Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie

Zbyszek Rykowski

Micha Moskal
Przewodniczcy Zarzdu Krajowego NZS

Jakub Jurewicz

zapraszaj na spotkanie z dr. Kamilem Dworaczkiem
autorem ksiki ?Niezalene Zrzeszenie Studentw 1980?1981?.

spotkanie odbdzie si 9 marca br. o godz. 18:00
w Sali Balowej na 1 pitrze Paacu Tyszkiewiczw-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.


Ksika Kamila Dworaczka opisuje dziaalno Niezalenego Zrzeszenia Studentw w caej Polsce w okresie solidarnociowej rewolucji lat 1980-1981. Ta nowatorska pod wieloma wzgldami i solidnie udokumentowana publikacja wypenia istotn luk w historiografii. Odtwarza nie tylko dzieje jednego z najwaniejszych aktorw ruchu spoecznego, jakim niewtpliwie by NZS, ale te odsania przed czytelnikiem procesy zachodzce wwczas w rodowisku akademickim. Historia organizacji opisana jest wieloaspektowo, autor nie ogranicza si jedynie do akcji protestacyjnych, prbuje opisa take dziaalno kulturaln czy walk o reform studiw. Nie unika te kwestii trudnych, zwizanych m.in. z konfliktami wewntrznymi czy agentur dziaajc w NZS.

Zaproszenie

Galeria Piknych Ksiek zaprasza na projekcj filmu dokumentalnego Jana Strkowskiego "Bibua" (2009).

"Bibua" to panorama podziemnego ruchu wydawniczego w PRL, w latach 1976-1989. Opowie o ludziach, ktrzy amali monopol wadz na informacje i udostpniali Polakom zakazane dziea wielkich pisarzy, filozofw i naukowcw.
4 czci po ok. 25 min.

Po projekcji spotkanie z reyserem Janem Strkowskim.
Kiedy: Niedziela, 26. luty, godz 17.
Gdzie: Galeria Piknych Ksiek
--
Galeria Piknych Ksiek Gwido Zlatkes
ul. Paska 96 # 203
00-837 Warszawa, Polska

List Prezesa Wojciecha Borowika do Prezydenta Dudy

Warszawa, 20 lutego 2017 r.


Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Wolnego Sowa, organizacja zaoona przez dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego z najwyszym niepokojem obserwuje postp prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych oraz niektrych innych ustaw (druk sejmowy nr 936).

Pomimo jednoznacznych deklaracji Prawa i Sprawiedliwoci wyraanych podczas uchwalania ustawy w poprzedniej kadencji parlamentu w 2015 roku o natychmiastowym uchwaleniu do niej dobrych zmian, po przejciu przez PiS wadzy mamy do czynienia z zablokowaniem prac nad ustaw w sejmie przez wikszo rzdzc.

Budzi to oburzenie rodowiska dawnej opozycji. Wielu z nasz odchodzi w biedzie i chorobie, nie doczekujc objcia ich dobrodziejstwem ustawy.

Pomimo, przypadajcej w tym roku 28 rocznicy wyborw czerwcowych z 1989 roku, bohaterowie tych przemian nie mog liczy na wsparcie wywalczonego przez siebie pastwa.

Natomiast osoby, ktre swoj karier zawdziczaj czsto yjcym w ndzy i schorowanym bohaterom, nie wahaj si czerpa garciami z finansowanych przez pastwo posad i przywilejw. Pomimo uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej, oprawcy czsto otrzymuj wiadczenia na duo wyszym poziomie ni ich ofiary. Dlatego w dalszym cigu nie moemy mwi o sprawiedliwoci dziejowej i sprawiedliwym pastwie.

W imieniu rodowisk dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego zwracam si do Pana Prezydenta o interwencj w tej sprawie i podjcie dziaa zmierzajcych do jak najszybszego uchwalenia zmian w ustawie o dziaaczach opozycji antykomunistycznej.

Kady dzie zwoki, to dzie naszej haby wobec tych, ktrzy tych zmian nie doczekali.

Z wyrazami najwyszego szacunku,

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarzdu
Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Warszawa, 16 lutego 2017 r.

A P E L D O C Z O N K W I S Y M P A T Y K W

Drogie Koleanki, Koledzy, Przyjaciele,

Dla kadej organizacji pozarzdowej pocztek roku jest zawsze trudny. Jest to czas skadania wnioskw grantowych i starania si o uzyskanie dotacji na planowane dziaania. Dlatego pierwszy kwarta roku dla wikszoci organizacji to walka o przetrwanie.

Dla Stowarzyszenia Wolnego Sowa ten rok jest wyjtkowo trudny. Walczymy o utrzymanie lokalu przy Marszakowskiej 7, zarwno finansowe jak i formalnie.

Dlatego, zwracamy si do Was, naszych przyjaci, kolegw, koleanek, byych wspkonspiratorw, drukarzy, kolporterw, dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego z gorcym apelem o pomoc w utrzymaniu lokalu Stowarzyszenia i unikniciu wyrzucenia na bruk.

Bdziemy ogromnie wdziczni za nawet najdrobniejsze darowizny, opacenie skadek czonkowskich czy zwyczajne wsparcie Stowarzyszenia ktre pozwoli na spokojne doczekanie rozstrzygni konkursw dotacyjnych i grantowych.

Liczc na Wasze wsparcie,

Stowarzyszenie Wolnego Sowa


Szanowni Pastwo,

poniej zamieszczamy odpowied z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie losw nowelizacji ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej.
Strona 18 z 92

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski