Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Warszawa, 23 maja 2017 r.

Owiadczenie Zarzdu SWS

w sprawie zwolnie w Polskim Radio.

Media publiczne powinny by wzorem rzetelnoci, obiektywizmu i pluralizmu.

Dlatego nie do przyjcia jest zwolnienie dziennikarzy i redaktorw za wyraane przez nich opinie czy z powodu zapraszanych do studia goci.

Mona nie zgadza si z pogldami goszonymi przez prof. Jana Hartmana, ale to nie oznacza, e mona go eliminowa z debaty publicznej, a tym bardziej zwalnia jednego z redaktorw (Krzysztof Gottesman) i dziennikarza (Filip Memches) za zaproszenie go do takiej debaty w radiu - nomen omen "publicznym".

Tak jak nie do przyjcia jest zdjcie z anteny PR24 programu Zuzanny Dbrowskiej za krytyczne pogldy wyraone przez Ni w artykule na amach dziennika Rzeczpospolita.

le si dzieje w Radiu publicznym PR24. Mona i naley to naprawi. Liczymy na nowego dyrektora, Pawa Badzio, naszego koleg z podziemia solidarnociowego, dla ktrego wolno sowa nie powinna pozosta pustym hasem.

Zarzd

Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 1 i 3 Statutu zwouje Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 24 czerwca 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 9.45, w drugim terminie na godz. 10.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Zoli)


Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Walnego Zgromadzenia Czonkw:

1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Przyjcie porzdku obrad ustalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwa i Wnioskw, Komisji Mandatowej oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zebrania Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzdu z merytorycznej dziaalnoci Stowarzyszenia za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2017 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci oraz przyjcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016;
7. Podjcie uchway w sprawie udzielenia absolutorium Zarzdowi z wykonania przez niego obowizkw za lata 2014-2017;
8. Podjcie uchway w sprawie liczby czonkw Zarzdu w nastpnej kadencji;
9. Podjcie uchway w sprawie liczby czonkw Komisji Rewizyjnej w nastpnej kadencji;
10 Wybr Prezesa Zarzdu na kadencj 2017-2020;
11. Wybr czonkw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej na kadencj 2017-2020;
12. Dyskusja o programie dziaania na nastpny rok;
13. Przyjcie programu dziaania SWS na najbliszy rok;
14. Przyjcie uchwa
15. Wolne wnioski; dyskusja;
16. Zamknicie Walnego Zebrania;


Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczane bd do 10 czerwca 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

Jednoczenie przypominamy o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Zaproszenie

25 maja (czwartek), godz. 17.30 - Przystanek Historia IPN

Spotkanie Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego ?Grota? powicone Marii Dmochowskiej ? zmarej w 2017 r. inicjatorce powstania Klubu, w latach 2006?2012 wiceprezes IPN. W programie wykad dr. Jana Olaszka oraz panel dyskusyjny z udziaem wsppracownikw Marii Dmochowskiej. Gociem specjalnym bdzie Piotr Dmochowski-Lipski. Prowadzenie: dr Przemysaw Gasztold-Se.


Z alem zawiadamiamy o mierci
Marty Piszczatowskiej


- dziaaczki opozycji antykomunistycznej
- wsppracowniczki podziemnych rozgoni radiowych
- udostpniaa swoje mieszkanie na potrzeby podziemnych teatrw
- w Studio wyborczym "Solidarno" odpowiadaa za reportae z okrgw wyborczych 1989 roku.


Msza wita odbdzie si 15 maja o godz. 11.00 w kociele pw w. Marcina przy ulicy Piwnej w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbdzie si 15 maja o godz. 13.00 na Cmentarzu w Antoninowie (cmentarz poudniowy).

Rodzinie i najbliszym skadamy wyrazy gbokiego wspczucia.
Zarzd i Biuro SWS

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

W rod 10 maja o godz 13.30 w sali 101 im. Ignacego Daszyskiego (bud. C-D), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbdzie si posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych
oraz niektrych innych ustaw (druk nr 936).

Zgoszenie uczestnictwa w posiedzeniu podkomisji mona przesya na adres kpsr(at)sejm.gov.pl


Szanowni Pastwo,

uprzejmie informuj, e w dniu 13 maja br. o godz 16.00 w Kociele Sistr Franciszkanek Suebnic Krzya pw. w. Marcina (ul. Piwna 9/11 w Warszawie) odbdzie si Msza wita w intencji p. Janusza Krupskiego, Kierownika Urzdu do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych w latach 2006-2010, tragicznie zmarego 10 kwietnia 2010 r. w Smolesku.

Z powaaniem,
Marta Milo

Departament Uroczystoci
Urzd do Spraw Kombatantw i Osb RepresjonowanychStrona 9 z 86

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski