Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Wolnego Sowa
Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych

serdecznie zapraszaj na konferencj naukow/historyczn:

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA I RODOWISKA SOCJALISTYCZNE W LATACH 1955 - 1990

Konferencja odbdzie si w dniu 15 wrzenia 2016 roku
w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa w Warszawie, przy ulicy Marszakowskiej 7.
Rozpoczcie konferencji godzina 17.30.

PROGRAM KONFERENCJI:
1. Otwarcie konferencji - prezes Stowarzyszenia Wolnego Sowa
Wojciech Borowik (b. red. nacz. pisma PPS ?Robotnik?),
Referaty:
1. Socjalici w opozycji demokratycznej w latach 1955-1989
Cezary Miejewski (b. przewodniczcy CKW PPS, b. pose na Sejm RP),
2. Dziaalno wydawnicza PPS w latach 1987-1990
Tomasz Truskawa (b. czonek TKK i CKW PPS),
3. Programy PPS na tle pomysw programowych opozycji antykomunistycznej.
Grzegorz Ilka (b. przewodniczcy TKK PPS, b. sekretarz CKW PPS)
4. Dyskusja
5. Spotkanie towarzyskie.

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski