Co tydzień inna historia... Stan wojenny w Polsce

Email Drukuj PDF

Stan wojenny. Początek społeczeństwa obywatelskiego?

Spotkanie przy książce "Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981 - 31 XII 1982"
poprowadzi Tomasz Truskawa

Środa 13 grudnia 2017r.
godzina 17.00
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
ul. Marszałkowska 7, Warszawa


"Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeń 13 XII 1981 - 31 XII 1982"
Oddajemy do rąk czytelników kalendaria stanu wojennego w przekonaniu, że stanowią cenny materiał dla szczegółowych badań nad okresem stanu wojennego. Wprawdzie większość not informacyjnych, z których składają się kalendaria, posiada wyjątkowo lapidarną formę, a często również mocno propagandowy wydźwięk, tym niemniej pozwalają one zorientować się w charakterze opisanych wydarzeń. Na podkreślenie zasługuje też ogólnokrajowy zasięg opracowań, dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się z przejawami oporu również w mniejszych ośrodkach, o których historii w okresie trwania stanu wojennego niewiele było dotychczas wiadomo. Przyjęty w dokumentach podział na województwa umożliwia studia porównawcze, dotyczące zasięgu i częstotliwości występowania poszczególnych form oporu w różnych częściach kraju. Dokumenty te wreszcie, w szczególności zaś dwa, w których są opisane akty „terroru politycznego" oraz „sabotażu i dywersji", wiele mówią o sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości przez funkcjonariuszy SB, którzy je przygotowali.

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski