Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Wystawa "Józef Piłsudski. Pierwszy Dziadek Niepodległej"

Co tydzień inna historia...

Spotkanie przy książce "Miłość życia. Wspomnienia starego budrysa" Krzysztofa Turowskiego poprowadzi Robert Bernatowicz.

Wspomnienia Krzysztofa Turowskiego, znanego dziennikarza telewizyjnego, radiowego i prasowego, publicysty i felietonisty. Autor nie gloryfikuje czasów Gomułki czy Gierka, ale dostrzega urok czasów swojej młodości, nazywanych często „pokoleniem czapki studenckiej” lub „pokoleniem pierwszej »Solidarności«”.

Krzysztof Turowski (ur. 6 czerwca 1948 w Łodzi) – polski dziennikarz, telewizyjny, radiowy i prasowy, publicysta, felietonista. Związany z Polską Telewizją, telewizją Polsat i tygodnikiem Rzeczpospolita

1980-1981 Działacz „Solidarności”, delegat na I Zjazd „S”, w II Turze członek prezydium zjazdu, członek Krajowej Komisji „S” Radia i Telewizji
1981-1982 Internowany w Sieradzu i Łowiczu
Od X 1982 do XI 1981 – na emigracji we Francji
Współpracownik paryskiego biura „Solidarności”
Administrator Stowarzyszenia „Kontakt”
Pracownik Biblioteki Polskiej w Paryżu i twórca tamtejszych zbiorów prasy podziemnej
Doktorat na Uniwersytecie Paryż II z historii prasy podziemnej w Polsce w stanie wojennym, a szczególnie „Tygodnika Mazowsze”
Współpracownik Radia Wolna Europa”, RFI, miesięcznika „Pomost”, „Dziennika Polskiego” w Londynie, „Kontaktu”
Członek „Niepodległość i Demokracja”
Działacz CSSO (Światowe Porozumienie Organizacji Wspierających „Solidarność” – CSSO (Conference of Solitadrity Support Organisations)., przewodniczący tej organizacji na Europę
Organizator konwojów do polski i manifestacji na rzecz poparcia „S” we Francji
2008-2011 Członek zarządu Oddziału Warszawskiego [{Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich|Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich]].
Odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Wesołego Alleluja!

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

Życzymy Wam zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, miłości, nadziei i solidarności.
Spotkajmy się w gronie rodzinnym w radosnym, wiosennym nastroju.

Zarząd i Biuro SWS.

Co tydzień inna historia... Re(we)lacje paryskie.

Urszula Król to historyk sztuki i muzealnik z duszą edukatora, pogromczyni licznych bibliotecznych i muzealnych baz danych; warszawianka z urodzenia, bywalczyni na „paryskim bruku”. Pracowała w Bibliotheque Nationale de France oraz w Bibliotece Polskiej w Paryżu i pisała stamtąd do pozostających nad Wisłą przyjaciół z Gabinetu Rycin MNW pełne uroku, dowcipne i mądre listy. Sztuka epistolograficzna odżyła pod jej piórem! A zbiór jej listów – paryskich re(we)lacji – z inicjatywy przyjaciół wydało Niezależne Wydawnictwo Harcerskie. Znajdziecie w nich ciekawe i trafne obrazy Francji i Francuzów, różnych aspektów życia w Paryżu, francuskiej (i nie tylko) kultury, francuskiej "égalité", francuskiej kuchni (tej dla turystów, dla swoich i dla arystokracji) i wiele innych obserwacji. A wszystko to napisane znakomitym stylem, mądrze i dowcipnie.

Urszula Król, historyk sztuki, studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach programu „Kultura Plus” pracowała w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie; jako stypendystka francuskiego Ministerstwa Kultury pracowała w Bibliotheque Nationale de France, a następnie w Bibliotece Polskiej w Paryżu z ramienia PAU-PAN. Obecnie pracuje w dziale edukacji Muzeum Narodowego.

Powołanie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych odbyło się 19 marca w Belwederze. W czasie uroczystości Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył akty powołania 17 działaczom opozycji antykomunistycznej.

Chcemy, aby ta rada stała się dla nas bardzo ważnym organem doradczym, bardzo ważną instancją, do której też odwoływać się będą w różnych sprawach działacze opozycji - powiedział Jan Józef Kasprzyk. Dodał, że rada będzie organem, który reprezentuje właściwie całe środowisko działaczy opozycji antykomunistycznej, bo zasiądą w niej ci, którzy związani byli z Komitetem Obrony Robotników, z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z Wolnymi Związkami Zawodowymi, z Konfederacją Polski Niepodległej, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z Solidarnością Walczącą i z wielkim ruchem Solidarności.

Szef UdSKiOR zaznaczył, że powołane osoby „znają najlepiej losy środowiska, tak bardzo zresztą pokaleczonego, nie tylko przez PRL, ale również przez lata 90. i dwutysięczne”. Państwo wiedzą doskonale, że dla wielu bohaterów naszej wolności w III Rzeczpospolitej, w tym sensie bytowym, nie było miejsca, że poczuli się wykluczeni. Nadrabiamy po wielu latach zaległości - powiedział Szef Urzędu.

Okolicznościowy list skierowała do zebranych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, który odczytała w czasie uroczystości podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Wszystkim członkom rady życzę wytrwałości w realizowaniu misji, jaką jest zapewnianie działaczom antykomunistycznej opozycji należnego im szacunku, otaczanie ich szczególną opieką i udzielanie niezbędnej pomocy - napisała Minister RPiPS.

Z kolei Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podkreślił, że kłamstwo, nurt zdrady narodowej i zaprzaństwa niestety się nie skończył w 1989 roku, dlatego dalej jest potrzebny głos prawdy, jak wyglądało życie w PRL, że PRL to nie był saturator i lody Bambino, a wielkie upokorzenie człowiekaPaństwo bronili tego dziedzictwa, co stanowiło Polskę: naszych tradycji, 1050-letniego narodu, który trwa oparty na fundamentach cywilizacji łacińskiej - powiedział.

Zofia Romaszewska mówiąc w imieniu członków Rady powiedziała, że mamy sporo do zrobienia i mam nadzieję, że będziemy z kolegami ostro pracowali.

Do rady powołani zostali: Andrzej Anusz, Wojciech Borowik, Kazimierz Drzazga, Zbigniew Fijak, Joanna Frankiewicz, Michał Janiszewski, Andrzej Kołodziej, Stanisław Kowalski, Ryszard Majdzik, Kornel Morawiecki, Iwona Olejniczak, Antoni Piekałkiewicz, Zofia Romaszewska, Andrzej Rozpłochowski, Andrzej Słowik, Andrzej Sobieraj oraz Jerzy Zacharow.

Przed uroczystością zebrani złożyli wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego z racji imienin marszałka.

 

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1149-powo%C5%82anie-rady-do-spraw-dzia%C5%82aczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-os%C3%B3b-represjonowanych-z-powod%C3%B3w-politycznych.html

Wypełniasz PIT? Pamiętaj o SWS!Strona 3 z 94

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski