Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

AktualnościSzanowni Pastwo,
30 marca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa rozpocz si protest godowy w obronie nauczania historii. Jednym z inicjatorw protestu godowego jest Adam Borowski. W godwce bierze udzia pi osb: Grzegorz Wysocki, Lech Ochnik, Mariusz Patey, Bogusaw Olszewski, Adam Borowski.


W obronie nauczania historii

Stowarzyszenie Wolnego Sowa z najwysz powag traktuje krakowski strajk godowy naszych kolegw, dziaaczy podziemnej Solidarnoci sprzeciwiajcych si ograniczeniu programu nauczania historii w liceach. Dramatyczna forma tego protestu wskazuje, e rzdzcy owiat nie potrafili przekona swoich partnerw ? nauczycieli do susznej idei przyblienia sposobu nauczania historii do wymaga wspczesnoci.

Wskazywalimy na to niebezpieczestwo ju rok temu, w uchwale Zjazdu SWS z czerwca 2011 roku, alarmujcej e:

??w tym roku histori zdawao dwa razy mniej maturzystw ni dwa lata temu, czyli zaledwie 26 tys. na ok. 400 tys. MEN wprowadzio now podstaw programow, ktra przewiduje zakoczenie obowizkowej nauki historii po pierwszej klasie liceum. W wyszych klasach bdzie ona przedmiotem fakultatywnym dla tych, ktrzy zadeklaruj zdawanie jej na maturze. (?) Mona spodziewa si, e uczniw kontynuujcych nauk historii w klasach drugiej i trzeciej liceum bdzie niewielu. Tym samym historia stanie si przedmiotem marginalnym.

Zwracamy si do MEN o zaniechanie zmian prowadzcych do marginalizacji historii jako przedmiotu w liceach oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wyrwnanie szans dla uczniw zdajcych histori na maturze, a do uczelni wyszych o wprowadzenie bezwzgldnych kryteriw doboru przedmiotw egzaminacyjnych, co zapobiegnie wybieraniu ich pod ktem stopnia trudnoci, a nie przydatnoci w trakcie studiw.

Apelujemy do wszystkich, ktrym nie jest obojtna pami historyczna polskiej modziey i przyszych pokole o podejmowanie dziaa majcych na celu powstrzymanie degradacji nauki historii.?

Uwaamy, e program nauki historii w szkoach powinien by raz jeszcze dogbnie przemylany, a wprowadzane przesz MEN zmiany powinny nastpi po wytrwaych, przejrzystych i szerokich konsultacjach z praktykami nauczania tego przedmiotu.

Zarzd SWS

Warszawa, 27 marca 2012 r.


Ogaszamy nabr ofert na realizacj zadania w ramach projektu "Wpyw czynnika etnicznego na postawy Polakw wobec cudzoziemcw"

Więcej…


Szanowni Pastwo,

Zapraszamy na pierwsz, wspln konferencj prasow Stowarzyszenia Wolnego Sowa oraz midzynarodowej organizacji chrzecijaskiej Open Doors, ktra odbdzie si

9 marca (pitek) 2012 r. o godz. 13.00

w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa

przy ulicy Marszakowskiej 7 (wejcie od ul. E. Zoli) w Warszawie

Podczas spotkania omwimy stan praw czowieka we wspczesnym wiecie i wynikajce std implikacje dla polskiej polityki wewntrznej i zagranicznej. Kadego roku 100 mln chrzecijan z powodu swojej wiary jest przeladowanych w ponad 50. krajach wiata. Na konferencji prasowej zostanie zaprezen-towany coroczny raport midzynarodowej organizacji chrzecijaskiej Open Doors tzw. wiatowy Indeks Przeladowa.

Więcej…

Apel o pomoc

Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy,

Na prob Tadeusza Jedynaka zwracamy si do was z wielk prob o wsparcie finansowe Jerzego Grzebielucha. Pan Jerzy jest w bardzo cikiej sytuacji finansowej, brakuje mu rodkw na podstawowe wiadczenia i leki. Poniej podajemy numer rachunku bankowego Pana Jerzego.

Wszystkim bardzo dzikujemy za wsparcie Pana Jerzego.

Bank PKO BP Zawiercie

Jerzy Grzebieluch

61 1020 2498 0000 8002 0155 5788

Jerzy Grzebieluch dziaa w niezalenym ruchu wydawniczym, wsppracowa z KSS ?KOR?, by czonkiem Komitetu Zaoycielskiego NSZZ Rolnikw, wielokrotnie zatrzymywany i przesuchiwany przez SB. 13 grudnia 1981, zatrzymany, przesuchiwany w KW MO w Katowicach i pobity, Internowany w Or. Odosobnienia w Katowicach, Strzelcach Opolskich, Uhercach (udzia w buncie winiw), Zau k. Rzeszowa, Zabrzu ? Zaborzu, Grodkowie i ponownie w Uhercach, IX-X 1982 w Szpitalu Klinicznym w Krakowie, nastpnie 22 XII 1982 w Sanatorium w wieradowie-Zdroju.

W latach 1982-1989 wsporganizator Mszy za Ojczyzn w Sosnowcu-Sielcu i Pogoni. We wrzeniu 1984 zatrzymany pod faszywym zarzutem prby otrucia krw w pobliskim PGR. Przewieziony do WUSW w Katowicach, podczas przesucha wielokrotnie pobity, przetrzymywany bez nakazu aresztowania, po dziewiciu dniach zwolniony.

W 1989 organizator spotka przedwyborczych w Zawierciu i okolicy, kandydat w wyborach parlamentarnych z listy KPN. 1991-1993 przewodniczcy KPN w Zawierciu. 1991-1993 prowadzi Biuro Poselskie posa KPN Jarosawa Wartaka w Zawierciu i Katowicach. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczony Krzyem Semper Fidelis (2007).

rdo: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Grzebieluch

Stowarzyszenia Wolnego Sowa

Konwent Seniorw SolidarnociStrona 83 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski