Email Drukuj PDFSzanowny Panie Prezesie,

Z duym uznaniem przeczytaem Pana list z informacj o utworzeniu Funduszu Zasuonych. Jest to inicjatywa ze wszech miar wana. Wielu naszych przyjaci, zasuonych dla odzyskania suwerennoci nie mogo, czy nie umiao skorzysta z tej przemiany. Jest to niestety do znane zjawisko, e ci co pracuj na rzecz przeomu, nie maj moliwoci aby pracowa jednoczenie na rzecz rozwoju wasnych umiejtnoci i budowy wasnej pozycji zawodowej. I w efekcie pniej przegrywaj z konkurencj..

Jest wic suszne aby obecnie otrzymali wsparcie, od tych ktrzy, jak Pan to susznie podkreli, mieli mono dziki nim rozwija swe skrzyda. Niestety, osobicie ju do tej kategorii nie nale. Wanie rozpoczem dziewidziesity rok ycia. Fundusz musi pozosta w rkach pokolenia mych dzieci, a moe raczej wnukw. I mam nadziej, e to pokolenie sprosta temu zadaniu.

cz moje serdeczne pozdrowienia i yczenia sukcesu.

Jerzy Regulski
 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski