Stowarzyszenie Wolnego Słowa powstało w 2003 roku. Zrzesza uczestników opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego oraz niezależnego ruchu wydawniczego i kulturalnego lat 1976 – 1989.
Współzałożycielami Stowarzyszenia byli nieżyjący już Jan Nowak-Jeziorański, Maciej Łukasiewicz, Krzysztof Markuszewski, Janusz Krupski, Stefan Melak, a także m.in. Bronisław Komorowski, Zbigniew Romaszewski, Piotr Andrzejewski.
Celem działalności SWS jest integracja środowiska byłych działaczy podziemia oraz wspieranie tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej. Stowarzyszenie monitoruje przestrzeganie wolności słowa w Polsce, zajmując stanowisko w sprawie nie tylko jej naruszeń, ale i nadużywania.
Stowarzyszenie działa także na rzecz wolności słowa w innych krajach oraz broni praw uchodźców politycznych w Polsce i działa na rzecz ich integracji. Stowarzyszenie zajmuje się również gromadzeniem, opracowywaniem, upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat działalności opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego lat 1976-1989.
SWS od 2007 roku ma własną siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Lokal SWS służy jako miejsce organizowania licznych imprez kulturalnych, oświatowych, naukowych i historycznych oraz spotkań różnych środowisk byłej opozycji.
Obecnie do SWS należy blisko 1000 osób z Polski oraz m.in. z Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii i USA. Działalność swą nasze Stowarzyszenie prowadzi w oddziałach, których jest w tej chwili 9: dolnośląski, łódzki, lubelski, małopolski, śląski, mazowiecki, toruński, wielkopolski i zachodniopomorski.
W ramach SWS działa też sekcja zrzeszająca dziennikarzy Radia Wolna Europa.

Podstawowe informacje o SWS

Owiadczenia i komunikaty

Rozliczenie zbiórki publicznej 90/2013

 

Nazwa i siedziba prowadzącego zbiórkę:

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa

 

Nazwa organu, data i numer zezwolenia:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zezwolenie nr. 90/2013 z dnia 06.03.2013

 

Suma zebranych ofiar w trakcie zbiórki: 70 373,27 złotych

 

Ofiary pieniężne: 70 373,27 złotych

Ofiary rzeczowe: 0,00 złotych

 

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej: 50,50 złotych (osobowy koszt prowadzenia zbiórki w całości pokryło Stowarzyszenie, osoby zaangażowane w prowadzenie zbiórki wykonywały pracę nieodpłatnie w ramach statutowych obowiązków członka SWS. Jedyny koszt pokryty częściowo ze środków pochodzących ze zbiórki to koszt prowizji bankowych)

Opis zrealizowanych celów zbiórki publicznej w okresie objętym sprawozdaniem:

a. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej
b. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną

c. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych
d. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych

e. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

 

W sumie wsparcia udzielono w odpowiedzi na 52 wnioski, skierowane od 41 osób, w łącznej kwocie 81 405,89 złotych.

 

Rozliczenie zbiórki publicznej

Nazwa i siedziba prowadzącego zbiórkę:

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7 00-626 Warszawa

Nazwa organu, data i numer zezwolenia:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zezwolenie nr. 90/2013 z dnia 6.03.2013 r.

Suma zebranych ofiar: 70 373,27 złotych

Ofiary pieniężne: 70 373,27 złotych
Ofiary rzeczowe: 0,00 złotych
Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej: 50,50 złotych (osobowy koszt prowadzenia zbiórki w całości pokryło Stowarzyszenie, osoby zaangażowane w prowadzenie zbiórki wykonywały pracę nieodpłatnie w ramach statutowych obowiązków członka SWS. Jedyny koszt pokryty częściowo ze środków pochodzących ze zbiórki to koszt prowizji bankowych)
Opis zrealizowanych celów zbiórki publicznej w okresie objętym sprawozdaniem:

a. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej
b. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną
c. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych
d. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
e. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

W sumie wsparcia udzielono 14 osobom w kwocie 24 297,63 złotych

Pozostałe środki, termin ich wykorzystania:

Pozostałe środki ze zbiórki w kwocie 45 989,14 złotych zostaną w całości przeznaczone na potrzeby podopiecznego w jak najkrótszym czasie jednak nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

 


Strona 1 z 4

Przyczynek do historii wolnego słowa

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski