Email Drukuj PDF

W dniu 20 kwietnia odbyo si spotkanie Zarzdu Stowarzyszenia Wolnego Sowa z Zastpc Prezesa Instytutu Pamici Narodowej ? Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Mari Dmochowsk w sprawie Krzya Wolnoci i Solidarnoci.

Zarzd uzyska nastpujce informacje:

Wnioski o nadanie Krzya Wolnoci i Solidarnoci zgodnie z niedawno znowelizowan Ustaw o orderach i odznaczeniach przedstawia Prezydentowi RP Prezes Instytutu Pamici Narodowej. Czyni to z wasnej inicjatywy oraz z inicjatywy stowarzysze, zwizkw zawodowych i samorzdw.
Wstpnym, niezbdnym warunkiem podjcia czynnoci, ktre koczy przedstawienie Prezydentowi RP wniosku o nadanie odznaczenia Krzyem Wolnoci i Solidarnoci jest podpis osoby przedstawianej do odznaczenia pod tekstem, umieszczonym na wniosku: ?Wyraam zgod na przedstawienie wniosku o odznaczenie mnie Krzyem Wolnoci i Solidarnoci?.
Formularze wnioskw znajduj si na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/akty-prawne-i-formularze-wnioskow/

Wniosek staje si zastrzeony dopiero wtedy, gdy zoy na nim podpis Prezes Instytutu Pamici Narodowej ? Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Rubryki od 1 do 13 naley dokadnie wypeni, najlepiej razem z osob przedstawian przez stowarzyszenie do odznaczenia.
W rubryce 15 naley poda uzasadnienie (co najmniej jedno lub wicej) z pord wymienionych w art. 15a ust. 1 i 2 Ustawy o orderach i odznaczeniach.
Rubryka 16 przeznaczona jest dla stowarzyszenia (zwizku zawodowego, samorzdu), wnioskujcego dla danej osoby o odznaczenie Krzyem Wolnoci i Solidarnoci.
Dalszych rubryk si nie wypenia. Wypeniony wniosek, wraz z podpisem osoby ktrej dotyczy pod tekstem: ?Wyraam zgod?? naley wysa do waciwego miejscowo oddziau IPN.
Mona doczy do niego ewentualnie kopi dokumentw lub innych tekstw potwierdzajcych fakty wymienione w rubryce 15.
Maria Dmochowska poinformowaa rwnie, e szczegowa informacja dotyczca Krzya Wolnoci i Solidarnoci niebawem znajdzie si na stronie internetowej IPN-KZpNP, ktry koczy ju przygotowania organizacyjne do wykonania tego nowego zadania, wynikajcego z nowelizacji Ustawy o orderach i odznaczeniach z dn. 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 155 poz. 104).

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski