Stowarzyszenie Wolnego Słowa powstało w 2003 roku. Zrzesza uczestników opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego oraz niezależnego ruchu wydawniczego i kulturalnego lat 1976 – 1989.
Współzałożycielami Stowarzyszenia byli nieżyjący już Jan Nowak-Jeziorański, Maciej Łukasiewicz, Krzysztof Markuszewski, Janusz Krupski, Stefan Melak, a także m.in. Bronisław Komorowski, Zbigniew Romaszewski, Piotr Andrzejewski.
Celem działalności SWS jest integracja środowiska byłych działaczy podziemia oraz wspieranie tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej. Stowarzyszenie monitoruje przestrzeganie wolności słowa w Polsce, zajmując stanowisko w sprawie nie tylko jej naruszeń, ale i nadużywania.
Stowarzyszenie działa także na rzecz wolności słowa w innych krajach oraz broni praw uchodźców politycznych w Polsce i działa na rzecz ich integracji. Stowarzyszenie zajmuje się również gromadzeniem, opracowywaniem, upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat działalności opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego lat 1976-1989.
SWS od 2007 roku ma własną siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Lokal SWS służy jako miejsce organizowania licznych imprez kulturalnych, oświatowych, naukowych i historycznych oraz spotkań różnych środowisk byłej opozycji.
Obecnie do SWS należy blisko 1000 osób z Polski oraz m.in. z Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii i USA. Działalność swą nasze Stowarzyszenie prowadzi w oddziałach, których jest w tej chwili 9: dolnośląski, łódzki, lubelski, małopolski, śląski, mazowiecki, toruński, wielkopolski i zachodniopomorski.
W ramach SWS działa też sekcja zrzeszająca dziennikarzy Radia Wolna Europa.

Podstawowe informacje o SWS

Owiadczenia i komunikaty

OGOSZENIE O WYNIKACH ZBIRKI PUBLICZNEJ

Ogoszenie o wynikach zbirki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 11.01.2011 do 15.01.2012 w ramach zbirki funduszy na pomoc w leczeniu Aslanbeka Kekharsaeva

Nazwa i siedziba przeprowadzajcego zbirk publiczna:

Stowarzyszenie Wolnego Sowa 00-626 Warszawa ul. Marszakowska 7

Nazwa organu oraz data i numer pozwolenia:

Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, decyzja nr 9/2011 z dnia 13.01.2011

Suma zebranych ofiar pieninych:

5375,05 zotych /w caoci przeznaczonych na cel zbirki, czyli pomoc w leczeniu/

Koszty przeprowadzenia zbirki publicznej ponioso Stowarzyszenie Wolnego Sowa.

 

OGOSZENIE O WYNIKACH ZBIRKI PUBLICZNEJ

Ogoszenie o wynikach zbirki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 19.01.2011 do 15.01.2012 w ramach zbirki funduszy na pomoc w leczeniu Roberta Krzysztonia

Nazwa i siedziba przeprowadzajcego zbirk publiczna:

Stowarzyszenie Wolnego Sowa 00-626 Warszawa ul. Marszakowska 7

Nazwa organu oraz data i numer pozwolenia:

Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, decyzja nr 13/2011 z dnia 19.01.2011

Suma zebranych ofiar pieninych:

31643,26 zotych /w caoci przeznaczonych na cel zbirki, czyli pomoc w leczeniu/

Koszty przeprowadzenia zbirki publicznej ponioso Stowarzyszenie Wolnego Sowa.

 


Strona 2 z 4

Przyczynek do historii wolnego słowa

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski