Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Konferencja RKW

To będzie pierwsze z serii FORUM RKW - Ruchu Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy

Zapraszamy

W dniu 11.03 o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie (ul. Marszałkowska 7, wejście od ul. Emila Zoli)

odbędzie się spotkanie "GÓRNICTWO POLSKIE CZY NIEMIECKIE - zamknięcie kopalni Krupiński - przyszłość polskich kopalń"

Rządy PO i PSL doprowadziły polskie górnictwo do stanu kompletnej ruiny. Wytworzył się w ten sposób węzeł gordyjski idealnie nadający się do wykorzystania by - tak jak to było zawsze po okrągłym stole - majątek polski przeszedł "legalnie" w obce ręce.
Aby w kopalni "Krupiński" dotrzeć do złóż o wartości szacowanej na 40 miliardów potrzebna jest inwestycja ponad 300 milionów złotych (same odprawy dla górników pochłoną 400 milionów). Kopalnia jest zamykana w ramach programu ratowania wielu innych kopalń i dogadania się z bankami tymczasem do eksploatacji złóż kopalni "Krupiński" szykuje się firma niemiecka.

W Forum RKW dotyczącym sytuacji na Śląsku, roli wiceministra energetyki Tobiszowskiego, a także o Ruchu Autonomii Śląska, wezmą udział między innymi
dyr. Krzysztof Tytko i inż. Marek Adamczyk z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych
Jadwiga Chmielowska Stowarzyszenie RKW ze Śląska
Jerzy Targalski Prezes Stowarzyszenia RKW

Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny

Rada Społeczna Funduszu Zasłużonych

Dzisiaj (7 marca 2017) w siedzibie SWS odbyło się spotkanie nowej Rady Społecznej Funduszu Zasłużonych.

W skład Rady weszli: Joanna Onyszkiewicz, Mirosław Chojecki, Gabriel Janowski, Przemysław Miśkiewicz oraz Jan Wyrowiński.

Nowym członom Rady Społecznej życzymy trafnych i sprawiedliwych decyzji w trakcie pracy na rzecz Funduszu Zasłużonych.
Fundusz Zasłużonych powstał w 2012 roku.
Do dzisiaj wsparcie ze środków Fundusz Zasłużonych o łącznej wartości 152 000 złotych otrzymały 83 osoby.

Zaproszenie na spotkanie

Zbyszek Rykowski

Michał Moskal
Przewodniczący Zarządu Krajowego NZS

Jakub Jurewicz

zapraszają na spotkanie z dr. Kamilem Dworaczkiem
autorem książki „Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981”.

spotkanie odbędzie się 9 marca br. o godz. 18:00
w Sali Balowej na 1 piętrze Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.


Książka Kamila Dworaczka opisuje działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów w całej Polsce w okresie solidarnościowej rewolucji lat 1980-1981. Ta nowatorska pod wieloma względami i solidnie udokumentowana publikacja wypełnia istotną lukę w historiografii. Odtwarza nie tylko dzieje jednego z najważniejszych aktorów ruchu społecznego, jakim niewątpliwie był NZS, ale też odsłania przed czytelnikiem procesy zachodzące wówczas w środowisku akademickim. Historia organizacji opisana jest wieloaspektowo, autor nie ogranicza się jedynie do akcji protestacyjnych, próbuje opisać także działalność kulturalną czy walkę o reformę studiów. Nie unika też kwestii trudnych, związanych m.in. z konfliktami wewnętrznymi czy agenturą działającą w NZS.

Zaproszenie

Galeria Pięknych Książek zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego Jana Strękowskiego "Bibuła" (2009).

"Bibuła" to panorama podziemnego ruchu wydawniczego w PRL, w latach 1976-1989. Opowieść o ludziach, którzy łamali monopol władz na informacje i udostępniali Polakom zakazane dzieła wielkich pisarzy, filozofów i naukowców.
4 części po ok. 25 min.

Po projekcji spotkanie z reżyserem Janem Strękowskim.
Kiedy: Niedziela, 26. luty, godz 17.
Gdzie: Galeria Pięknych Książek
--
Galeria Pięknych Książek Gwido Zlatkes
ul. Pańska 96 # 203
00-837 Warszawa, Polska

List Prezesa Wojciecha Borowika do Prezydenta Dudy

Warszawa, 20 lutego 2017 r.


Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja założona przez działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego z najwyższym niepokojem obserwuje postęp prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 936).

Pomimo jednoznacznych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości wyrażanych podczas uchwalania ustawy w poprzedniej kadencji parlamentu w 2015 roku o natychmiastowym uchwaleniu do niej dobrych zmian, po przejęciu przez PiS władzy mamy do czynienia z zablokowaniem prac nad ustawą w sejmie przez większość rządzącą.

Budzi to oburzenie środowiska dawnej opozycji. Wielu z nasz odchodzi w biedzie i chorobie, nie doczekując objęcia ich dobrodziejstwem ustawy.

Pomimo, przypadającej w tym roku 28 rocznicy wyborów czerwcowych z 1989 roku, bohaterowie tych przemian nie mogą liczyć na wsparcie wywalczonego przez siebie państwa.

Natomiast osoby, które swoją karierę zawdzięczają często żyjącym w nędzy i schorowanym bohaterom, nie wahają się czerpać garściami z finansowanych przez państwo posad i przywilejów. Pomimo uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej, oprawcy często otrzymują świadczenia na dużo wyższym poziomie niż ich ofiary. Dlatego w dalszym ciągu nie możemy mówić o sprawiedliwości dziejowej i sprawiedliwym państwie.

W imieniu środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego zwracam się do Pana Prezydenta o interwencję w tej sprawie i podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego uchwalenia zmian w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej.

Każdy dzień zwłoki, to dzień naszej hańby wobec tych, którzy tych zmian nie doczekali.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Apel do Członków i Sympatyków SWS

Warszawa, 16 lutego 2017 r.

 

A P E L   D O   C Z Ł O N K Ó W   I   S Y M P A T Y K Ó W

Drogie Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele,

Dla każdej organizacji pozarządowej początek roku jest zawsze trudny. Jest to czas składania wniosków grantowych i starania się o uzyskanie dotacji na planowane działania. Dlatego pierwszy kwartał roku dla większości organizacji to walka o przetrwanie.

Dla Stowarzyszenia Wolnego Słowa ten rok jest wyjątkowo trudny. Walczymy o utrzymanie lokalu przy Marszałkowskiej 7, zarówno finansowe jak i formalnie.

Dlatego, zwracamy się do Was, naszych przyjaciół, kolegów, koleżanek, byłych współkonspiratorów, drukarzy, kolporterów, działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego z gorącym apelem o pomoc w utrzymaniu lokalu Stowarzyszenia i uniknięciu wyrzucenia na bruk.

Będziemy ogromnie wdzięczni za nawet najdrobniejsze darowizny, opłacenie składek członkowskich czy zwyczajne wsparcie Stowarzyszenia które pozwoli na spokojne doczekanie rozstrzygnięć konkursów dotacyjnych i grantowych.

Licząc na Wasze wsparcie,

Stowarzyszenie Wolnego SłowaStrona 7 z 81

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski