Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Uroczysto wrczenia Krzyy Wolnoci i Solidarnoci ? Warszawa, 14 lipca 2016

  • KWiS

14 lipca 2016 r.,o godz.16.00,w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszakowskiej 21/25 w Warszawie odbdzie si uroczysto wrczenia przez prezesa Instytutu Pamici Narodowej Krzyy Wolnoci i Solidarnoci.

Uhonorowani zostan dziaacze opozycji antykomunistycznej z czasw PRL (m.in. czonkowie i wsppracownicy:KSS KOR, NSZZ ?Solidarno", Niezalenego Zrzeszenia Studentw; drukarze i kolporterzy NOWej) z wojewdztwa mazowieckiego:


Waldemar Barejko
Roman Bielaski
Tomasz Boski
Teresa Bochwic
Wojciech Jan Borowik?
Maria Borowska
Emil Broniarek
Zbigniew Brzoza
Jakub Leszek Chmielewski
Danuta Chomicka
Jacek Choromaski
Wojciech Jan Czajkowski
Andrzej Bobola Czuma
Andrzej Czupryn
Jerzy Drygalski
Jan Gob
Urszula Grabowska
Grzegorz Ilka
Magorzata Ilka
Eliza Jadczak
Elbieta Jarmoszuk
Jerzy Karwelis
Robert Kalota
Stefan Kawalec
Bogusaw Koc
Robert Kocielny
Jerzy Zbyszko Kucharski
Konrad ykowski
Narcyz Malinowski
Robert Dominik Maek
Robert Adam Mamtow
Wiktor Jerzy Mikusiski
Grayna Morawska
Andrzej Papierz
Jacek Marian Pawowicz
Grzegorz Stefan Piekowski
Wojciech Podgrzak
Urszula Poziomek
Grayna Przybylska-Wendt
Ryszard Bogdan Pusz
Jerzy Jan Ryczkowski
Maria Rzenicka
Bogumi Sielewicz
Witold Wadysaw Sielewicz
Jolanta Magorzata Strzakowska
Tomasz Szostek
Aleksandra Tryszczyo-Pacawska
Franciszek Wasik
Mateusz Wierzbicki
Dawid Wilanowski
Jan Zajda
Pomiertnie:
Janusz Adolf ?Oksytiuk


Pogrzeb p Krystyny Pniakowskiej odbdzie si

we czwartek 14 lipca 2016 r. na Powzkach

rozpocznie si o godzinie 11:00 Msz wit w kociele w. Karola Boromeusza.

Wspomnienie Tomasza Kuczborskiego.

Xantypa (1980 ? uroczysto wrczania Marianowi Brandysowi nagrody ?Pulsu?)

W wieku 80 lat zmara w Warszawie p Krystyna Pniakowska, wrd przyjaci i wspkonspiratorw znana jako Xantypa. Ukoczya warszawsk Akademi Sztuk Piknych i uprawiaa niezwykle trudne, cho fascynujce dyscypliny: szko i ceramik artystyczn. Po powstaniu Niezalenej Oficyny Wydawniczej ju w kocwce lat 70. bez chwili wahania zaproponowaa udostpnienie swojej pracowni dla ekip drukarskich. I tak, w ssiedztwie pieca ceramicznego i licznych fantazyjnych prac ze szka i ceramiki powstaway kolejne ksiki ?nowej?.

Szczegln przyjani darzya dzk ekip Nieregularnego Kwartalnika Literackiego ?Puls?, ktry wydrukowa w jej pracowni kilka numerw pisma. Gdy w 1980 roku ?Puls? ustanowi nagrod literack ? Puls Roku ? Xantypa zaprojektowaa i wypalia pikn pater, ktr redaktorzy wrczyli Marianowi Brandysowi, pierwszemu laureatowi.

Niezalenie od drukarni w pracowni, Xantypa prowadzia w domu swoich rodzicw aktywny kolporta ksiek ?nowej? i wielu innych wydawnictw podziemnych.

Ju wwczas miaa powane kopoty z sercem, przesza kilka operacji. Trudno si byo tego domyle ? kipiaa energi, angaowaa si w wiele opozycyjnych akcji i przedsiwzi, braa te udzia w yciu rodowisk twrczych, uczestniczya w wielu wystawach.

Dla mnie, dla mojej ony i naszych dzieci bya w tamtych czasach czonkiem rodziny. Widywalimy si codziennie, zarwno z racji ssiedztwa jak i poczucia wsplnej misji. Tak Krysi zachowamy we wspomnieniach?

Tomasz Kuczborski


Pan Radosaw Sikorski stwierdzi, e 5% budetu Unii przeznaczane na pokrycie kosztw biurokracji to niewiele. Dodatkowo yczy firmom i organizacjom pozarzdowym aby ich koszty administracyjne nie przekraczay tego progu.

Po tych dwch Tweetach wida, e Pan Sikorski nie ma wikszego pojcia o tym jak dziaaj w Polsce organizacje pozarzdowe i jak zdobywaj rodki na finansowanie. Mam na myli mae organizacje, spoza wielkiej pitki zbierajcej 95% rodkw z 1%, organizacje nie wspierane przez koncerny medialne, miliarderw ze Stanw Zjednoczonych czy posiadajce wielomilionowe fundusze elazne.

By moe Pan Sikorski zasiada w Radach Fundacji czy Stowarzysze, by moe by czonkiem zarzdw rnych Fundacji i pobiera za to wynagrodzenie. Niestety, dla Pana Sikorskiego, realia s zupenie inne. Bardziej dramatyczne, bardziej brutalne.
Z takich wypowiedzi jasno wida odklejenie od wiata realnego.

Panie Sikorski, jak organizacja pozarzdowa przetrwa w Polsce 10 lat, staje si weteranem, moe szczyci si olbrzymim dowiadczeniem. Niestety, wikszo organizacji pozarzdowych koczy swj ywot po upywie 3-5 lat, albo koczy dziaalno albo wdruje w stan zawieszenia czekajc na lepsze czasy czy nowe perspektywy. Wikszo z tych NGOsw koszty administracyjne ma na poziomie 1-2% caoci przychodw. Czonkowie Zarzdu tych organizacji pracuj nieodpatnie, pomagaj im wolontariusze a czasem uda si zdoby donatora.

Zdaj sobie spraw, e dla Pana Sikorskiego i biurokratw z Unii Europejskiej byby to duy szok, e mona sprawnie funkcjonowa przeznaczajc na koszty administracyjne 1-2% budetu.

Panie Sikorski, ycz Panu i biurokracji Unii Europejskiej abycie brali przykad z oszczdnoci i gospodarnoci organizacji pozarzdowych, aby byy one dla was przykadem sensownego i zrwnowaonego zarzdzania kapitaem, zarwno finansowym, kadrowym jak i rzeczowym.

Karol Kuhn


Prezydent miasta Bielska-Biaej nie widzi moliwoci wprowadzenia ulgowych przejazdw i dostpu do samorzdowych instytucji kultury.


Dzisiaj dostalimy z miasta odzi odpowied na wniosek o wprowadzenie darmowych lub ulgowych przejazdw komunikacj miejsk dla byych dziaaczy opozycji antykomunistycznej i osb represjonowanych z powodw politycznych.
Zachcam do lektury.

O komunikacji miejskiej...

W zwizku z prowadzon akcj wprowadzenia darmowych lub ulgowych przejazdw komunikacj miejsk dla byych dziaaczy opozycji antykomunistycznej i osb represjonowanych z powodw politycznych telefonuj do SWS przedstawiciele wielu miast, radni i miejscowe zakady komunikacji miejskiej. Odebralimy telefony m.in. z Bydgoszczy, Biaegostoku, Czstochowy, Legnicy.
Otrzymujemy take odpowiedzi pisemne. Poniej zamieszczamy skany:

Więcej…Strona 19 z 84

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski