Email Drukuj PDF

STOWARZYSZENIE WOLNEGO SOWA

Prezes Honorowy: Mirosaw Chojecki

Prezes - Wojciech Borowik

Czonkowie Zarzdu:

1. Krystyna Antoszkiewicz
2. Jacek Juzwa
3. Barbara Kozowska
4. Marek Mazur
5. Artur Michalski
6. Leszek Stall
7. Tomasz Truskawa
8. Aleksander Zajc

Komisja Rewizyjna:

1. Robert Kocielny
2. Grzegorz Sieczkowski
3. Aleksandra WyszomirskaAdres

ul. Marszakowska 7

00-626 Warszawa

Nr KRS: 000195433

NIP: 526-28-44-428

Nr konta: PeKaO S.A.

09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

(wpaty prosimy opatrywa dopiskiem "skadka" lub "datek").Adres e-mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel./fax

022-405-66-30; 022-405-66-31;


Stowarzyszenie Wolnego Sowa jest powsta w 2003 roku organizacj zrzeszajc uczestnikw opozycji demokratycznej i podziemia solidarnociowego oraz niezalenego ruchu wydawniczego i kulturalnego z lat 1976-1989. Wspzaoycielami Stowarzyszenia byli m.in. nieyjcy ju Jan Nowak-Jezioraski i Maciej ukasiewicz; marszakowie: Bronisaw Komorowski oraz Zbigniew Romaszewski.

Czonkowie Stowarzyszenia wspuczestniczyli w zwieczonej sukcesem walce z komunizmem. Nasz szczegln zasug jest doprowadzenie do likwidacji monopolu informacyjnego totalitarnego pastwa.

Mimo e dzi wolne media s czym oczywistym, to wanie przywrcenie wolnoci sowa jest jednym z najwaniejszych osigni polskiej demokracji po roku 1989.

W naszej walce otrzymywalimy ogromne wsparcie moralne i polityczne z caego demokratycznego wiata. Dlatego wanie, spacajc honorowy dug, czonkowie SWS uczestniczyli w ukraiskiej ?Pomaraczowej Rewolucji?, aktywnie wspomagaj opozycj biaorusk i wietnamsk, wczyli si w akcj wsparcia dla Gruzji. SWS wsppracuje z obrocami praw czowieka w Rosji, Czeczenii, Chinach, Tybecie, Kazachstanie, Korei Pnocnej, Birmie i na Kubie.

Tego typu dziaania uwaamy za nasz oczywisty obowizek, bo bez podobnego wsparcia ze strony ludzi dobrej woli na caym wiecie Polska nie odzyskaaby Niepodlegoci.W padzierniku 2006 roku SWS zorganizowao konferencj ?Chleb i Wolno?, powicon amaniu praw obywatelskich w Wietnamie. Konferencja odbya si w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod patronatem Marszaka Senatu - w jej wyniku powsta ?Komitet Obrony Robotnikw w Wietnamie?, zrzeszajcy wietnamskich dziaaczy antykomunistycznych z caego wiata.W grudniu 2007 roku w Warszawie Stowarzyszenie zorganizowao midzynarodow konferencj ?Dla wolnoci i solidarnoci? z udziaem kilkudziesiciu przedstawicieli ruchw obrony praw czowieka z Europy i Azji. Konferencja okazaa si sukcesem... polski MSZ otrzyma 7 protestw rzdw i ambasad krajw, w ktrych amane s prawa czowieka. W wyniku tej konferencji powsta Kongres Opozycji Antytotalitarnych, ktrego Sekretariat prowadzi SWS.Stowarzyszenie monitoruje przestrzeganie wolnoci sowa w Polsce, zajmujc stanowisko w sprawie jej narusze, a take naduywania.

Powoalimy specjaln Grup Medialn, ktra zajmuje si t problematyk. Grupa przygotowaa m.in. zaoenia ustawy regulujcej ad na rynku mediw elektronicznych. Przewodniczc Grupy jest Janina Jankowska. W jej skad wchodz Wojciech Borowik, Juliusz Braun, Mirosaw Chojecki, Jan Dworak, Karol Jakubowicz i Wiesaw Johan.

Stowarzyszenie zorganizowao demonstracj w obronie wolnego sowa w dniu 13 grudnia 2007 r.Stowarzyszenie zajmuje si rwnie gromadzeniem, opracowywaniem, upamitnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat dziaalnoci opozycji demokratycznej i podziemia solidarnociowego z lat 1976-1989. Jednym z efektw tej dziaalnoci jest umieszczony na stronach internetowych Stowarzyszenia sownik Niezaleni dla kultury 1976-1989, zawierajcy noty biograficzne ponad 6.000 byych dziaaczy podziemia wydawniczego i kulturalnego z caej Polski. Sownik jest cay czas uzupeniany i uaktualniany.

Stowarzyszenie byo wsporganizatorem obchodw 25-lecia powstania NSZZ ?Solidarno?, XXX rocznicy utworzenia KSS ?KOR? (2006 r.) i ROPCiO (2007 r.), 20 lecia Ruchu WiP, 20 lecia odtworzenia PPS w kraju, XXV rocznicy powstania Niezalenego Zrzeszenia Studentw. Organizowalimy rocznicowe obchody podziemnych oficyn wydawniczych: NOWEJ i Przedwitu. Przygotowalimy wystawy powicone opozycji antykomunistycznej, jak np. ?KOR?, ?ROPCiO?, ?WiP?, ?Sztuka okresu stanu wojennego?, ?Bibua ? Od wolnego sowa do wolnoci?, ?Zbigniew Herbert w II obiegu?, ?yd niemalowany? itp.

Czonkowie Stowarzyszenia prowadz te lekcje w szkoach powicone najnowszej historii Polski. Zorganizowalimy akcj dostarczenia do bibliotek szkolnych wydawnictw powiconych temu okresowi w naszych dziejach.W rocznic wyborw czerwcowych 1989 organizujemy od 2003 roku Dni Wolnego Sowa, podczas ktrych w Warszawie i innych miastach odbywaj si koncerty, wystawy i konferencje popularno-naukowe (np. ?Opr na Mazowszu 1982-1989?). Przy tej okazji rokrocznie wydajemy powicone historii wydawnictw podziemnych i kulturze niezalenej pismo ?Bibua?. Prowadzimy rwnie prace o charakterze bada socjologicznych ? czego efektem jest m.in. ksika ?picy Rycerze?Celem biecej dziaalnoci SWS jest integracja rodowiska byych dziaaczy podziemia oraz wspieranie tych z nas, ktrzy pozostaj w trudnej sytuacji bytowej ? to wyjtkowo smutne, jak wielu zasuonych dla Polski i Wolnoci osb dotkna bieda.

Stowarzyszenie oraz jego czonkowie wczyli si prace nad ksztatem przygotowywanej ?ustawy kombatanckiej, wsptworzc Grup Robocz rodowisk Opozycji Antykomunistycznej. Udzielamy te pomocy prawnej wizionym i internowanym w PRL w uzyskaniu nalenych im odszkodowa.Od pocztku 2007 roku SWS dysponuje lokalem w Warszawie przy ulicy Marszakowskiej 7. Przez ten czas zorganizowalimy kilkadziesit imprez kulturalnych i owiatowych, spotka rnych rodowisk (np. Grup Oporu ?Solidarni? czy Stowarzyszenia Federacja Modziey Walczcej) oraz konferencji popularno-naukowych.

W siedzibie SWS gocimy te na stae Komitet Polska-Czeczenia, Komitet Wolna Biaoru, a take redakcj ?Encyklopedii Solidarnoci?. W tym roku ruszaj prace nad kolejn publikacj SWS - ?Encyklopedi Kultury Niezalenej?.Obecnie do SWS naley blisko 1000 osb z Polski oraz m.in. z Francji, Kanady, Niemiec, Szwecji i USA. Powstao ju 9 oddziaw SWS: dolnolski, dzki, lubelski, maopolski, lski, mazowiecki, toruski, wielkopolski i zachodniopomorski. W ramach SWS dziaa te sekcja zrzeszajca dziennikarzy Radia Wolna Europa.

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski