Zmarła Anna Jakuszewska

24 kwietnia 2018 zmarła 
śp. dr Anna Jakuszewska

pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 30 IV 2018 
o godz.14.00 na Cmentarzu komunalnym Doły w Łodzi

 

ŚP. Anna Jakuszewska, ur. 26 IX 1933 w Wołożynie k. Nowogródka. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1957). Zmarła 24 IV 2018 w Łodzi.

1957-1972 lekarz w Szpitalu im. H.Wolff w Łodzi; 1972-1974 w Poradni Przyzakładowej ŁZOG Stomil; 1974-1982 kierownik Poradni „K” w Przyzakładowej Poradni Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego. Luty 1971 uczestniczka strajku łódzkiego włókniarek w związku z podwyżką cen żywności w grudniu 1970. Od lat 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, współpracowniczka ROPCiO i KPN w zakresie opracowywania projektów ochrony zdrowia, kolporterka niezależnych wydawnictw.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego Komitetu Ochrony Zdrowia „S” Łódź-Bałuty, w V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, sygnatariuszka z ramienia „S” porozumienia wszystkich związków zawodowych z władzami zawartego w Komitecie Łódzkim PZPR.Aktywna w "S" Zakladów Marchlewskiego, jednym z bastionów Związku.

13 XII 1981 zatrzymana w siedzibie ZR, przewieziona do KW MO w Łodzi, następnie do ZK w Łęczycy i ponownie do KW MO, zwolniona. 14 XII 1981 współorganizatorka z Alfredem Skórzewskim i innymi tajnego Zarządu Regionu po aresztowaniu i internowaniu liderów .Od W latach 80. współpracowniczka Międzyzakładowego Komitetu „S”, współorganizatorka lokali konspiracyjnych, zaangażowana w druk i kolportaż podziemnego pisma „CDN”; współorganizatorka pomocy medycznej i materialnej w Ośrodku Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom; w 1982 współorganizatorka manifestacji z okazji święta Konstytucji 3 Maja; wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz. 1982-1984 zatrudniona w Poradni Medycyny Pracy. Organizatorka samopomocy środowiskowej. Od 1984 na emeryturze. 2017 odznaczona medalem "O Niepodległość i Prawa Człowieka".

 

zaloba.jpg

Wydarzenia

Jak nas znaleźć

Stowarzyszenie Wolnego Słowa mieści się przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie (wejście od ul. Emila Zoli).

więcej...