Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


rodowiska byej opozycji antykomunistycznej alarmuj, e zostay zablokowane prace nad nowelizacj ustawy o represjonowanych dziaaczach opozycji. Zmiany byy od dawna oczekiwane, poniewa, jak zaznaczali autorzy projektu, obecnie obowizujce przepisy ograniczaj moliwoci pastwa w niesieniu pomocy osobom zasuonym dla wolnej Polski. O sprawie mwili w Polskim Radiu 24 Wojciech Borowik (Stowarzyszenie Wolnego Sowa) i Przemysaw Mikiewicz (Stowarzyszenie Pokolenie).

wicej na polskieradio.pl

Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Wolnego Sowa

Cafe Niespodzianka LUX

zapraszaj na

spotkanie przy ksice Jerzego Jachowicza

?Skamieliny III RP ? nomenklatura wiecznie ywa?

Rozmow z autorem poprowadzi Rafa A. Ziemkiewicz

Spotkanie odbdzie si 9 lutego 2017 roku o godz. 18.00

w Cafe Niespodzianka LUX przy ulicy Marszakowskiej 7 w Warszawie


Warszawa, 31 stycznia 2017 roku


A P E L


Od 4 listopada 2016 r. w sejmowej Komisji Pracy i Polityki Spoecznej ley senacki projekt zmian w ustawie o dziaaczach opozycji antykomunistycznej. Zmiany te s oczekiwane przez dziaaczy byej opozycji. Mimo tego, e bardzo skromnie naprawiaj krzywdy osobom represjonowanym, to s one w naszych rodowiskach akceptowane.

Do dzi rzd nie przedstawi swojej opinii w sprawie nowelizacji ustawy. Jestemy tym zdumieni, szczeglnie w kontekcie przywracajcej historyczn sprawiedliwo, a uchwalonej w byskawicznym tempie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Uzasadniajc jej przyjcie, minister Baszczak mwi o odebraniu b. SB-kom nienalenych przywilejw, argumentujc m.in. sytuacj kiedy represjonowani dziaacze opozycji antykomunistycznej otrzymuj kilkaset zotych renty czy emerytury. Nowelizacja ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej miaa w bardzo skromny i ograniczony sposb ten stan zmieni.

Więcej…


Wydawnictwo Zysk i S-ka

Cafe Niespodzianka LUX

Stowarzyszenie Wolnego Sowa

zapraszaj na premierowe spotkanie z autorem ksiki

?Czerwony lepowron. Biografia Wojciecha Jaruzelskiego?

Piotrem Gajdziskim

spotkanie poprowadzi Przemysaw Poznaski

Więcej…


Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Pan Marek Kuchciski

Marszaek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszaku,

W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Sowa, organizacji zaoonej przez dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego, wyraam niezadowolenie
z powodu przeduajcych si prac nad nowelizacj ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodw politycznych.

4 listopada 2016 roku senacki projekt zmian w ustawie zosta skierowany
do Sejmu i podczas pierwszego czytania przekazany do Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny w celu ich rozpatrzenia.

Do dzi Komisja Polityki Spoecznej i Rodziny nie podja nad nim prac. Sejm zdoa w tym czasie uchwali ustaw dezubekizacyjn, ktra susznie wiadczenia
rentowe i emerytalne byych funkcjonariuszy SB ksztatuje co najwyej na poziomie redniej emerytury.

Więcej…

Pismo od Ministra Jana SzyszkoStrona 19 z 91

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski