Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


We rod 6 marca 2013 r. odbyo si Walne Zgromadzenie Czonkw Oddziau Mazowieckiego Stowarzyszenia Wolnego Sowa.

Przewodniczcy oddziau Roman Bielaski przedstawi sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci.

Czonkowie oddziau wybrali nowe wadze. Na stanowiskoPrzewodniczcego Zarzdu Oddziau zosta wybrany Roman Bielaski, na Czonkw Zarzdu Oddziau zostali wybrani Wojciech Bogaczyk oraz Stanisaw Szymaski.


Pokaz filmu Andrzeja Fidyka

Fundacja Kobieca Pracowania

zaprasza na spotkanie z Andrzejem Fidykiem i pokaz filmu

"Taniec Trzcin"

Spotkanie i projekcja odbd si 14 marca (czwartek) o godzinie 18.00

w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa przy ulicy Marszakowskiej 7(wejcie od ul. E. Zoli) w Warszawie.
?Taniec trzcin? to fascynujcy reporta z Suazi, maego pastwa z poudnia Afryki. Pretekstem do pokazania obyczajowoci i problemw Suazi jest celebrowane tam od kilkuset lat doroczne wito zwane Tacem Trzcin. Uczestnicz w nim mode dziewczta, ktre tacz przed obliczem wadcy. Ten co roku wybiera spord nich on.
Andrzej Fidyk jest absolwentem Wydziau Handlu Zagranicznego SGPiS. Do Telewizji Polskiej trafi w 1980 wygrywajc konkurs na kierownika produkcji. Od 1982 pracowa w Redakcji Reportau i Dokumentu. W 1996 zosta szefem Redakcji Filmw Dokumentalnych Programu 1 TVP. Jest twrc programu Czas na dokument, trzykrotnie nagrodzonego Wiktorem (1998, 2002, 2010) oraz programw Miej oczy szeroko otwarte i Czas na kontrowersyjny dokument. Jest wykadowc na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Reyser filmw reklamowych. Prezydent RP Lech Kaczyski nada w 2009 reyserowi tytu profesora w zakresie sztuk filmowych.
Najbardziej znane dokumenty Fidyka to: Prezydent, Defilada i Sen Staszka w Teheranie oraz zrealizowane dla BBC filmy: Diabe w Moskwie i Rosyjski Striptease.
Laureat wielu festiwali, czonek Europejskiej Akademii Filmowej.


Warszawa, 5 marca 2013 r.

CZY MINISTER GOWIN

POPIERA OPOZYCJ ANTYKOMUNISTYCZN?

Minister Sprawiedliwoci Jarosaw Gowin odmwi wsparcia dziaaczy opozycji demokratycznej i podziemia solidarnociowego, bdcych czsto w dramatycznej sytuacji.
Stowarzyszenie Wolnego Sowa zwrcio si z propozycj dofinansowania w kwocie 108 tysicy zotych pomocy dla najbardziej potrzebujcych.
Chcielimy pomc ministrowi w wypenianiu jego obowizkw. Nie musimy tego robi. Moe to robi minister z wasnej inicjatywy. Czy Minister Jarosaw Gowin zrobi w tych sprawach co wicej?

Minister Sprawiedliwoci ma moliwo przygotowania projekt ustawy regulujcej formy pomocy dla byych dziaaczy opozycji demokratycznej w PRL i podziemia solidarnociowego.
Czy to zrobi?

Prace nad podobnym projektem trwaj w Kancelarii Prezydenta. Ciekawe jak wyglda stan tych prac.

Nie wierz, e pastwo ktre wypaca emerytury byym SBekom, nie bdzie wspierao tych ktrym zawdziczamy woln i demokratyczn Polsk, a dzi yj w skrajnej ndzy.

Wojciech Borowik

/-/

Prezes Zarzdu

Stowarzyszenia Wolnego Sowa

http://www.wprost.pl/ar/390604/Rzad-nie-da-pieniedzy-tym-ktorzy-walczyli-z-komunizmem/
http://www.rp.pl/artykul/10,986849-Nie-ma-pieniedzy-na-byla--S-.html


Warszawa, 20 lutego 2013 r.

OWIADCZENIE

Bojwka naruszya wolno sowa na UW

Biae kominiarki, zwierzce maski i cudze twarze zamiast wasnych ? to narzdzia walki o wolno sowa, zastosowane przez bojwk prawicowego Niezalenego Stronnictwa Akademickiego, ktra 19 lutego 2013 r. prbowaa zakci wykad prof. Magdaleny rody w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Atak odpary suby porzdkowe UW.

Uniwersytet jest oaz bada naukowych, wolnoci myli i sowa. Ta wolno przejawia si w jawnej i otwartej wymianie pogldw, a nie przez napady bojwek, skrywajcych swoj tosamo pod maskami i kominiarkami. Atak na Audytorium Maximum przypomina ataki bojwkarzy komunistycznej modziewki SZSP na wykady opozycyjnego Latajcego Uniwersytetu KOR z lat ?70.

Stowarzyszenie Wolnego Sowa pielgnuje tradycje walk o wolno sowa, prowadzonych w PRL przez ?Solidarno? i dziaaczy opozycji, w tym take studentw z NZS. Naszym zdaniem wybryk bojwki Niezalenego Stronnictwa Akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim naruszy zasady wolnoci sowa, ktre nale do fundamentw demokratycznego pastwa prawnego, jakim jest dzisiaj Polska.

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarzdu

Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Uchwaa Nr 2 z dnia 5 lutego 2013 r.

Zarzdu SWS

w sprawie

zwoania Walnego Zebrania Oddziau Mazowieckiego

Zarzd SWS, dziaajc na podstawie 31V ust. 1 Statutu SWS obliguje Zarzd Oddziau Mazowieckiego do zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw Oddziau w terminie okrelonym w 31V ust. 2 Statutu SWS. uchwaa o zwoaniu NWZC Oddziau Mazowieckiego powinna zosta podjta w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2013 r.

Uchwaa Nr 1 z dnia 15 lutego 2013 r.

Zarzdu SWS

w sprawie

zwoania Walnego Zebrania Oddziau Mazowieckiego

Zarzd SWS, dziaajc na podstawie 31V ust. 1 Statutu SWS wobec upynicia terminu okrelonego w Uchwale Zarzdu SWS nr 2 z dnia 5 lutego 2013 r, zwouje Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw Oddziau na dzie 6 marca 2013 r. godz. 17.30 (I termin), godz. 18.00 (II termin) w siedzibie SWS przy ul Marszakowskiej 7 w Warszawie.

Więcej…


Ogaszamy nabr ofert na realizacj zadania w ramach projektu "Badanie ukrytych przyczyn konfliktw"W zwizku z realizacj projektu ?Badanie ukrytych przyczyn konfliktw? ogaszamy nabr ofert na ?Zbudowanie bazy danych pod programem SPSS?

wymagania:
- Znajomo obsugi programu SPSS ver. 19
- Przygotowanie programu do wprowadzania danych
- wykonanie kontroli poprawnoci wprowadzania danych
- Krtki termin realizacji zadania

Więcej…Strona 73 z 93

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski