Pismo do Marszałka Kuchcińskiego

Email Drukuj PDF

Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

 

Szanowny Panie Marszałku,

W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, organizacji założonej przez działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego, wyrażam niezadowolenie
z powodu przedłużających się prac nad nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

4 listopada 2016 roku senacki projekt zmian w ustawie został skierowany
do Sejmu i podczas pierwszego czytania przekazany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu ich rozpatrzenia.

Do dziś Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie podjęła nad nim prac. Sejm zdołał w tym czasie uchwalić ustawę dezubekizacyjną, która słusznie świadczenia
rentowe i emerytalne byłych funkcjonariuszy SB kształtuje co najwyżej na poziomie średniej emerytury.

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa uważa, że sprawiedliwość dziejowa wymaga pilnego uchwalenia zmian w ustawie o działaczach opozycji
antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Nie może być tak,
że represjonowani działacze opozycji antykomunistycznej w dalszym ciągu traktowani są jak osoby drugiej kategorii, mimo tego, że za walkę o wolną Polskę zapłacili więzieniem, utratą pracy i wielu innymi represjami i szykanami.

Ich prześladowcy przez dziesiątki lat pobierali nienależne im wysokie świadczenia. Dawni opozycjoniści zaś często żyli poniżej progu umożliwiającego godziwą egzystencję. Czas to zmienić. Nie tylko odbierając nienależne przywileje, ale także honorując bohaterów.

Znane jest nam stanowisko Pana Marszałka w tych sprawach.

Dlatego w imieniu środowisk opozycji antykomunistycznej apeluję do Pana Marszałka
o wyznaczenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jak najszybszego terminu jej posiedzenia, podczas którego odniesie się ona do tych zmian. Jednocześnie zwracam się do Pana Marszałka o wprowadzenie opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o zmianach w ustawie do porządku najbliższego posiedzenia Sejmu.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Borowik

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski