Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Uchwała Zarządu SWS "W obronie nauczania historii"

W obronie nauczania historii

Stowarzyszenie Wolnego Słowa z najwyższą powagą traktuje krakowski strajk głodowy naszych kolegów, działaczy podziemnej Solidarności sprzeciwiających się ograniczeniu programu nauczania historii w liceach. Dramatyczna forma tego protestu wskazuje, że rządzący oświatą nie potrafili przekonać swoich partnerów – nauczycieli do słusznej idei przybliżenia sposobu nauczania historii do wymagań współczesności.

Wskazywaliśmy na to niebezpieczeństwo już rok temu, w uchwale Zjazdu SWS z czerwca 2011 roku, alarmującej że:

…w tym roku historię zdawało dwa razy mniej maturzystów niż dwa lata temu, czyli zaledwie 26 tys. na ok. 400 tys. MEN wprowadziło nową podstawę programową, która przewiduje zakończenie obowiązkowej nauki historii po pierwszej klasie liceum.  W wyższych klasach będzie ona przedmiotem fakultatywnym dla tych, którzy zadeklarują zdawanie jej na maturze. (…) Można spodziewać się, że uczniów kontynuujących naukę historii w klasach drugiej i trzeciej liceum będzie niewielu. Tym samym historia stanie się przedmiotem marginalnym.

Zwracamy się do MEN o zaniechanie zmian prowadzących do marginalizacji historii jako przedmiotu w liceach oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  o wyrównanie szans dla uczniów zdających historię na maturze, a do uczelni wyższych o wprowadzenie bezwzględnych kryteriów doboru przedmiotów egzaminacyjnych, co zapobiegnie wybieraniu ich pod kątem stopnia trudności, a nie przydatności w trakcie studiów.

Apelujemy do wszystkich, którym nie jest obojętna pamięć historyczna polskiej młodzieży i przyszłych pokoleń o podejmowanie działań mających na celu powstrzymanie degradacji nauki historii.

Uważamy, że program nauki historii w szkołach powinien być raz jeszcze dogłębnie przemyślany, a wprowadzane przesz MEN zmiany powinny nastąpić po wytrwałych, przejrzystych i szerokich konsultacjach z praktykami nauczania tego przedmiotu.

 

Zarząd SWS

Warszawa, 27 marca 2012 r.

Nabór ofert na realizację zadania

Ogłaszamy nabór ofert na realizację zadania w ramach projektu "Wpływ czynnika etnicznego na postawy Polaków wobec cudzoziemców"

Więcej…

Konferencja "Stan praw człowieka na świecie"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwszą, wspólną konferencję prasową Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz międzynarodowej organizacji chrześcijańskiej Open Doors, która odbędzie się

9 marca (piątek) 2012 r. o godz. 13.00

w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

przy ulicy Marszałkowskiej 7 (wejście od ul. E. Zoli) w Warszawie

Podczas spotkania omówimy stan praw człowieka we współczesnym świecie i wynikające stąd implikacje dla polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Każdego roku 100 mln chrześcijan z powodu swojej wiary jest prześladowanych w ponad 50. krajach świata. Na konferencji prasowej zostanie zaprezen-towany coroczny raport międzynarodowej organizacji chrześcijańskiej Open Doors tzw. Światowy Indeks Prześladowań.

Więcej…

Apel o pomoc

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Na prośbę Tadeusza Jedynaka zwracamy się do was z wielką prośbą o wsparcie finansowe Jerzego Grzebielucha. Pan Jerzy jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, brakuje mu środków na podstawowe świadczenia i leki. Poniżej podajemy numer rachunku bankowego Pana Jerzego.

 

Wszystkim bardzo dziękujemy za wsparcie Pana Jerzego.

Bank PKO BP Zawiercie

Jerzy Grzebieluch

61 1020 2498 0000 8002 0155 5788

 

Jerzy Grzebieluch działał w niezależnym ruchu wydawniczym, współpracował z KSS „KOR”, był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. 13 grudnia 1981, zatrzymany, przesłuchiwany w KW MO w Katowicach i pobity, Internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, Strzelcach Opolskich, Uhercach (udział w buncie więźniów), Załężu k. Rzeszowa, Zabrzu – Zaborzu, Grodkowie i ponownie w Uhercach, IX-X 1982 w Szpitalu Klinicznym w Krakowie, następnie 22 XII 1982 w Sanatorium w Świeradowie-Zdroju.

W latach 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Sosnowcu-Sielcu i Pogoni. We wrześniu 1984 zatrzymany pod fałszywym zarzutem próby otrucia krów w pobliskim PGR. Przewieziony do WUSW w Katowicach, podczas przesłuchań wielokrotnie pobity, przetrzymywany bez nakazu aresztowania, po dziewięciu dniach zwolniony.

W 1989 organizator spotkań przedwyborczych w Zawierciu i okolicy, kandydat w wyborach parlamentarnych z listy KPN. 1991-1993 przewodniczący KPN w Zawierciu. 1991-1993 prowadził Biuro Poselskie posła KPN Jarosława Wartaka w Zawierciu i Katowicach. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2007).

źródło: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Grzebieluch

 

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Konwent Seniorów Solidarności

Oświadczenie SWS ws. sytuacji na Białorusi

Stowarzyszenie Wolnego Słowa od lat wspiera opozycję białoruską i jej dążenia do odsunięcia od władzy reżimu Łukaszenki. Dlatego solidaryzujemy się z podjętymi przez Polskę i kraje Unii Europejskiej stanowczymi działaniami wobec Białoruskiego reżimu. Tylko stanowcza i solidarna postawa państw demokratycznych może przyczynić się do zakończenia rządów Łukaszenki i uwolnienia więźniów politycznych.

w imieniu Zarządu SWS

Wojciech Borowik
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa


Odpowiedź Wojtka Borowika

Pragnę wyjaśnić, że w programie Jana Pospieszalskiego wypowiadałem się jedynie we własnym imieniu, ponieważ znam różnice zdań w SWS w sprawie oceny Lecha Wałęsy. Moje poglądy w tej sprawie są znane od lat, dlatego zostałem zaproszony przez red. Pospieszalskiego do udziału w audycji.

W programie zostałem przedstawiony jako podziemny drukarz, a obecnie prezes Zarządu SWS. Dlatego też byłem przekonany, że występuję jako dawny opozycjonista. Jeżeli ktoś zrozumiał, że jest to stanowisko SWS, to wyjaśniam, że w programie reprezentowałem tylko i wyłącznie siebie.

Wojciech BorowikStrona 71 z 79

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski