Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie

 

Pogrzeb Tadeusza Jedynaka

Pogrzeb Tadeusza Jedynaka rozpocznie się w sobotę, 3 czerwca, o godz. 11.00.
Msza św. w Kościele św. Brata Alberta w Żorach, uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Parafialnym w Żorach przy ul. Smutnej.

Z żałobnej karty

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj w nocy po ciężkiej chorobie zmarł

Tadeusz Jedynak

Działacz opozycji antykomunistycznej, lider śląskiej „Solidarności”, w stanie wojennym internowany, w podziemnej „Solidarności” przewodniczący regionu śląsko-dąbrowskiego a także członek  Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej związku.

Poseł na sejm I i II Kadencji, członek Konwentu Seniorów Solidarności, członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, wspaniały człowiek, kolega i przyjaciel.

W 1988 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Informacje o szczegółach ceremonii pogrzebowej przekażemy wkrótce.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

http://www.encysol.pl/wiki/Tadeusz_Jedynak

 

Zaproszenie

4 czerwca 1989 roku jak wszyscy dobrze wiemy był dniem pierwszych częściowo wolnych wyborów do Parlamentu, a symbolicznie oznacza dla wszystkich Polaków dzień, w którym dobiegł końca okres totalitarnych, komunistycznych rządów w naszym kraju. Z tej okazji chcemy zaprosić wszystkich chętnych na wspólne uczczenie 28 rocznicy tych wydarzeń. Zapraszamy w piątek 2 czerwca o godzinie 19.30 do baru „Kępa Potocka” ( potocznie zwanego U araba), położonego nad pięknym żoliborskim kanałkiem. Spotkanie ma charakter towarzyski. To świetna okazja dla wszystkich, aby w towarzystwie dawnych działaczy opozycyjnych PRL przy kuflu zimnego piwa powspominać te niespokojne czasy. Szczególne zaproszenie organizatorzy kierują do ludzi młodych, urodzonych już w wolnej Polsce. Będą mieli możliwość dowiedzieć się jak wyglądała tamta rzeczywistość i porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tamtych mrocznych czasów. Impreza ma swoją historię. Pierwsza odbyła się trzy lata temu i była bardzo udana. Zapraszamy zarówno tych, dla których data 4 czerwca jest doświadczeniem życiowym jak i tych, dla których jest datą z podręcznika historii.

Impreza pod patronatem: Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Patronat medialny nad imprezą objął portal izoliborz.pl

źródło:http://izoliborz.pl/artykul/zoliborz-dla-niepodleglej/240253

 

Oświadczenie Zarządu SWS w sprawie zwolnień w Polskim Radio.

Warszawa, 23 maja 2017 r.

 

Oświadczenie Zarządu SWS

w sprawie zwolnień w Polskim Radio.

 

Media publiczne powinny być wzorem rzetelności, obiektywizmu i pluralizmu.

Dlatego nie do przyjęcia jest zwolnienie dziennikarzy i redaktorów za wyrażane przez nich opinie czy z powodu zapraszanych do studia gości.

Można nie zgadzać się z poglądami głoszonymi przez prof. Jana Hartmana, ale to nie oznacza, że można go eliminować z debaty publicznej, a tym bardziej zwalniać jednego z redaktorów (Krzysztof Gottesman) i dziennikarza (Filip Memches) za zaproszenie go do takiej debaty w radiu - nomen omen "publicznym".

Tak jak nie do przyjęcia jest zdjęcie z anteny PR24 programu Zuzanny Dąbrowskiej za krytyczne poglądy wyrażone przez Nią w artykule na łamach dziennika Rzeczpospolita.

Źle się dzieje w Radiu publicznym PR24. Można i należy to naprawić. Liczymy na nowego dyrektora, Pawła Badzio, naszego kolegę z podziemia solidarnościowego, dla którego wolność słowa nie powinna pozostać pustym hasłem.

 

Zarząd

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Walne Zgromadzenie Członków SWS

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 24 czerwca 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 9.45, w drugim terminie na godz. 10.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)


Zarząd ustala następujący porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2017 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za lata 2014-2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji;
9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej w następnej kadencji;
10 Wybór Prezesa Zarządu na kadencję 2017-2020;
11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020;
12. Dyskusja o programie działania na następny rok;
13. Przyjęcie programu działania SWS na najbliższy rok;
14. Przyjęcie uchwał
15. Wolne wnioski; dyskusja;
16. Zamknięcie Walnego Zebrania;


Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą do 10 czerwca 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

Jednocześnie przypominamy o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451Strona 3 z 81

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski