Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Oświadczenie SWS

OŚWIADCZENIE

Członkowie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przyjęli z głębokim oburzeniem informację o pomocy, jakiej udzieliła prokuratura RP reżimowi Aleksandra Łukaszenki, przekazując mu informacje, które posłużyły jako pretekst do aresztowania i oskarżenia Alesia Bialackiego, szefa Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”.

Więcej…

Apel Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Trzydzieści lat temu 13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła na terenie całego kraju stan wojenny. W ośrodkach odosobnienia internowano tysiące działaczy NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” RI, NZS i innych struktur opozycji.

Więcej…

SWS w obronie Jerzego Jachowicza

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

 

Pan Bronisław Komorowski

Prezydent RP

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z przysługujących Panu uprawnień ustawowych i o darowanie Jerzemu Jachowiczowi kary grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na 100 zł orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2009 roku za czyn określony w art. 212 § 2 k.k. (sygn. akt X Ka 760/10).

Więcej…

Apel SWS do Prezydenta RP

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

Apel Stowarzyszenia Wolnego Słowa
do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art.135 p.2 kodeksu karnego: ”Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech” jest zgodny z polską Konstytucją oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że dobrego imienia Prezydenta Rzeczpospolitej nadal bronią policjanci, prokuratorzy i sądy, a nie szacunek dla państwa, jaki powinni odczuwać jego wolni obywatele.

Więcej…

Pogrzeb Arkadiusza Melaka

W dniu 5 lipca w godzinach rannych zmarł Arkadiusz Melak. Działacz opozycji demokratycznej, internowany w Białołęce. Msza odbędzie się 8 lipca (piątek) w kościele św. Wacława przy ulicy Korkowej 27 o godzinie 11.00. Po mszy nastąpi złożenie ciała na cmentarzu parafialnym w Ząbkach.

Pogrzeb Macieja Zembatego

W piątek 8 lipca 2011 r. o godzinie 14.00 na Powązkach Wojskowych odbędzie się pogrzeb Macieja Zembatego.
Pogrzeb będzie miał charakter świecki, pożegnanie odbędzie się w domu pogrzebowym na Powązkach.



Strona 77 z 78

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski