Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Apel do Zarządu Polskiego Radia S.A.

List Piotra Dmochowskiego Lipskiego do Prezesa Wojciecha Borowika

Szanowny Prezesie

Drogi Wojtku,
Dzięki m.in.Twoim i stowarzyszenia staraniom weszły w życie nowe nowe zasady  przyznawania świadczeń pieniężnych dla działaczy opozycji i osób represjonowanych, które nie będą już zależne od dochodu a będą mieć charakter ,,godnościowy". Pierwsze wypłaty zostały już zrealizowane.
W związku z powyższym pragnę podzielić się z Tobą oraz pozostałymi członkami SWS następującym pomysłem. Niech ci z osób uprawnionych, którzy ciągle pozostają czynni zawodowo i ich dochody są satysfakcjonujące, mówiąc wprost, ci którym w chwili obecnej nie powodzi się źle,  rozważą przekazywanie całości lub części tego świadczenia na potrzeby SWS oraz/lub Funduszu Zasłużonych.
Ja sam zamierzam przeznaczyć moje świadczenie po połowie właśnie na te dwa cele do momentu, kiedy uznam, że nadeszła właściwa chwila abym zaczął pobierać je sam. Jeżeli taka chwila nadejdzie, poinformuję o zawieszeniu wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Zarządowi SWS i Radzie Funduszu Zasłużonych planowanie budżetowe. Oczywiście, przed wysłaniem tego listu złożyłem już w moim banku zlecenia regularnych, miesięcznych przelewów.
Chcę bardzo mocno podkreślić, że nie wzywam tutaj do żadnych publicznych deklaracji ani licytacji ,,na hojność".  Nie chcę też rozpoczynać żadnej dyskusji. Natomiast ,,czuj się upoważniony'' do opublikowania tego listu-pomysłu na stronie SWS. Jeżeli komuś pomysł się uda możliwy do indywidualnej realizacji, to świetnie.
Z pozdrowieniami

Piotr Dmochowski-Lipski
Szeregowy członek SWS

Co tydzień inna historia... "Mój czas. Flirty z historią"

Zapraszamy na spotkanie z Antonim Tokarczukiem, autorem książki "Mój czas. Flirty z historią".

Spotkanie z autorem poprowadzi Krzysztof Osiński.

Warszawa, piątek 20 października 2017 godz. 17.15
siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Prelekcje Zosi Michalskiej w Łodzi

Zapraszamy na spotkanie z Zosią Michalską.

Prelekcje Zosi Michalskiej w Łodzi

Apel SWS o pluralizm w mediach

Warszawa, 10 października 2017 r.

Apel o pluralizm w mediach publicznych

Stowarzyszenie Wolnego Słowa apeluje do zarządów mediów publicznych, a także wydawców, redaktorów i dziennikarzy o uczciwe wypełnianie misji publicznej, w szczególności o zapewnienie pluralizmu światopoglądowego i politycznego zarówno wśród zapraszanych gości jak i doboru prowadzących programy i audycje, a także zapewnienie przez zarządy i kierownictwa redakcji wolności słowa, zarówno w pracy redakcyjnej jak i dziennikarskiej.

Szczególnie dotyczy to audycji informacyjnych i publicystycznych. Powinny one być niebudzącymi wątpliwości przykładami rzetelnego, uczciwego i obiektywnego przekazu.

Media publiczne powinny stanowić wzór dla wszystkich innych nadawców i wydawców.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zawsze opowiadało się za niezależnością mediów publicznych, za tym aby określenie „publiczne” odpowiadało treściom przez te media przekazywanym, a nie stanowiło zasłony dymnej dla ich upartyjnienia.

Dlatego, mamy nadzieję, że m.in. te problemy będą przedmiotem spotkania rad programowych mediów publicznych, zapowiedzianym przez Radę Mediów Narodowych

 

 

Stowarzyszenie Wolnego SłowaStrona 6 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski