Apel SWS do Prezydenta RP

Email Drukuj PDF

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

Apel Stowarzyszenia Wolnego Sowa
do Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego

Trybuna Konstytucyjny uzna, e art.135 p.2 kodeksu karnego: ?Kto publicznie zniewaa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolnoci do lat trzech? jest zgodny z polsk Konstytucj oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Czowieka. Oznacza to, e dobrego imienia Prezydenta Rzeczpospolitej nadal broni policjanci, prokuratorzy i sdy, a nie szacunek dla pastwa, jaki powinni odczuwa jego wolni obywatele.

Jestemy przeciwni takiej, policyjnej ochronie dobrego imienia jakiejkolwiek wadzy.

To, do czego moe prowadzi pozostawianie takich przepisw w kodeksach karnych, wskazuje ochrona dobrego imienia prezydenta Biaorusi, Aleksandra ukaszenki z pomoc policyjnych paek i dyspozycyjnych sdw.

Dostrzegamy wstrzemiliwo polskich sdw i organw cigania w korzystaniu z art. 135 p.2 k.k., lecz mimo to uwaamy, e powinien on znikn z polskiego prawa. Chodzi o to, by nikt nigdy nie mia pokusy korzystania z kodeksu karnego dla prokuratorskiej obrony dobrego imienia wadzy. Uwaamy, e kodeks cywilny suy temu wystarczajco.

Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego o podjcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie eliminacji art. 135 p.2 kodeksu karnego z polskiego prawa, tym bardziej e Europejski Trybuna Praw Czowieka w Strasburgu moe mie w sprawie tego artykuu zdanie odmienne od polskiego Trybunau Konstytucyjnego.

Zarzd SWS

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski