicach zwolniony, wrci do redakcji. A po rozwizaniu "Tygodnika Wojennego", dalej knu, m.in. wydajc z Tadeuszem Sikor kaset z piosenkami "Ptasi kraj" z wasnymi rysunkami. Mia 59 lat.

Pogrzeb Piotra odbdzie si

16 stycznia /poniedziaek/, godz. 13.00

Dom Pogrzebowy na Powzkach Wojskowych

godz. 14.30 - zoenie do grobu.

Przyjaciele z "Tygodnika Wojennego"Strona 86 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski