Email Drukuj PDF

STOWARZYSZENIE WOLNEGO SOWA
Zaprasza na spotkanie powicone najnowszej ksice
Konrada Tatarowskiego
"Aksjologia i polityka w pisarstwie i dziaalnoci Jana Nowaka-Jezioraskiego"


W spotkaniu udzia wezm Mirosaw Chojecki oraz Konrad Tatarowski. Spotkanie odbdzie si 22 czerwca (roda) o godzinie 17.30 w siedzibie SWS przy ulicy Marszakowskiej 7 (wejcie od ul. E. Zoli)

W ksice autor zajmuje si wzajemnymi relacjami aksjologii i polityki w pisarstwie i dziaalnoci Nowaka-Jezioraskiego, wychodzc z zaoenia, e istnieje nadrzdna i wsplna wi midzy twrczoci Jana Nowaka, publicysty i pisarza, a jego aktywnoci polityczn. Oprcz ukazania porzdku ideowo-moralnego oraz pragmatyczno-politycznego, bdcych wyznacznikami rnorodnej dziaalnoci "kuriera z Warszawy", pokazany jest on w sytuacjach konfrontacyjnych. Skoncentrowano si tutaj na kontaktach i konfliktach Nowaka-Jezioraskiego z trzema przedstawicielami emigracji powojennej: Jerzym Giedroyciem, Leopoldem Tyrmandem i Jzefem Mackiewiczem, a take z Adamem Michnikiem. (za:www.odk.pl)

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski