Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


W dniu 14 wrzenia 2016 roku

odszed

Zygmunt Ciechaski "Rybka"

Urodzi si w roku 1933 w odzi. Wyksztacenie podstawowe. Wspzaoyciel komisji zakadowej w Centrali Rybnej w odzi jesieni 1980 r. Bdc przewodniczcym kz opowiada si za wspprac z kierownictwem zakadu. Na jego wniosek przeprowadzono przynoszce dochd zmiany organizacyjne. Dba o sprawiedliwy podzia zysku, kwestionuje przywileje partyjnej nomenklatury. Delegat na WZD Regionu Ziemia dzka.

wicej: http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl/lodz/index.php?page=wysyp_l&sel=C&klucz=13

Ulgi na WKD

Decyzj Zarzdu Warszawskich Kolei Dojazdowych, osoby legitymujce si statusem dziaacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodw politycznych bd podroway kolejk WKD z ulg 50%.

Więcej…


Dzisiaj otrzymalimy odpowied z Kancelarii Prezydenta RP na wystpienie z dnia 6 wrzenia 2016 Prezesa Wojciecha Borowika w sprawie Zygmunta Miernika.


Uchwaa Walnego Zgromadzenia Czonkw Stowarzyszenia Wolnego Sowa ws. Zygmunta Miernika.

Pismo w sprawie Zygmunta Miernika

Prezes Zarzdu Wojciech Borowik wystpi z jednobrzmicym pismem w sprawie Zygmunta Miernika do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Sprawiedliwoci Zbigniewa Ziobry, Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Zaproszenie

Stowarzyszenie Wolnego Sowa
Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych

serdecznie zapraszaj na konferencj naukow/historyczn:

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA I RODOWISKA SOCJALISTYCZNE W LATACH 1955 - 1990

Konferencja odbdzie si w dniu 15 wrzenia 2016 roku
w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa w Warszawie, przy ulicy Marszakowskiej 7.
Rozpoczcie konferencji godzina 17.30.

PROGRAM KONFERENCJI:
1. Otwarcie konferencji - prezes Stowarzyszenia Wolnego Sowa
Wojciech Borowik (b. red. nacz. pisma PPS ?Robotnik?),
Referaty:
1. Socjalici w opozycji demokratycznej w latach 1955-1989
Cezary Miejewski (b. przewodniczcy CKW PPS, b. pose na Sejm RP),
2. Dziaalno wydawnicza PPS w latach 1987-1990
Tomasz Truskawa (b. czonek TKK i CKW PPS),
3. Programy PPS na tle pomysw programowych opozycji antykomunistycznej.
Grzegorz Ilka (b. przewodniczcy TKK PPS, b. sekretarz CKW PPS)
4. Dyskusja
5. Spotkanie towarzyskie.

Więcej…Strona 20 z 88

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski