Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Co tydzień inna historia... "Mój czas. Flirty z historią"

Zapraszamy na spotkanie z Antonim Tokarczukiem, autorem książki "Mój czas. Flirty z historią".

Spotkanie z autorem poprowadzi Krzysztof Osiński.

Warszawa, piątek 20 października 2017 godz. 17.15
siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Prelekcje Zosi Michalskiej w Łodzi

Zapraszamy na spotkanie z Zosią Michalską.

Prelekcje Zosi Michalskiej w Łodzi

Apel SWS o pluralizm w mediach

Warszawa, 10 października 2017 r.

Apel o pluralizm w mediach publicznych

Stowarzyszenie Wolnego Słowa apeluje do zarządów mediów publicznych, a także wydawców, redaktorów i dziennikarzy o uczciwe wypełnianie misji publicznej, w szczególności o zapewnienie pluralizmu światopoglądowego i politycznego zarówno wśród zapraszanych gości jak i doboru prowadzących programy i audycje, a także zapewnienie przez zarządy i kierownictwa redakcji wolności słowa, zarówno w pracy redakcyjnej jak i dziennikarskiej.

Szczególnie dotyczy to audycji informacyjnych i publicystycznych. Powinny one być niebudzącymi wątpliwości przykładami rzetelnego, uczciwego i obiektywnego przekazu.

Media publiczne powinny stanowić wzór dla wszystkich innych nadawców i wydawców.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zawsze opowiadało się za niezależnością mediów publicznych, za tym aby określenie „publiczne” odpowiadało treściom przez te media przekazywanym, a nie stanowiło zasłony dymnej dla ich upartyjnienia.

Dlatego, mamy nadzieję, że m.in. te problemy będą przedmiotem spotkania rad programowych mediów publicznych, zapowiedzianym przez Radę Mediów Narodowych

 

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Zaproszenie na prelekcje w Łodzi

Zapraszamy na dwa spotkania z Zosią Michalską w Łodzi.

Co tydzień inna historia...Strona 9 z 94

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski