Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zaproszenie

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Wydawnictwo The Facto

zapraszają na premierę książki

Grzegorza Sieczkowskiego „Zima stulecia”


Spotkanie poprowadzi Igor Zalewski.
Fragmenty książki przeczyta Jan Wilkans.

wtorek, 9 stycznia 2018
godz. 18.30 siedziba SWS
ul. Marszałkowska 7
Warszawa

Więcej…

Z żałobnej karty

w dniu 2 stycznia 2018 zmarła
Małgorzata Bocheńska
dziennikarka, animatorka kultury i publicystka, członek SWS,
w latach 1984-89 współpracowała z Komitetem Helsińskim
w 1984 powołała "Salon 101" miejsce spotkań elit politycznych, naukowych i artystycznych
zainaugurowała akcje "Dzień Dobrej Wiadomości" i "Księga Trzeciego Tysiąclecia"
niezwykły, twórczy człowiek, potrafiła łączyć w zaskakujący sposób wątki i ludzi,
wydobywając z nich co najcenniejsze i niezwykłe.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia
Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Z żałobnej karty

w dniu 31 grudnia 2017 roku zmarł
Waldek Wysokiński
nasza podziemna "Złotówa" czyli taksówkarz podziemia
poza tym drukarz współpracujący z śp. Adamem Karwowskim
współdziałał m.in. z wydawnictwami Głos, Krąg, Słowo, Nowa, Rytm
współpracował m.in. z Regionem Mazowsze i Grupami Oporu Solidarni
a poza tym mądry, ciepły człowiek i prawdziwy przyjaciel.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia
Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Z żałobnej karty

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 24 grudnia 2017 roku zmarł prof. Marek Wichrowski - działacz opozycji antykomunistycznej, pedagog, wykładowca akademicki, Kierownik Zakładu Bioetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, wspaniały człowiek, kolega, przyjaciel.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Uchwała Zarządu

Warszawa, 15 grudnia 2017 roku

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa

w sprawie nałożenia kary na TVN przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

 

Decyzja nałożenia przez KRRiT kary dla TVN budzi wielką obawę, co do przyszłości wolności słowa w Polsce. Tym bardziej, że o naruszaniu tej wolności powinny decydować wyroki sądowe, a nie decyzje administracyjne.

Zgadzając się z oceną, że wzywanie za pomocą mediów do działań sprzecznych
z prawem musi spotkać się z reakcją, wyrazić musimy swój sprzeciw. Wynika on z niepokoju, czy tego typu działanie nie będzie służyło do wywierania nacisku na zmianę linii programowej poszczególnych stacji, a także ograniczeniu swobody wypowiedzi w mediach elektronicznych.

Dr Hanna Karp, komentując decyzję KRRiT, stwierdziła: „Sposób budowania przekazów i relacji medialnych przez największe stacje informacyjne w Polsce bulwersuje opinię publiczną od dawna. Część z nich - moim zdaniem - notorycznie łamie podstawowe zasady dziennikarskiej rzetelności i obiektywizmu, narusza prawo prasowe. Cześć stacji telewizyjnych komercyjnych wprost zmienia się w opozycyjną stronę sporu politycznego. To jest ze wszech miar szkodliwe, niedopuszczalne i skandaliczne.”

Z taką oceną działań mediów można by się tylko zgodzić, dodając jedną tylko poprawkę. Na chorobę ową zapadły wszystkie media w Polsce – w tym media publiczne. SWS wielokrotnie ponosiło potrzebę uspołecznienia mediów, akcentując jednocześnie potrzebę dochowania najwyższych standardów w mediach publicznych.

Nie zwalnia to oczywiście pozostałych nadawców od konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków dziennikarskich, regulowanych choćby przez prawo prasowe, ustawę medialną czy ustawę o radiofonii i telewizji. Tym bardziej nie zwalnia
od odpowiedzialności za łamanie przepisów prawa karnego. Warto przy tym pamiętać,
że odpowiedzialność karną ponoszą osoby fizyczne, a nie instytucje.

Należy zastanowić się, jaką postawę zająć przy kolizji normy tak fundamentalnej, jak „wolność słowa” z przepisami prawa materialnego. Stojąc na gruncie zasady, że nie może być przyzwolenia na łamanie prawa, nawet przez siłę tak potężną jaką są media, uważamy,
iż zachować należy szczególną rozwagę przy podejmowaniu decyzji w kwestiach, gdzie decydująca jest subiektywna ocena.

Szansę takiego właśnie polubownego rozwiązania problemu dają słowa Przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego: Jestem zwolennikiem rozmowy.
Nie chodzi mi o to, aby karać nadawcę, ale osiągnąć pewien cel. Mam nadzieję, że chodzi o to także innym członkom krajowej rady. Tu chodzi o odpowiedzialność za słowo.”

SWS uważa, że chodzi nie tylko o odpowiedzialność za „słowa” ale przede wszystkim o odpowiedzialność i obronę „wolności słowa”.

Dlatego apelujemy do obu stron o dialog w celu uniknięcia podobnych sytuacji
w przyszłości. Aby dialog ten mógł zostać nawiązany -  wnosimy również o uchylenie decyzji podjętej w sprawie TVN.

 

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

Więcej…

Co tydzień inna historia... Stan wojenny w Polsce

Stan wojenny. Początek społeczeństwa obywatelskiego?

Spotkanie przy książce "Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981 - 31 XII 1982"
poprowadzi Tomasz Truskawa

Środa 13 grudnia 2017r.
godzina 17.00
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
ul. Marszałkowska 7, Warszawa


"Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981 - 31 XII 1982"
Oddajemy do rąk czytelników kalendaria stanu wojennego w przekonaniu, że stanowią cenny materiał dla szczegółowych badań nad okresem stanu wojennego. Wprawdzie większość not informacyjnych, z których składają się kalendaria, posiada wyjątkowo lapidarną formę, a często również mocno propagandowy wydźwięk, tym niemniej pozwalają one zorientować się w charakterze opisanych wydarzeń. Na podkreślenie zasługuje też ogólnokrajowy zasięg opracowań, dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się z przejawami oporu również w mniejszych ośrodkach, o których historii w okresie trwania stanu wojennego niewiele było dotychczas wiadomo. Przyjęty w dokumentach podział na województwa umożliwia studia porównawcze, dotyczące zasięgu i częstotliwości występowania poszczególnych form oporu w różnych częściach kraju. Dokumenty te wreszcie, w szczególności zaś dwa, w których są opisane akty „terroru politycznego" oraz „sabotażu i dywersji", wiele mówią o sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości przez funkcjonariuszy SB, którzy je przygotowali.Strona 5 z 94

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski