Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Pogrzeb Yoshiho Umedy

Msza aobna odprawiona zostanie 15 maja 2012 roku o godzinie 13.00 w kociele pw. w. Marcina w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11, po mszy aobnej nastpi wyprowadzenie na Cmentarz Powzki Wojskowe (brama gwna, ul. Powzkowska, godzina 15.00) do grobu rodzinnego.


Fundacja Edukacji i Przedsibiorczoci
oraz
Stowarzyszenie Wolnego Sowa

zapraszaj na 
Dzie Kultury Kaukazu
Ktry odbdzie si 12 maja (sobota) od godziny 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa przy ulicy Marszakowskiej 7 (wejcie od ul. E. Zoli) w Warszawie.

Program:
Wstp i przywitanie goci. Kultura, historia i tradycja Kaukazu - rnice i podobiestwa
Legendy i banie Kaukazu 
Konkurs piosenki dziecicej
Prezentacja potraw regionalnych - przepisy i techniki
Pokaz tradycyjnych tacw Kaukazu ? tancerze
Degustacja wypiekw kuchni Kaukazu
Zakoczenie

Dzie Kultury Kaukazu jest realizowany w ramach projektu "Pomoc dla Uchodczy" finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodcw i Budetu Pastwa


Pogrzeb Przemysawa Cielaka odbdzie si
16 maja o godz. 13.20
na Cm. Brdnowskim
(Drewniany Koci) w Warszawie.W nocy z 5 na 6 maja 2012 zmar nasz kolega Przemysaw Cielak. Urodzi si w 1955 r. w Warszawie. By absolwentem Wydziau Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1979). W latach 1978-1981 wsppracowa z Komitetem Samoobrony Spoecznej KOR (m.in. w ramach Biura Interwencyjnego), pocztkowo by kolporterem, pniej drukarzem, czonkiem redakcji i jednym z autorw ?Biuletynu Informacyjnym? KSS KOR. ?Zaliczaem si do tzw. modego KOR, czyli, inaczej mwic, byem chopcem do wszystkiego; z wasnej rzecz jasna woli? ? pisa w jednym z kwestionariuszy.

Od 1979 r. by zwizany z Niezalen Oficyn Wydawnicz NOWA, najwikszym wydawnictwem podziemnym. Drukowa i redagowa teksty. W latach 1979-1980 wspprowadzi w ramach NOWEJ Niezalen Spdzielni Wydawnicz 1.

W Sierpniu 1980 by w Stoczni Gdaskiej. W okresie ?karnawau? (wrzesie 1980 ? grudzie 1981) wsppracowa (poza obowizkami w NOWEJ) ze zwizkowym pismem ?Niezaleno?, by te reporterem Agencji Prasowej Solidarno (AS).

Po wprowadzeniu stanu wojennego ju 14 grudnia drukowa pierwsze ulotki przeciw stanowi wojennemu. Dwa dni pniej zosta internowany w Biaoce pod Warszaw. ?Pamitam, e w kwestionariuszu przyjcia mnie ?na stan? do Biaoki podaem oficjalnie jako miejsce pracy NOW? ? wspomina po latach. Zwolniony z internowania 23 lipca 1982, kontynuowa do roku 1986 dziaalno w NOWEJ jako drukarz, redaktor, czonek kolegium redakcyjnego.

W latach 1986-1990 wspprowadzi wydawnictwo Verba, potem przez kilka miesicy Wydawnictwo CiS, a od roku 1999 prowadzi wasny antykwariat i wydawnictwo.

W podziemiu posugiwa si pseudonimami ?Poldek? i ?Siniak?.

Wyrniony zosta nagrod Polcul Foundation (1985), odznak Zasuony Dziaacz Kultury (1999), oraz odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). By czonkiem-zaoycielem Stowarzyszenia Wolnego Sowa.

By wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom, rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS kryptonim ?Pak?; od 25 czerwca 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO w ramach KE, od 11 grudnia 1987 w ramach SOR ?Grad?.

Przyjaciele z NOWEJ i SWS


Yoshiho (Jzef) Umeda, ur. 16 IX 1949 w Mobara-si (Japonia), zm. 4 V 2012 w Warszawie. Ukoczy III LO im. T. Kociuszki w odzi (1968). 1968-1975 student Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia polska, nast. historia sztuki.

Od 1968 pracownik japoskich firm dziaajcych w Polsce, 1973-1981 asystent dyr. generalnego w Nichimen Corporation, w 1981 z-ca szefa biura zagranicznego ds. organizacyjno-finansowych. Po III 1968 wspomaga represjonowanych studentw. 1976-1981 wsppracownik KOR i KSS KOR, dostarcza kalk stensylow, archiwizowa niezalene materiay dla Japonii.

W XI 1980 zaangaowany w organizacj Radia ?S? Regionu Mazowsze, w 1981 doradca ?S? RI, w V 1981 organizator wyjazdu delegacji ?Solidarnoci? z Lechem Was do Japonii, w IX-X 1981 uczestnik I KZD, ekspert w podkomisji programowej ds. midzynarodowych, czonek komisji organizacyjnej Zjazdu z ramienia Regionu Mazowsze; 1981-1990 wsporganizator i wsppracownik Centrum Informacji Polskiej w Tokio.

W I 1982 wydalony z Polski, czonek rady Komitetu Koordynacyjnego ?Solidarnoci? we Francji, organizator (wraz z matk) pomocy dla Polski. 1982-1983 wsppracowa z japoskimi zwizkami zawodowymi na rzecz ?Solidarnoci?, pracownik Biura Koordynacyjnego ?Solidarnoci? w Brukseli. 1984-1988 pilot wycieczek w japoskim biurze turystycznym Japan Rotary. 1984-1989 wsppracownik i przedstawiciel ?Solidarnoci? na Azj.

W 1989 ponownie otrzyma zgod na pobyt w Polsce, obserwator obrad Okrgego Stou, pracownik KO w Warszawie. Od 1990 prezes firmy YOHO Sp. z o.o. Od 2000 dziaacz na rzecz wdroenia protokou z Kioto; czonek Rady Konsultacyjnej Parlamentarnego Zespou ds. Energetyki. W 2001 zaoyciel, nast. czonek Rady Gwnej Polskiej Izby Biomasy. Wspzaoyciel i czonek nieformalnej grupy weteranw ?Solidarnoci? pod nazw Konwent Seniorw ?Solidarnoci?.

Więcej…

Pogrzeb Marka Krawczyka

Uroczystoci pogrzebowe odbd si 9 maja 2012 roku

o godzinie 13.00 w domu pogrzebowym

na Cmentarzu Wojskowym na Powzkach w Warszawie,

po ktrych nastpi odprowadzenie do grobu w Alei Zasuonych.Strona 84 z 94

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski