Stowarzyszenie Wolnego Słowa powstało w 2003 roku. Zrzesza uczestników opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego oraz niezależnego ruchu wydawniczego i kulturalnego lat 1976 – 1989.
Współzałożycielami Stowarzyszenia byli nieżyjący już Jan Nowak-Jeziorański, Maciej Łukasiewicz, Krzysztof Markuszewski, Janusz Krupski, Stefan Melak, a także m.in. Bronisław Komorowski, Zbigniew Romaszewski, Piotr Andrzejewski.
Celem działalności SWS jest integracja środowiska byłych działaczy podziemia oraz wspieranie tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej. Stowarzyszenie monitoruje przestrzeganie wolności słowa w Polsce, zajmując stanowisko w sprawie nie tylko jej naruszeń, ale i nadużywania.
Stowarzyszenie działa także na rzecz wolności słowa w innych krajach oraz broni praw uchodźców politycznych w Polsce i działa na rzecz ich integracji. Stowarzyszenie zajmuje się również gromadzeniem, opracowywaniem, upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat działalności opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego lat 1976-1989.
SWS od 2007 roku ma własną siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Lokal SWS służy jako miejsce organizowania licznych imprez kulturalnych, oświatowych, naukowych i historycznych oraz spotkań różnych środowisk byłej opozycji.
Obecnie do SWS należy blisko 1000 osób z Polski oraz m.in. z Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii i USA. Działalność swą nasze Stowarzyszenie prowadzi w oddziałach, których jest w tej chwili 9: dolnośląski, łódzki, lubelski, małopolski, śląski, mazowiecki, toruński, wielkopolski i zachodniopomorski.
W ramach SWS działa też sekcja zrzeszająca dziennikarzy Radia Wolna Europa.

Podstawowe informacje o SWS

Owiadczenia i komunikaty

W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Sowa zapraszamy serdecznie na

JAJECZKO WIELKANOCNE

30 marca (wtorek), godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa przy ul. Marszakowskiej 7, w Warszawie. Spotkanie jest skadkowe - zjemy i wypijemy to, co sami przyniesiemy. Serdecznie zapraszam w imieniu Zarzdu SWS
Wojciech Borowik

 

1% dla SWS

Moi Drodzy Mio nam poinformowa e, Krajowy Rejestr Sdowy zarejestrowa nas jako organizacj poytku publicznego. Zostalimy rwnie, po wielu monitach wpisani do rejestru organizacji poytku publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Daje to moliwo kademu czonkowi i...

Więcej…

 


Strona 4 z 4

Przyczynek do historii wolnego słowa

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski