Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Z wielkim blem zawiadamiamy,

e wczoraj, 25 kwietnia 2012 r.

w wieku 56 lat zmar

Marek Krawczyk

dziaacz przedsierpniowej opozycji, wsppracownik NOWEJ i Gosu,pracownik "Tygodnika Solidarno", w stanie wojennym drukarz, a potem jeden z organizatorw i wsppracownikwwielu znaczcych pism i wydawnictw podziemnych ("Wiadomoci", Mysia5, In Plus, wyd. Most i PoMost, "CDN-GWR"), wsppracownik "Kultury" paryskiej, a po 1989r.jeden z gwnych twrcwTowarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryu. Dwukrotnie aresztowany i wiziony, w stanie wojennym ciko pobity przez "nieznanych sprawcw", przez wiele lat ciko chorowa. By motorem i inicjatorem wielu znaczcych inicjatyw, w tym wspzaoycielem naszego Stowarzyszenia Wolnego Sowa.
egnamy Ci, Marku

Przyjaciele z SWS


Koleanki i Koledzy,

Informujemy, e w kady wtorek w godzinach 17.00-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa (ul. Marszakowska 7, Warszawa) dyuruje prawnik, mec. Wojciech Cacko. Aby skorzysta z porady, naley przesa drog mailow lub przekaza telefonicznie krtki opis sprawy oraz umwi si na konkretny termin.

Zgoszenia przyjmuje Zofia Domaniewska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 22 405 66 30

Zawiadomienie o WZC

Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.


Zawiadomienie o zwoaniu Walnego Zgromadzenia Czonkw
Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 1 i 3 Statutu zwouje Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 16 czerwca 2012 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Emila Zoli).
Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Przyjcie porzdku obrad ustalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwa i Wnioskw, Komisji Mandatowej oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zgromadzenia Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzdu z merytorycznej dziaalnoci Stowarzyszenia za okres czerwiec 2011 do czerwiec 2012;
6. Informacja o dziaalnoci Stowarzyszenia w ramach OPP;
7. Informacja o zbirkach publicznych prowadzonych przez SWS
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci oraz rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011;
9. Zmiany w Statucie SWS
10. Wolne wnioski; dyskusja;
11. Przyjcia uchwa;
12. Zamknicie Walnego Zgromadzenia;
Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczane bd do 30 maja 2012 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednoczenie o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa


My, reprezentanci organizacji pozarzdowych powoanych lub tworzonych przez rodowiska opozycji antykomunistycznej w PRL-u, podejmujemy ? na zaproszenie Kierownictwa Instytutu Pamici Narodowej ? sta wspprac midzy nami, uznajc zarazem Instytut za miejsce wspierajce organizacyjnie nasze dziaania. Dla uatwienia komunikacji pomidzy sygnatariuszami porozumienia, a take z samym IPN-em, powoujemy grup robocz, ktrej sekretarzem jest pracownik etatowy Instytutu.

Więcej…Szanowni Pastwo,
30 marca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa rozpocz si protest godowy w obronie nauczania historii. Jednym z inicjatorw protestu godowego jest Adam Borowski. W godwce bierze udzia pi osb: Grzegorz Wysocki, Lech Ochnik, Mariusz Patey, Bogusaw Olszewski, Adam Borowski.Strona 85 z 94

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski