Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Apel do Członków i Sympatyków SWS

Warszawa, 16 lutego 2017 r.

 

A P E L   D O   C Z Ł O N K Ó W   I   S Y M P A T Y K Ó W

Drogie Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele,

Dla każdej organizacji pozarządowej początek roku jest zawsze trudny. Jest to czas składania wniosków grantowych i starania się o uzyskanie dotacji na planowane działania. Dlatego pierwszy kwartał roku dla większości organizacji to walka o przetrwanie.

Dla Stowarzyszenia Wolnego Słowa ten rok jest wyjątkowo trudny. Walczymy o utrzymanie lokalu przy Marszałkowskiej 7, zarówno finansowe jak i formalnie.

Dlatego, zwracamy się do Was, naszych przyjaciół, kolegów, koleżanek, byłych współkonspiratorów, drukarzy, kolporterów, działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego z gorącym apelem o pomoc w utrzymaniu lokalu Stowarzyszenia i uniknięciu wyrzucenia na bruk.

Będziemy ogromnie wdzięczni za nawet najdrobniejsze darowizny, opłacenie składek członkowskich czy zwyczajne wsparcie Stowarzyszenia które pozwoli na spokojne doczekanie rozstrzygnięć konkursów dotacyjnych i grantowych.

Licząc na Wasze wsparcie,

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Odpowiedź MRPiPS ws. ustawy

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie losów nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

Z żałobnej karty

Z żałobnej karty

Z wielki żalem zawiadamiamy, że dzisiaj (10.02.17) w wieku 86 lat zmarła

Maria Dmochowska

Działaczka opozycji antykomunistycznej, wspaniała przyjaciółka i koleżanka.

 

Była wiceprezesem rady naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Weszła w skład zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, była członkiem Rady Społecznej Funduszu Zasłużonych.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Wolności i Solidarności.

W trakcie II wojny światowej należała do Armii Krajowej (pseud. Maja, Kompania Lotnicza dowodzona przez porucznika Tadeusza Gaworskiego, pseud. Lawa, Grupa Kampinos). Uczestniczyła w walkach w Puszczy Kampinoskiej latem 1944. Od 1945 do 1950 mieszkała w Warszawie, uczyła się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, była instruktorką ZHP. Za sprzeciwianie się procesowi poddawania ZHP kontroli partii komunistycznej uniemożliwiono jej studiowanie w rodzinnym mieście. W 1955 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, następnie uzyskała stopień doktora nauk medycznych oraz specjalizacje w dziedzinie hematologii i organizacji ochrony zdrowia.

Za otwarte występowanie w obronie prześladowanych przez PZPR współpracowników pochodzenia żydowskiego w latach 1967–1968 została usunięta z Akademii Medycznej. W latach 70. związała się z opozycją demokratyczną. Do „Solidarności” wstąpiła w 1980, wchodziła w skład zarządu regionu łódzkiego. Była delegatem na I KZD związku w Gdańsku. Została internowana pierwszego dnia stanu wojennego, zwolniono ją pod koniec marca 1982, po czym nadal działała w podziemnych strukturach łódzkiej „Solidarności”.

W 1989 została posłanką X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego (przystąpiła do ROAD). Zasiadała także w Sejmie I oraz II kadencji z listy Unii Demokratycznej. Sprawowała mandat radnej sejmiku łódzkiego w latach 1998–2002 z rekomendacji Unii Wolności. Od grudnia 2000 pracowała jako doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W dniu 31 maja 2006 została przez Janusza Kurtykę powołana na stanowisko wiceprezesa IPN. Na stanowisku pozostała także po objęciu stanowiska prezesa IPN przez Łukasza Kamińskiego w 2011. Funkcję tę sprawowała do 30 czerwca 2012.

źródło: Wikipedia

Apel o krew dla Tadeusza Jedynaka

Warszawa, 10 lutego 2017 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

Nasz kolega, członek Stowarzyszenia, członek Konwentu Seniorów Solidarności Tadeusz Jedynak będzie przechodził operację w szpitalu MSWiA.

Prawdopodobnie będzie potrzebna krew dla Tadeusza. Centrum Krwiodawstwa przy Szpitalu MSWiA przyjmie każdą krew, niezależnie od grupy.

Dlatego, zwracamy się z apelem o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa przy Szpitalu MSWiA w celu oddania krwi dla Tadeusza.

Centrum Krwiodawstwa czynne jest w godz. 8.00 – 13.00
Prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum w celu umówienia godziny i daty oddania krwi: 22 508 13 12, 22 508 12 10

Prosimy o zaznaczenie że, krew jest dla Tadeusza Jedynaka który leży na oddziale chirurgii gastrologicznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 22 508 12 17 w sekretariacie Oddziału.

Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie.

Biuro Zarządu SWS

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów na apel SWS

Odpowiedź Prezesa Rady Ministrów na apel SWS.Strona 5 z 78

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski