Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Apel Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Trzydzieści lat temu 13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła na terenie całego kraju stan wojenny. W ośrodkach odosobnienia internowano tysiące działaczy NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” RI, NZS i innych struktur opozycji.

Więcej…

SWS w obronie Jerzego Jachowicza

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

 

Pan Bronisław Komorowski

Prezydent RP

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z przysługujących Panu uprawnień ustawowych i o darowanie Jerzemu Jachowiczowi kary grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na 100 zł orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2009 roku za czyn określony w art. 212 § 2 k.k. (sygn. akt X Ka 760/10).

Więcej…

Apel SWS do Prezydenta RP

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

Apel Stowarzyszenia Wolnego Słowa
do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art.135 p.2 kodeksu karnego: ”Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech” jest zgodny z polską Konstytucją oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że dobrego imienia Prezydenta Rzeczpospolitej nadal bronią policjanci, prokuratorzy i sądy, a nie szacunek dla państwa, jaki powinni odczuwać jego wolni obywatele.

Więcej…

Pogrzeb Arkadiusza Melaka

W dniu 5 lipca w godzinach rannych zmarł Arkadiusz Melak. Działacz opozycji demokratycznej, internowany w Białołęce. Msza odbędzie się 8 lipca (piątek) w kościele św. Wacława przy ulicy Korkowej 27 o godzinie 11.00. Po mszy nastąpi złożenie ciała na cmentarzu parafialnym w Ząbkach.

Pogrzeb Macieja Zembatego

W piątek 8 lipca 2011 r. o godzinie 14.00 na Powązkach Wojskowych odbędzie się pogrzeb Macieja Zembatego.
Pogrzeb będzie miał charakter świecki, pożegnanie odbędzie się w domu pogrzebowym na Powązkach.

27 czerwca zmarł Maciej Zembaty

27 czerwca 2011 w wieku 67 lat zmarł nasz Przyjaciel Maciej Zembaty, pieśniarz, poeta, satyryk.
Bard Wolności.

 

Więcej…Strona 76 z 77

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski