Apel SWS

Email Drukuj PDF

Warszawa, 8 listopada 2011 r.

APEL STOWARZYSZENIA WOLNEGO SOWA

Ju za kilka dni, 11 listopada, bdziemy obchodzi wito Niepodlegoci, odnowione jako wito Narodowe w roku 1989, po ponownym jej odzyskaniu w nastpstwie pokojowych przemian, ktre zainicjowa ruch Solidarnoci. Jako czonkowie Stowarzyszenia Wolnego Sowa, skupiajcego ludzi opozycji wobec komunistycznej wadzy, szczeglnie poczuwamy si do wyraenia w tym dniu naszego patriotyzmu, pamici o bohaterach walki o Niepodleg i radoci z ycia w wolnej Ojczynie. To nasze wito i chcemy mc godnie i radonie je obchodzi.

Uwaamy, e 11 listopada polsk niepodlego ma prawo witowa kady. Mamy rne pogldy i jako nard o tradycjach tolerancji, uszanujmy te rnice. To nie moe by dzie walk ulicznych, bjek, uywania przemocy. Eskalacja wzajemnej wrogoci, gorszce nawizywanie do symboli dwch najwikszych systemw totalitarnych, ktre gnbiy Polakw - degraduje wito Niepodlegoci.

Jako SWS opowiadamy si za solidarn i tolerancyjn Polsk Niepodleg. wiadcz o tym nasze dziaania na rzecz innych narodw, nadal zmagajcych si z tyrani i autorytarn wadz, nasza pomoc uchodcom i imigrantom.

Dlatego apelujemy, by najbliszy pitek, 11 listopada witowa godnie, bez uycia przemocy. To wito powinno czy Polakw. Zachowania wzajemnie si prowokujcej skrajnej prawicy i skrajnej lewicy niszcz rado witowania rocznicy niepodlegoci. Pokamy, e ksenofobia, rasizm, antysemityzm, siowe blokowania legalnych manifestacji, nie s obliczem Niepodlegej roku 2011.

Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski