Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Apel do Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy

Apel Prezesa Wojciecha Borowika do Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy w sprawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

 

Pan Piotr Duda
Przewodniczący
NSZZ „Solidarność”

Szanowny Panie Przewodniczący,

W 2016 roku Senat RP jednomyślnie przyjął projekt nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, który zmienia jej charakter z pomocowej na godnościowy.

Projekt senatorów z nadzieją przyjęty został przez organizacje i środowiska opozycji niepodległościowej, w szczególności przez byłych i obecnych członków Solidarności. Niestety, co przyjęliśmy ze zdumieniem, opinia rządu w sprawie senackiego projektu jest negatywna. Pomimo jednoznacznych deklaracji składanych w poprzedniej kadencji przez parlamentarzystów PiS! Konsekwencje negatywnego stanowiska rządu mogą dotknąć wielu dawnych działaczy opozycji będących obecnie w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.

Dlatego apeluję do Pana przewodniczącego o zajęcie przez Związek jednoznacznego stanowiska w tej sprawie!

Z wyrazami szacunku,

 

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Zaproszenie na promocję

Wiesław Maciejewski, Adam Hohendorff i Janusz Mikosik
- działacze NZS w latach 80.
zapraszają do lokalu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
na promocję książki
W trybach systemu
przedstawiającą historię łódzkiej opozycji studenckiej
w latach 1968-1989

Spotykamy się 22. kwietnia o godz. 12.30
(zaraz po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków)
Warszawa, Marszałkowska 7

 

Życzenia Wielkanocne

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

Życzymy Wam zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, miłości, nadziei i solidarności.
Spotkajmy się w gronie rodzinnym w radosnym, wiosennym nastroju.

Zarząd i Biuro SWS.

 

Rząd chce okroić projekt pomocy dla opozycjonistów z czasów PRL

Senat przygotował projekt o pomocy dla ludzi, którzy w PRL walczyli o wolną Polskę. Rząd chce go poważnie okroić.

– Jestem zszokowany – mówi Wojciech Borowik, były działacz opozycji w PRL, a obecnie prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa. W ten sposób komentuje stanowisko, które rząd przygotował do nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. Autorem projektu są senatorowie. Miał poprawić ustawę z 2015 r., która praktycznie nie działa.

Jej uchwaleniu w 2015 r. towarzyszyły duże emocje. Miała pomóc osobom, które walczyły o wolną Polskę, a obecnie często żyją w nędzy. Projekt przygotował Senat. Zakładał, że opozycjoniści, spełniający kryteria dochodowe, dostawaliby świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli około 830 zł.

więcej w Rzeczpospolitej

Z żałobnej karty

W nocy z niedzieli na poniedziałek ( 02.04..2017.r) odeszła do Pana nasza koleżanka Hanna Jakóbwska /Gołdapianka/.
Od siedmiu lat bardzo zaangażowana w prace nad ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Dużo pracy poświęciła przy organizowaniu odznaczeń dla Kobiet internowanych i represjonowanych, uroczystość odbyła się 13.12.2016 r.
Była członkiem wojewódzkiej rady konsultacyjnej.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 11.04.2017 r. o godz. 10.00 w kościele drewnianym na cmentarzu Bródnowskim.
Prosimy o modlitwę za św. pamięci Hannę Jakóbowskiej.

Z żałobnej karty

W wieku 72 lat Zmarła Olga Johann

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych, Była żoną Wiesława Jerzego Johanna.

W latach 1965–1968 była pracownikiem naukowym Zakładu Socjologii Politechniki Warszawskiej oraz współtwórcą pierwszego podręcznika dla studentów "Socjologia pracy".

W latach 1968–1989 pracowała jako psycholog i dyrektor w Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Warszawie oraz jako biegła w Sądzie dla Nieletnich. Była członkiem komisji w Ministerstwie Oświaty zajmującą się problematyką młodzieży niepełnosprawnej. Pracowała także w Młodzieżowym Telefonie Zaufania, zajmowała się nadzorem merytorycznym nad pracami poradni na terenie województwa warszawskiego. Była członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Była autorką licznych publikacji prasowych dotyczących problemów dzieci i młodzieży. Przez okres dwóch lat współpracowała z telewizyjnym programem „Decyzje 15-latków,
W latach 1989–1990 pracowała w Biurze Interwencji Senatu, w 1990 roku nadzorowała przebieg wyborów prezydenckich w województwie bydgoskim jako przedstawiciel Senatu w Państwowej Komisji Wyborczej,

W latach 1990–1991 pracowała jako główny specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie nadzorowała pracę kuratorów oświaty oraz przygotowywała projekty aktów normatywnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od roku 1992 do 2006 pełniła funkcję wicedyrektora oraz dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "TOP" w Warszawie oraz była członkiem komisji dyscyplinarnej w MEN,

W latach 2002–2006 pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Wiesławowi oraz najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.Strona 5 z 81

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski