Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Odpowiedź z KPRP

20 lutego 2017 roku Prezes SWS Wojciech Borowik zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o interwencję w sprawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i/lub osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP.
Zachęcamy do lektury.

 

Dokumenty na NWZC

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Zarządu o zwołaniu NWZC na dzień 22 kwietnia, poniżej publikujemy propozycje zmian w statucie

POBIERZ DOKUMENT

Zawiadomienie o NWZC

Uchwała Zarządu SWS z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków


Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 2 pkt c Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 22 kwietnia 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2.    Zatwierdzenie porządku obrad uchwalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r.;
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, oraz protokólantów;
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5.    Informacja o proponowanych zmianach w treści Statutu SWS;
6.    Głosowanie nad poszczególnymi poprawkami do Statutu;
7.    Głosowanie nad przyjęciem jednolitego brzmienia Statutu;
8.    Dyskusja i wolne wnioski;
9.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczone będą do 7 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Z żałobnej karty

Z wielkim smutkiem informujemy, że zmarł Tomasz Boczyński.

Współpracownik NOWej, założyciel "Solidarności" w Krajowej Agencji Wydawniczej, członek założyciel Stowarzyszenia Archiwum „S”, 2005 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza pogrzebowa odbędzie się w Kościele p.w. św Karola Boromeusza w dniu 23 marca o godz. 10.00
Po mszy nastąpi odprowadzenie Tomasza do miejsca spoczynku.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazu głębokiego współczucia.

Zaproszenie do Łodzi

Dlaczego warto Nas wesprzeć? Przekaż swój 1% oidatku na rzecz Stowarzyszenia Wolnego SłowaStrona 6 z 81

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski