Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


My, reprezentanci organizacji pozarzdowych powoanych lub tworzonych przez rodowiska opozycji antykomunistycznej w PRL-u, podejmujemy ? na zaproszenie Kierownictwa Instytutu Pamici Narodowej ? sta wspprac midzy nami, uznajc zarazem Instytut za miejsce wspierajce organizacyjnie nasze dziaania. Dla uatwienia komunikacji pomidzy sygnatariuszami porozumienia, a take z samym IPN-em, powoujemy grup robocz, ktrej sekretarzem jest pracownik etatowy Instytutu.

Więcej…Szanowni Pastwo,
30 marca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa rozpocz si protest godowy w obronie nauczania historii. Jednym z inicjatorw protestu godowego jest Adam Borowski. W godwce bierze udzia pi osb: Grzegorz Wysocki, Lech Ochnik, Mariusz Patey, Bogusaw Olszewski, Adam Borowski.


W obronie nauczania historii

Stowarzyszenie Wolnego Sowa z najwysz powag traktuje krakowski strajk godowy naszych kolegw, dziaaczy podziemnej Solidarnoci sprzeciwiajcych si ograniczeniu programu nauczania historii w liceach. Dramatyczna forma tego protestu wskazuje, e rzdzcy owiat nie potrafili przekona swoich partnerw ? nauczycieli do susznej idei przyblienia sposobu nauczania historii do wymaga wspczesnoci.

Wskazywalimy na to niebezpieczestwo ju rok temu, w uchwale Zjazdu SWS z czerwca 2011 roku, alarmujcej e:

??w tym roku histori zdawao dwa razy mniej maturzystw ni dwa lata temu, czyli zaledwie 26 tys. na ok. 400 tys. MEN wprowadzio now podstaw programow, ktra przewiduje zakoczenie obowizkowej nauki historii po pierwszej klasie liceum. W wyszych klasach bdzie ona przedmiotem fakultatywnym dla tych, ktrzy zadeklaruj zdawanie jej na maturze. (?) Mona spodziewa si, e uczniw kontynuujcych nauk historii w klasach drugiej i trzeciej liceum bdzie niewielu. Tym samym historia stanie si przedmiotem marginalnym.

Zwracamy si do MEN o zaniechanie zmian prowadzcych do marginalizacji historii jako przedmiotu w liceach oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wyrwnanie szans dla uczniw zdajcych histori na maturze, a do uczelni wyszych o wprowadzenie bezwzgldnych kryteriw doboru przedmiotw egzaminacyjnych, co zapobiegnie wybieraniu ich pod ktem stopnia trudnoci, a nie przydatnoci w trakcie studiw.

Apelujemy do wszystkich, ktrym nie jest obojtna pami historyczna polskiej modziey i przyszych pokole o podejmowanie dziaa majcych na celu powstrzymanie degradacji nauki historii.?

Uwaamy, e program nauki historii w szkoach powinien by raz jeszcze dogbnie przemylany, a wprowadzane przesz MEN zmiany powinny nastpi po wytrwaych, przejrzystych i szerokich konsultacjach z praktykami nauczania tego przedmiotu.

Zarzd SWS

Warszawa, 27 marca 2012 r.


Ogaszamy nabr ofert na realizacj zadania w ramach projektu "Wpyw czynnika etnicznego na postawy Polakw wobec cudzoziemcw"

Więcej…


Szanowni Pastwo,

Zapraszamy na pierwsz, wspln konferencj prasow Stowarzyszenia Wolnego Sowa oraz midzynarodowej organizacji chrzecijaskiej Open Doors, ktra odbdzie si

9 marca (pitek) 2012 r. o godz. 13.00

w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa

przy ulicy Marszakowskiej 7 (wejcie od ul. E. Zoli) w Warszawie

Podczas spotkania omwimy stan praw czowieka we wspczesnym wiecie i wynikajce std implikacje dla polskiej polityki wewntrznej i zagranicznej. Kadego roku 100 mln chrzecijan z powodu swojej wiary jest przeladowanych w ponad 50. krajach wiata. Na konferencji prasowej zostanie zaprezen-towany coroczny raport midzynarodowej organizacji chrzecijaskiej Open Doors tzw. wiatowy Indeks Przeladowa.

Więcej…Strona 73 z 82

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski